புரட்சி கவிதை

ஈழத்தின் பிறப்பு

22, November 2015
Views 1334

கருவோடு  இனமழித்துச் 
சென்றான் - உலகின்
கொல்லாமை கற்பித்த
புத்தனையும் கொன்றான்
விருத்தியில்லை இனியென்றான்
ஈழம்  - அவன்
விழியறியா(து)  மாவீரம்
விதைத்திட்ட ஆழம்
தெருவோடு சுமந்திடுவான்
ஒருநாள் - பாவத்
தேகத்தை அழித்தெமக்கு
தந்திடுவான் பெருநாள்
உருவாகும் ஈழத்தின் ஒளியில்  - அவன்
உணர்வெல்லாம் சருகாகும்
மரணத்தின் நொடியில்!
 
சொல்லல்ல இக்கவியின் 
ஊற்று - ஈழச்
சோகத்தில் எரிகின்ற
செந்தமிழின் கீற்று
எல்லோரும் வணங்குகின்ற
வாரம் - இனியும்
எமக்கில்லை கண்ணீரின்
கனம்கொண்ட பாரம்
வில்லெடுத்து வேங்கையெனக்
காட்டு  - பகை
விடமழித்த புகழ்சொல்லி
இடைவாளைத் தீட்டு
வல்வையதன்  புதல்வனுடன் 
மீழ்வோம்  - எங்கள்
வரலாற்றுத் தலைவனுடன் 
வம்சத்தை ஆள்வோம்  !
 
கார்த்திகை பூக்கின்ற
மாதம்  - உயிரில்
கண்விழிக்கும் மாவீரர்
உரம்கொண்ட நாதம்
போர்க்களத்தில் பொழிந்திடுமே
மேகம் -  மறவர் 
பூதவுடல்  பூரிக்க 
உயிர்கொள்ளும் தேகம்
ஆர்ப்பரிக்கும் கடல்போல
எழுவீர் - இனம்
ஆள்கின்ற வலிமையெலாம் 
தந்திட்டு போவீர்
போர்ப்படையில் புகழ்சேர்த்தல்
சிறப்பு - அந்த
பொறிமுறையே விரைவாக்கும்
ஈழத்தின் பிறப்பு !