கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

அன்பே மன்னித்து விடு...!

அன்பே மன்னித்து விடு
அழுகையை தவிர வேற எதுவும்
எனக்கு புரியவில்லை தெரியவில்லை
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 26, January 2018 More

பேறுபேற்ற செயல்களில்...!

பேரன்பு தான் மறந்து மது
போதை கொண்ட மனிதன்
பேதையின் சுகம் வேண்டி
மாற்றான் மனைவியிடம்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 22, August 2017 More

மருந்தாக ஒருசொட்டு விஷமேதும் தந்திடாரோ..!

நேர்த்தியாய் வாழ்ந்தபோதும்
நெஞ்சம் எல்லாம் நொகுதன்பே
கொஞ்சிப்பேசி வாழ்ந்தோமே
கெஞ்சிக் கெஞ்சி வீழ்ந்தோமே

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 13, August 2017 More

சொன்னார்கள் என்றேன்...!

படிக்க சொன்னர்கள்
பாதியிலே
விட்டுவிட்டேன்
வெடிக்க சொன்னார்கள்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 01, August 2017 More

தாய்கூட அழுகிறாள்...!

தாய் கூட அழுகிறாள்
தரணியில் நான் வாழ
தடை எது என்று
விடைகூற முடியவில்லை
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 22, June 2017 More

நாசமாய் வாழ்வும்...!

கண்ணீரும் பெருகிறது
காரணம் சொல்ல மறுக்கிறது
கவலையும் பெருகிறது
கற்பனை நெருங்க மறுக்கிறது

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 20, June 2017 More

தடை என்று செல்கிறாள்...!

இணையாய் நான் என்று
இதிகாசம் பேசியவள்
இடை கண்ட (கொண்ட)
உறவுகளால்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 18, March 2017 More

வீணே...!

அகந்தையில் இருந்து
ஆணவம் அகற்றாவிடின்
வானூலகம் போற்ற
வாழ்ந்தும் வீணே...!

ஏனையவை சிந்து.எஸ் 11, March 2017 More

கவிதைகளாய்...!

வானத்து நட்சத்திரமாய்
வைக்கோல் கடதாசியில்
வரைந்த என் வலிகள்
கவிதைகளாய் ...!

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, February 2017 More

எவரேனும் உண்டோ...!

அவன் முதல் பார்வையில் ஏதோ ஒரு கவர்ச்சி
நான் பார்த்தேன் அவனும் பார்த்தான்
ஆனால் அவன் பார்வையில் ஒரு புன்னகை
அதன் காரணம் தான் என்னவோ
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 01, February 2017 More