நடப்பு கவிதைகள்

முத்துக்குமார் தினம்

ஆகஸ்டு - 14
நா. முத்துக்குமார்
நினைவு நாள்
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, August 2017 More

புதிய இந்தியா

மூன்றாண்டுகளின்
இரண்டாவது சுதந்திரப்
போராட்டத்திற்குப்பின்
ஆக்ஸிஜன் இல்லாத
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, August 2017 More

எங்கே செல்கிறது யாழ்நகரம்?

ஈழத்தின் ஒரு நகரம்
அது தான் நம்ம யாழ் நகரம்
கலை கல்வி மட்டுமல்ல
அனைத்திலும் முதன்மை பெற்று
நடப்பு கவிதை குழந்தை நிவி 14, August 2017 More

மனிதம்?

பிரம்மாண்ட யானை
பிச்சையெடுக்கிறது
மனிதப் பழக்கம்

நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 12, August 2017 More

தாகம்

களைப்படைந்து தாகம் வருகையில்
களைப்பை நீக்க நீர் இன்றி போகையில்
உயிரும் வதைபட்டு போகிறதே
கதிரவனின் வெண்மையில்

நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 11, August 2017 More

அப்துல் கலாம்

அப்துல் கலாம்
காற்றைக் கிழித்த
காவிய நாயகன்.

நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 07, August 2017 More

சொன்னார்கள் என்றேன்...!

படிக்க சொன்னர்கள்
பாதியிலே
விட்டுவிட்டேன்
வெடிக்க சொன்னார்கள்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 01, August 2017 More

எமக்குத் தொழில்

ஒரு கடனைப்போல்தான்
இக்கவிதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது
ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் தான்
இக்கவிதைக்கு தலைப்பு
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 01, August 2017 More

அப்துல் கலாம்....!

கலாம் என்னும்
வல்லரசு விதை
மண்ணில்
புதையுண்டது

நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 30, July 2017 More

உடல் வருத்தி ஊதியம் பெறு!

ஒளி இருளுக்கு
மருந்து
பசிக்கு சுவையற்ற
உணவு விருந்து
நடப்பு கவிதை மட்டு மதியகன் 28, July 2017 More