நடப்பு கவிதைகள்

அணைத்திரு பின் அழதே..!

கத்த, கத்த
நீ ஏசுவதாகவே
ஆத்திரப்பட்டோம்
வாய் நிரம்ப உணவோடு
நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 03, March 2018 More

அந்நாளே திருநாள்....

குடும்ப அரசியல்
ஒழிந்திட வேண்டும்
நாட்டு மக்கள்
நலம் பெற வேண்டும்

நடப்பு கவிதை ஈழநங்கை ஈழம் 18, February 2018 More

வாசிப்பு எம் மொழி காப்பு...

வாசிப்பதே மனிதனின் முதல் வளர்ச்சி
வாசிப்பதே மனிதனின் உயிர் மூச்சு
வாசிப்பதே மனிதனின் இதயத்துடிப்பு
வாசிப்பதே சிறந்த வழிகாட்டி

நடப்பு கவிதை மட்டு மதியகன் 07, February 2018 More

வஞ்சகம் செய்வாரோடு....

வாழ்க்கை எனும் போர்க்களத்தில்
எத்தனை எத்தனை வஞ்சகங்கள்
கட்டிய கணவனால்
கட்டிய மனைவியால்
நடப்பு கவிதை ஈழநங்கை ஈழம் 31, January 2018 More

சின்னம்மா

வந்தவழி என்னம்மா
வாதாடும் சின்னம்மா
விக்கலா நக்கலா
சசிக்கலா ஆட்களா
நடப்பு கவிதை Inthiran 06, December 2017 More

காலம்

கோடி கொடுத்தாலும் கொள்கை மாறாத
கோமகன் வாழ்ந்தது அக் காலம்
தேடி அலைந்தொரு தேவை தீர்ந்த பின்னே
ஓடி ஒழிப்பது இக் காலம்
நடப்பு கவிதை Inthiran 30, November 2017 More

சமாதானம்

சமாதானம் இன்றி ஆயிரம் சண்டைகள்
அத்தனையும் விட்டு கொடுப்பு இன்றி
நாமே நமக்கு வெட்டும் குழி
விட்டுக்கொடுத்து அன்பையும்,
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 29, November 2017 More

குறைகள்

ஒருவர் வாழ்வின்
பயணத்தில்
வேறுயாரும்
பயணிக்கமுடியாது
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 29, November 2017 More

நிறங்களின் வலிமை

நிறங்கள் கூட வறுமையில்
கரைந்துபோயின!
உறக்க கூவும் சேவல் போல
கூவினாலும் விழித்து கொள்வது
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 28, November 2017 More

எம் தேசத் தலைவனுக்கு இன்று பிறந்த நாள்!

எம் தேசத் தலைவனுக்கு
இன்று பிறந்த நாள்!
எம் தேசியத் தலைவனுக்கு
இன்று பிறந்த நாள்!
நடப்பு கவிதை கவிதை 26, November 2017 More