கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

அதிசயக்குழந்தை

அளவுக்கு மிஞ்சினால்
அமிர்தமும் நஞ்சு
அன்புக்கும் பொருந்தும்.....!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 20, April 2017 More

உயிரோடு இருக்கிறேன்....!

உன் காதலுக்கு நன்றி
என்னை விட்டு பிரிந்தாலும்.
நீ தந்த காதல் என்னோடு
இருப்பதால் தான் நான்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 18, April 2017 More

வலியில்லாமல் பிரிந்தாய்....?

ஒற்றை சிறகோடு....
பறக்க சொல்கிறாய்.....
உனக்காக முயற்சிக்கிறேன்....!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 18, April 2017 More

விலகி செல்கிறாய்.........!

உன்னை
எப்போது பார்தேனோ
அப்போதே என் இதய
நரம்புகள் அறுந்து விட்டது.....!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 16, April 2017 More

சித்திரை தமிழ் புத்தாண்டு

வருக வருக புத்தாண்டே வருக ......
தருக தருக இன்பவாழ்க்கை தருக......
பொழிக பொழிக வளம் பொழிக .....
வாழ்க வாழ்க உயிரினங்கள் வாழ்க ......!!!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 14, April 2017 More

காதல் தராசு....

உடலால் நீ என்னை.....
பிரிந்தாலும்.......
இதயத்தில் பத்திரமாய்......
இருகிறாய்...........
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 09, April 2017 More

கண்ணீரால் எழுதுகிறேன் ...!

நீ வார்த்தையால் ..
சொன்னதை நான் ...
கண்ணீரால் எழுதுகிறேன் ...!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 06, April 2017 More

உயிரையும் கொல்கிறது......!

மெளனவிரதம் உடலுக்கும்.......
உயிராற்றளுக்கும் நலம்
உன் மெளன யுத்தம் என்
உடலை அழிக்கிறது
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, April 2017 More

தேடினேன் நீ வரும் வழி

எனக்குள்ளே உயிராய்
கலந்திருப்பதால்,இதயம்
தனக்குள்ளே பேசி
இன்பம் காண்கிறது
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 10, March 2017 More