கவிதைகள் - பசுவூர்க் கோபி

முத்துக்களை மூடிய சேறுகள்..!

அடுத்தவன் வாழ்வை, கெடுத்தவன்
அவனியில் அவனோ பெரியவன்
எடுத்தவன் கொள்ளை, அடித்தவன்
உலகினில் அவனோ உயர்ந்தவன்

நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 05, July 2017 More

என்னுக்குள் ஏன் இந்த சஞ்சலம்..!

பீற்றூட்.!
முள்ளிவாய்க்கால்
மண்ணில் விளைந்தது

ஏனையவை பசுவூர்க் கோபி 21, June 2017 More

உயிரே! தமிழே!!

அழித்தாலும்,புதைத்தாலும்
அடியோடு,வெறுத்தாலும்
கருவோடு,கலைத்தாலும்
கலை எல்லாம்,பறித்தாலும்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 20, April 2017 More

கானல் நீர்..!

வாயால் உழுது -பொய்
வாக்குறுதிகளை விதைத்து
அந்த வளராத
பயிருக்கு ஐந்து
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 16, April 2017 More

சாவில்லாத சாந்தன்...!

புரட்சி பாடலால் உணர்ச்சியை தந்தாய்
புதுவையின் பாடலால் வீரத்தை தந்தாய்
போர்க் கள குண்டுகள் வாயினால் தந்தாய்
போராட்ட வெற்றியை பாவினால் தந்தாய்

நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 28, February 2017 More

சிவப்பு விளக்கு!

நீல வண்டுகளை
பார்த்திருக்கும்
சிவப்பு றோஜாக்கள்
நாங்கள். ..
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 25, February 2017 More

தைப்பொங்கல்..!

பொங்கலோ பொங்கல்
தமிழர் தைப்பொங்கல்
உழவர் கை  ஓங்கிட
உலகில் அமைதி நிலவிட
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 15, January 2017 More

வருக! வருக! புத்தாண்டே…!

உன்னுக்குள் எமை வைத்து
ஓர் ஆண்டு உன்வாழ்வின்
எண்ணற்ற நிமிடமெல்லாம்
எமை காக்க வருவாயே
நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 01, January 2017 More

1000, 500 ரூபாய்களின் ஆதங்கம்..!

நாங்கள் அன்றும் கடுதாசி
இன்றும் கடுதாசி
நீங்கள்தான்
கோபுரத்தில் வைத்ததும்

நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 25, December 2016 More

புத்த பெருமானே…!

போதிமரம் கீழ் அமர்ந்தாய்
புத்தரென ஒளி பெற்றாய்
சாந்தம் அமைதி என்ற-பல
சத்தியத்தை போதித்தாய்

நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 18, December 2016 More