கவிதைகள் - சுரேஜினி பாலகுமாரன்

மாவீரன் மடிவதில்லை

நாம் உறங்க தாம் விழித்து 
நமைக்காத்து உயிர்நீத்து
தாமுறங்கும் கல்லறையும் 
தகர்த்து எறியப்பட
புரட்சி கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 28, November 2015 More

எண்ணமே வாழ்வு....

அடுத்தவர் நம்மை இகழ்வது
போலொரு பிரம்மை
நம்மேல் பொறாமை
என்றெண்ணி கடுப்பு
நடப்பு கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 14, June 2015 More

நீயில்லாத நான்...

சோரும் விழி நோகும் வலி
தேடுகின்றேன் உன் முக(ம்)வரி
எத்தனை நாட்களை உன்
நினைவிற்காய் பலி கொடுத்தும்
காதல் கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 13, June 2015 More

நேசிக்க பிறந்தவள்

அளவற்ற நேசம்
அதை வெளிப்படுத்த
வார்த்தைகளை தேடாத சிறப்பு
உரிமைகளில் தலையிடாத
நடப்பு கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 07, May 2015 More

சொத்து

ஊனை சுருக்கி
உன்னை உருக்கி
வாழும் வாழ்வில் பயனேது?
ஹைக்கூ கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 18, November 2012 More

வரம் அம்மா

அம்மா
கவலைகள் என்னை முள்
கிளைகளாய் துளைக்கும் போது
உனை கட்டி அழ ஆசைப்படுகிறேன்
நடப்பு கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 14, May 2012 More

வாழாத வாழ்க்கை

முந்தை நாள்
எஞ்சியதை உண்டு
மிஞ்சிய பணத்தை எண்ணி
எனக்குள் சந்தோஷம்

நடப்பு கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 11, May 2012 More

வாழ விடு

மாறிக் கொண்டிருக்கும்
காலங்களில்
ஆறிக் கொண்டிருக்கும்
காயங்களில்
நடப்பு கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 07, May 2012 More

மெளனம் விளம்பரம்

வெற்றி மொழி
கற்றுக்கொள்ள
கடினமாகத்தான் இருக்கிறது
தற்காப்பு ஆயுதம்
நடப்பு கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 06, May 2012 More

நட்பெனும் நாடகம்

பொய்யை மட்டுமே பேசும்
உன்னை
உண்மையான நண்பன் என்பதா?
அற்பத்திலும்
நடப்பு கவிதை சுரேஜினி பாலகுமாரன் 30, April 2012 More