கவிதைகள் - சேயோன் யாழ்வேந்தன்

அன்பெனும் விலங்கு

எதிர்பாராமல் எதிர்ப்பட்ட
பெயர் தெரியாத மிருகம்
முதன் முதலில்
என்னைப் பார்த்ததும்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 18, October 2017 More

எமக்குத் தொழில்

ஒரு கடனைப்போல்தான்
இக்கவிதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது
ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் தான்
இக்கவிதைக்கு தலைப்பு
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 01, August 2017 More

பயனுள்ள பயணக்குறிப்புகள்

ஒரு நெடும் பயணத்தின் இடையில் நீ குறுக்கிட்டபோது
ஒரு புதிய பயணம் துவங்கிவிட்டதாகவும் 
அதன் இலக்கே நீ தான் எனவும் தோன்றியது.
நீ இலக்கில்லை எனப் புரிந்த கணத்தில்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, July 2017 More

கிளியாகிப் பறக்கும் கனி

மரத்தின் கனியொன்று
இலையோடு
பறந்து போவது போல்
இதோ கிளி  பறந்து போகிறது
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 19, February 2017 More

இறந்தவர்களின் அழைப்பு

இறந்தவர்களின்
எண்களிலிருந்து
தினமும் அழைப்புகள்
வருவதாக
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 27, January 2017 More

காரணங்கள் தீர்வதில்லை

அம்மாவுக்கு
உடம்பு சரியில்லை
அப்பா வீட்டில் இருந்தார்
விருந்தினர்கள்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 10, December 2016 More

கோடிக்கும் ஒன்று கூடுதல்...

கோடி அற்புதரே
இந்த அற்பனின் ஒரு கேள்வி,
கோடி அற்புதத்துக்குக்
கூடுதலாய் ஒன்றும்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, October 2016 More

இறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்

சிறுநீர் கழிக்கும்
பீங்கான் தொட்டியில்
சிற்றெறும்பைக் கண்டதும்
சட்டென்று அடக்கி
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 05, October 2016 More

தற்கொலை செய்யப்படும் கொசுக்கள்...

காற்றுக்காக அவர்கள்
விசிறிக்கொண்டிருக்கும்
மின் மட்டைகளில்
கொசுக்கள் ஏன் தற்கொலை
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 25, September 2016 More

பழக்கம்...

கவிதை ஏடெங்கே என்றால்
காகிதக் கூடையாயிற்று என்கிறாள்
பாட்டுப் படிக்கிறேன் என்றால்
காதைப் பொத்திக்கொள்கிறாள்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 19, September 2016 More