புரட்சி கவிதைகள்

என் கால்கள் பாதை மாறாது!

ஓ ஈழ மண்ணே! கடல்
தாண்டிக் கதறும்
எம் உறவுகளின் குரல்
கேட்கவில்லையா உனக்கு?

புரட்சி கவிதை சங்கீர்த்தன் Slk 24, June 2017 More

பெண் ஆயுதம் ஏந்தும் நிலை எப்படி?

பெண் ஆயுதம் ஏந்தும் நிலை எப்படி ?
அடுப்பு ஊதிய பெண்
சுடுகுழல் சுடத் தலைப்பு பட்டாள்
எதற்கு ?

புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 15, June 2017 More

புரட்சி

புரட்சி சரியானதே
சூழ்ச்சி உடைந்தோடுமே
மக்கள் எடைபோடுமே
நாட்கள் பதில் கூறுமே..

புரட்சி கவிதை ஷிவஷக்தி 09, June 2017 More

தளராதே தமிழா..!

தளராதே தமிழா..!
தலை நிமிர்ந்து வாழும்
காலம் - அது அருகில்..!
மரத் தமிழன் பெயர்
புரட்சி கவிதை சயந்தா 04, June 2017 More

தமிழன் இலக்கு..!

தமிழன் போர் யுக்தி
மாறினாலும்..!
நோக்கம் மாறாதது!
முடிந்தது என்று எண்ணியது...
புரட்சி கவிதை சயந்தா 01, June 2017 More

பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள்

மண்ணாசை பிடித்த பேய்களின் நாசம்
பெண்ணாசை கொண்ட
பெருந்திணையாளர்களில் வேசம்
பொன்னாசை பிடித்த பேராசையினம்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 30, May 2017 More

ஈழமும் தமிழும்

ஈரநெஞ்சங்கள் சிதறிய
சின்னங்கள் தமிழன்
குவியலாய் மடிந்த கதை
குருதியின் ஈரம்காயாமல்
புரட்சி கவிதை ஷிவஷக்தி 29, May 2017 More

தேசிய இனத்தின் தமிழச்சி

ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பின் துரோக எதிரியின்
எள்ளி நகை ஆடல்கள் இசைப்பிரியா
தேசிய இனத்தின் தமிழிச்சி
ஏகாதி பத்தியதை கருத்து
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 23, May 2017 More

அழியாத வடு

எதை எழுத
முள்ளிவாய்க்காலில்
கொள்ளி வைக்க முடியாமல்
அள்ளிப் புதைத்ததையா..?
புரட்சி கவிதை றொபின்சியா 20, May 2017 More

மே 18

வீழ்ந்திடா வீரம் கொண்டு
மண்டியிடா மானம் காத்திட
எதிர்த்து நின்றன மறவா்
படையணிகள்.

புரட்சி கவிதை ஈழநங்கை ஈழம் 18, May 2017 More