கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

தினம் வாடி துடிக்கிறேன்...!

என்னை.....
விரும்பு என்று....
கெஞ்ச மாட்டேன்....
என்னை விரும்பாத...
வரை விட மாட்டேன்....

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 03, March 2018 More

இரத்தமாய் கடத்துகிறது ....!

தாயே உன்......
நினைவு போதெல்லாம்
இதயம் துடிக்கவில்லை.....
இதயம் வெடிக்கிறது......
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 14, February 2018 More

காதல் ஒரு பூச்சியம்.....

பசியோடு......
வாழ கற்றவன்......
காதலில்லாமல்.....
வாழ கற்றுகொள்ள.....
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 13, February 2018 More

முதுமையின் வலிகள்...

முதுமை.....
இளமையின் நினைவை.....
எரிந்த சாம்பலாய்.....
சுமர்ந்து கொண்டிருக்கும்....
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 12, February 2018 More

கவிதை எப்படி வரும்...?

காதலிலும்.....
கண்ணாம்பூச்சி
விளையாட கற்று.....
தந்தவள் - நீ.....!
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, February 2018 More

முடிந்த கதை....!

பட்ட மரத்தில்
பட்டாம் பூச்சிக்கு...
என்ன வேலை....?
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 31, January 2018 More

துடிக்கும் இதயம்.....

என் கவிதை......
உனக்கு வரிகள்.....
எனக்கு வலிகள்....!
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 26, January 2018 More

காதலுடன் பேசுகிறேன்...

உன்னை ........
ஒளிரவிட்டு......
என்னை கருக்கும்......
திரி நான்........!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 19, December 2017 More

உன் நினைவால் துடிக்கிறேன்.........!

நீ ... ஒருமுறை....
கண் சிமிட்டினால்....
ஓராயிரம் கவிதை....
எழுதுகிறேன்....!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, December 2017 More

என்னை மறந்து விடு......!

நீண்ட காலத்துக்கு
பின் சந்தித்ததால்
காதலர் நாம்
நண்பரானோம்.........!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 09, December 2017 More