நடப்பு கவிதை

நேசிக்க பிறந்தவள்

07, May 2015
Views 1492

அளவற்ற நேசம்
அதை வெளிப்படுத்த
வார்த்தைகளை தேடாத சிறப்பு
உரிமைகளில் தலையிடாத
வெறுக்க வைக்காத வார்த்தைகள்

ஆபத்தில் நீட்டும் கரங்கள்
எதிர்பார்ப்பு இல்லாத அன்பு
ஏளனம் செய்யாத தெளிவு.
தமக்கு நிகராய் கொடுக்கும் மதிப்பு.
எவரையும் தூற்றாத பணிவு .

தோழமையாய் தாயாய்
தந்தையாய் சிகரங்களாய்
உடன்பிறப்புகள் இருக்கையில்
எனக்கில்லை வாழ்வில் சலிப்பு
யாரும் வம்பிழுக்க நினைத்தால்
அவர்கள் என் கால் செருப்பு .

எதுக்கு இந்த முறைப்பு .
எனக்கில்லவே இல்லை செருக்கு.
கழட்டி போட்டு
எடுப்பேன் ஓட்டம் அடுத்த தெருக்கு.