கவிதைகள் - கவி.எஸ்

அர்த்தம்

கா * காதலிப்பது
த * தழுவிக்கொள்வது
ல் * இல்லறவழ்க்கையை ஆரம்பிப்பது.
ஹைக்கூ கவிதை கவி.எஸ் 09, April 2013 More

சொல்லடி பெண்ணே !

மலர்ந்தும் மலராத பூ இதழைப் போன்று
உன் உதடு -அதில்
கண்டுகொள்ளமுடியாத உன் புன்னகை
காதல் கவிதை கவி.எஸ் 09, April 2013 More

மீண்டும் துளிர்க்கும்...

துள்ளி விளையாட வேண்டிய வயதில்
மார்பில் குண்டேந்தி வீரச்சாவடைந்த வீரனே .
இந்த பூமியில் ஒரு தமிழன்  இருக்கும் வரைக்கும்
புரட்சி கவிதை கவி.எஸ் 04, April 2013 More

உண்மை

என் உயிர் பிரியும் காலம்
ஒன்று வந்தாலும்
என் காதல் விடை காணும் வரை
குட்டிக் கவிதை கவி.எஸ் 15, March 2013 More

இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!!!¨::. 7,5,12

இறைவன் ஆளும் பூமியினை
ஆட்சி செய்ய வந்துவிட்டாள்
இந்த அழகு தேவதை!
ஏனையவை கவி.எஸ் 13, March 2013 More

அன்னையர்தின வாழ்த்துக்கள்,,,,,13.5.12

அம்மா.
ஆயிரம் கோடி உறவுகள் இருந்தாலும்
அந்த உறவுகளை எமக்கு அறிமுகப்படுத்தியவள்
குட்டிக் கவிதை கவி.எஸ் 12, March 2013 More

மூத்தவளாய் ஏன் பிறந்தாய்,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,5,12

மூத்தவளாய் ஏன் பிறந்தாய்
முதலாவதாய் போவதர்க்கா!????
பாசமுடன் ஏன் வளர்த்தாய்,
காதல் கவிதை கவி.எஸ் 12, March 2013 More

இருக்கின்ற இதயம் ஒன்றல்லவா ,,,,,,,,,,,28.4.12

இருக்கின்ற இதயம் ஒன்றல்லவா
எனதல்ல அதுவும் உனதல்லவா
எதை கேட்ட போதும் தரக்கூடுமே
காதல் கவிதை கவி.எஸ் 12, March 2013 More

நான் மறந்தேன்.!

உன் சிரிப்பினை பார்த்து
நான் மயங்கவில்லை!
உன் கண்ணீரை கண்டு
நான் கலங்கவில்லை!
காதல் கவிதை கவி.எஸ் 12, March 2013 More

அக்கா..............16.11.11

மண்ணில் நடந்து திரிய இடமில்லை என்று.
விண்ணில் பறந்து திரிவதுக்காக,
எம்மையெல்லாம் விட்டு
குட்டிக் கவிதை கவி.எஸ் 11, March 2013 More