குட்டிக் கவிதைகள்

இந்தப் பூமி

இந்தப் பூமி பொய்யானது
பொறுமை பூமிக்கு
பொழிந்து விடியும் சூரியனுக்கு
கதிர் வரிகள் பூமியில் உள்ள
குட்டிக் கவிதை பிறேம்ஜி 16, July 2017 More

வலி

எறியப்படும்
கற்கள் (சொற்கள் )
வலியும் அறியாது
பழியும் உணராது..!

குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 11, July 2017 More

காதல்

பாத மலர் தேடியொரு
காதல் தூரமோடி ஓடி
ஓதுகின்ற பாடலிலே
நாமம் தனை உச்சரித்துப்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 05, July 2017 More

கனவு...!

வாழ்க்கையை
வெற்றி கொள்ள
தேடல்களை
தொடங்கி வைக்க
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 07, June 2017 More

உயிரே! தமிழே!!

அழித்தாலும்,புதைத்தாலும்
அடியோடு,வெறுத்தாலும்
கருவோடு,கலைத்தாலும்
கலை எல்லாம்,பறித்தாலும்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 20, April 2017 More

மறைக்கிறதே!

நிலவுக்குக் குளிரெடுக்க
நீலவானம்  சேர்த்தணைக்க
முகிலுக்குக் கோபமென்ன
முறைக்கிறதே மறைக்கிறதே...
குட்டிக் கவிதை Inthiran 09, April 2017 More

ஓயாது

காய்ந்தாலும் காயாது
காதலுள்ள கனவு
பாய்ந்தாலும் பாயாது
பாசமுள்ள பரிவு
குட்டிக் கவிதை Inthiran 09, March 2017 More

கனவு நிஜமானது....

அன்று
உன் நினைவுகளோடு - உன்னை
சுமந்து கொண்டு
பிரிவில் வாழ்ந்தேன்

குட்டிக் கவிதை கவிதை 08, March 2017 More

நா(நீ)ன்....

இழப்பது உன்னை
எப்போது புரியும்...

இழப்பதை உனக்காக தான் - என்று...
தோல்வியாய் நான்
குட்டிக் கவிதை பொறுக்கி பிரேம் 12, February 2017 More

சுமை தாங்கி

விட்டு விடுதலையாகும்
அந்த நொடியில்
சுமையாய்
இரு இறகுகள்

குட்டிக் கவிதை நாதன்சொல் 10, February 2017 More