கவிதைகள் - சுஜாதா

கடவுள்...!

கடவுள் எங்கே இருக்கின்றான்
கண்டால் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்
கருணை உள்ள நெஞ்சம்தான்
கடவுள் அவனின் இருப்பிடமோ
ஏனையவை சுஜாதா 19, June 2017 More

அன்பு...!

அன்னையின் சிரிப்பில்
காண்பது அன்பு
பாசத்தின் உச்சத்தில்
தெரிவது அன்பு
காதல் கவிதை சுஜாதா 08, June 2017 More

பதவி

பட்டப் படிப்புப் படித்தாலும்
பதவி இன்றித் தவிக்கின்றனர்
எட்டப்பன் போல எங்கும்
ஏமாற்றும் நாட்டினிலே 
நடப்பு கவிதை சுஜாதா 23, May 2017 More

சந்திரன்

முகத்திரை விலக்கி நின்று
முழுமதி பார்த்திருக்க
கதிரவன் மறைந்து சென்று
கண்களை மூடி நிற்க
ஏனையவை சுஜாதா 18, April 2017 More

மயக்கம்

மாலை மயக்கம்
மனதினில் கலக்கம்
ஏதோ தயக்கம்
இனியில்லை உறக்கம்
காதல் கவிதை சுஜாதா 06, April 2017 More

உள்ளமது கோயில்!

வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் கற்றேன்
உன்னினம் கற்க எத்தனை காலம்
அன்பாகப் பண்பாக அழகாக நடித்தார்
அனைத்தையும் எம்மிடம் அப்படியே பறித்தார்
ஏனையவை சுஜாதா 31, March 2017 More

கன்னி ராசி

நான் கன்னி ராசிப் பொண்ணு
என் கண்ணிரண்டும் மீனு
நீ சொன்ன பேச்சைக் கேளு
நான் சொக்க வைக்கும் ஆளு

காதல் கவிதை சுஜாதா 26, March 2017 More

தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ

தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ
உனைப் பார்த்தேன்
அறிஞ்சோ அறியாமலோ
உன்னை அழைத்தேன் 
காதல் கவிதை சுஜாதா 21, March 2017 More

உள்ளது உள்ளபடி

வானத்தில் உள்ளது நிலவு
தூரத்தில் உள்ளது உறவு
கானத்தில் உள்ளது கனவு
காரத்தில் உள்ளது பிரிவு

ஏனையவை சுஜாதா 18, March 2017 More

பெற்றோர்

பத்துமாதம் பெற்றெடுத்துப்
பால் கொடுத்துப் பற்று வைத்துப்
பிள்ளையென வளர்த்தெடுத்துப்
பிரியாணி செய்து தந்து
நடப்பு கவிதை சுஜாதா 17, March 2017 More