காதல் கவிதை

நீண்ட நாட்கள் உன்னோடு வாழ

இந்துமாலா
03, January 2013
Views 1143

கோபத்துக்கே கோபம் வரும்
நீண்ட நாட்கள் உன்னோடு வாழ
கண்ணீரே கண்ணீர் வடிக்கிறது
என்னுள் நீண்ட பயணம் செய்து
பிரிவே பிரிய எண்ணுகிறது
நம்மை விட்டு செல்ல பல நாட்களாய் ..

இவற்றுக்கெல்லாம் எப்போது விடுதலை ..
உன் மெய்யான அன்பை என்னோடு
பகிர்ந்தால் மட்டுமே