ஏனையவை

செத்த வாழ்க்கையடா இது

தயா
08, April 2010
Views 47791

நான் பிறந்தேன் ஈழமதில்
நன்றாக படித்து விட்டேன்
பல்கலையும் கற்றுவிட்டேன்
இருந்தும் எனக்குள் ஒரு மோகம்

வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளையை கரம்
பிடிக்க வேண்டுமென்று
அப்படியே கரம்பிடித்தாயிற்று
நானும் வந்துவிட்டேன் சொர்க்க வாழ்வுக்கு

கரம்பிடிக்க வந்தவரோ சிறுவயதில்
சொர்க்க நாடு வந்துவிட்டார்
அவருக்கோ தழிழ் தெரியாது
ஓரளவு தமிழ் பேசிடுவார்

சுளகு என்றால் சிரிக்கிறார்
இட்லி என்றால் சிரிக்கிறார்
சரியான வெய்யில் என்றால்
கனக்க சூரியன் என்கிறார்

கூழ் என்றால் அருவருக்கிறார்
என்னத்தை நான் சொல்ல
இன்னும் ஏராளம் கதையுண்டு
அதை சொன்னால் கறுமமடா

என்னருமை பெற்றோரே என்னதான்
உன் பிள்ளை தலைகீழாய்
நின்றாலும் எங்கள் உயிர் மொழியாம்
தமிழினை நன்றாக புகட்டிடுங்கள்