கவிதைகள் - தயாநிதி

மே 18...

பயங்களை மறந்து
பதட்டங்கள் இன்றி
வாழ்ந்தது ஒரு இனம்
துயரங்கள் சூழ
புரட்சி கவிதை தயாநிதி 08, May 2012 More

வையம் வசப்படும்

மன அடுக்கில்
மாறாத வடுக்கள்.
இடுக்கண் தொடராய்
வருடிக் கொள்ள
புரட்சி கவிதை தயாநிதி 27, January 2011 More

உயரிய இலட்சியம் கருகிடாது

உலகத் தழிழரின்
உள்ளத்தில் உறுதியாய்
உயரத்தில் இருப்பவர்
எங்களின் மாவீரர்.
புரட்சி கவிதை தயாநிதி 27, November 2010 More

வானம் வழி சமைத்தால்

பெற்ற தாய் தனை
மகன் மறந்தாலும்
பிள்ளையை பெறும்
தாய் துணை மறந்தாலும்
ஏனையவை தயாநிதி 31, October 2010 More

ஈடு செய்வது எங்கனம்?

பெற்ற தாய் தனை
மகன் மறந்தாலும்
பிள்ளைளைப் பெறும்
தாய் துணை மறந்தாலும்
புரட்சி கவிதை தயாநிதி 19, October 2010 More

பாரபட்சம்

ஏதிலிகள் எங்களுக்குள்
எத்தனை பாகுபாடு?
எல்லாம் தெரிந்தும்
எதற்காய் வேறுபாடு?
நடப்பு கவிதை தயாநிதி 10, October 2010 More

இல்லாமையின் விளைவு

கனவிலார் எல்லோரும்
நினைவிழப்பார்.
நினைவிலார் எல்லோரும்
கனவிழப்பார்.
ஏனையவை தயாநிதி 08, July 2010 More

தாய் நாடு.....

ஈழம் எங்கள் தாய் நாடு
இதயக் கோவிலில் அதன் வீடு.
வையக ஓரத்திலே ஒரு கூடு
அமைத்திட விளைந்ததினால் விழுக்காடு
புரட்சி கவிதை தயாநிதி 16, June 2010 More

தமிழ்த் தலைவன் வருவான் நம்பு

உலகத் தமிழரின் உன்னதம் பிரபா!
கலகம் கலைக்கும் அவதாரம் பிரபா!
இன்னல் தீர்க்கும் இனியவன் பிரபா!
சுயநலம் இல்லா அதிசயம் பிரபா!
புரட்சி கவிதை தயாநிதி 08, June 2010 More

மனித வதம்

மாபெரும் மனித வதம்.
மாமடையன் மகிந்தனின்
இன அழிப்பின் உன்னதம்.
அரங்கேறியது மே மாதம்
புரட்சி கவிதை தயாநிதி 24, May 2010 More