Poem of the day

அவளின் சாயல்

சாலையோரம் உன்
சலங்கையின் கீதம். என்
காதினூடே கவலையின் நீக்கம்
மாலை மேகக் கூட்டம் உன்

காதல் கவிதை றொபின்சியா 19, September 2014 More