கவிதைகள் - பாரதி

உன் நினைவுகளில் தான் நான் கரைகிறேன்

உன் நினைவுகளைக் கொண்டு
நிரப்பும் என் தனிமையினை
நான் என்னவென்று சொல்ல..?
காதல் கவிதை பாரதி 18, December 2015 More

இது காதல் அல்ல அதையும் தாண்டி

முகவரி அறியா
புன்னகைப் பூவின்
சந்திப்பில்
துளிர்ந்தது காதல்......!
காதல் கவிதை பாரதி 27, May 2014 More

எம் உறவுகளின் ஆத்ம தரிசனம்

குண்டுச் சத்தங்களாலும்
பிணவாடைகளாலும்
மரண ஓலங்களாலும்
ரசாயன வாயுவாலும்
புரட்சி கவிதை பாரதி 24, May 2014 More

வீரவணக்கங்களை சமர்ப்பணம் செய்கின்றேன்

விடியும் பொழுதுகள் ஒவ்வொன்றும்
விடியாத பொழுதுகளாய்
நீண்டு கொண்டே செல்கிறது
தமிழர்கள் வாழ்வில்...
புரட்சி கவிதை பாரதி 27, November 2012 More

முதலும் முடிவும்

தொலைத்தலும் இழத்தலும்
கவலையும் சந்தோசமும்
என் வாழ்வின் வழமையான ஒன்று
எல்லாம் இருந்தும்

காதல் கவிதை பாரதி 31, August 2011 More

உயிர் வாழ்கிறது தமிழினம் விடிவின்றி

வண்ணங்களால் எங்கள்
வாழ்கையை
வரைய வேண்டாம்

புரட்சி கவிதை பாரதி 27, March 2011 More

இதயத்தில் மலரும் பூ காதல்

கண்கள் நான்கும் களவாடி இதயங்கள்
இடம் மாறி துடிக்கும் இதம் தரும்
இனிய ஸ்வரம் காதல் சொல்லிக்
கொள்ளாமலேயே உன் நினைவுகளை
காதல் கவிதை பாரதி 12, February 2011 More

உன்னை மட்டும் சுமக்கிறது இதயம்

மனதின் உணர்வுகளை
வார்த்தைகளால் சொல்ல இயலவில்லை
இருந்தும் ஏனோ உன்னை
நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை
காதல் கவிதை பாரதி 10, February 2011 More

அணையத் துடிக்கிறது உயிர்.

என் தொலைபேசி
என்னை அழைக்கும் போதெல்லாம்
உன் நினைவு என்னை
கொல்லாமல் கொல்லுது.....

காதல் கவிதை பாரதி 30, January 2011 More

கனவுக் காதல்

வலிகளை தாங்கும் என் இதயம்
விழிகளை மூடி அழுகிறது
காரணம் என்னவென்று சொல்லாது  

காதல் கவிதை பாரதி 11, January 2011 More