கவிதைகள் - ஷிவஷக்தி

எதுவரை நம்வாழ்வு

எரிமலை என்பது
எதுவரைக்கும்
அது  அணையும் நேரம்
அதுவரைக்கும்
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 28, June 2017 More

ரமழான் நெஞ்சங்களே

இஸ்லாமிய நெஞ்சங்கள்
இனிமையான நோன்புகள்
ரமழான் மாதங்கள்!!
பிறையிலே பிழைகள்
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 27, June 2017 More

காதலனே

இரு இதயங்கள் புகைப்படம்
எடுத்தன
ஒன்றை காணவில்லை
எங்கே ஒரு இதயம் என கேள்வி?
காதல் கவிதை ஷிவஷக்தி 25, June 2017 More

ஆண் என்பன்

ஆண் பலத்திற்க்கு முதல்வன்
பாசத்திற்கு பதிவு அவன்
காதலிக்காக ஓய்வில்லாமல்
ஓடும் அலை அவன்..

காதல் கவிதை ஷிவஷக்தி 24, June 2017 More

சற்று நிமிர்ந்து பார்

ஆணியாய் அடிபணிந்து
கிடக்காதே
உன் தலையில் அடிக்க
அடிக்க
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 21, June 2017 More

பிரிவு என்பது

நீயும் நானும்
பிரிவது அவ்வளவு
சுலபமா
என் தாயின் கருவறை
காதல் கவிதை ஷிவஷக்தி 19, June 2017 More

அப்பா...

தந்தை நம்முடன்
வாழ்ந்த கடவுள்!!
கடவுளுக்குத்தான் தெரியும்
தன் குழந்தைகளுக்கு
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 18, June 2017 More

நீ... நானாகி...!

நீ நானாகி
நாம் யாராகி?
இதயம் ஒன்றாகி
இருந்தும் இசையாகி
காதல் கவிதை ஷிவஷக்தி 15, June 2017 More

புரட்சி

புரட்சி சரியானதே
சூழ்ச்சி உடைந்தோடுமே
மக்கள் எடைபோடுமே
நாட்கள் பதில் கூறுமே..

புரட்சி கவிதை ஷிவஷக்தி 09, June 2017 More

நீ எளியவன் குரலையும் கேள்!

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்
சமுதாய சிந்தனை
துளிர்விட வேண்டும்
அந்த நிழலில் சமூகம்
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 07, June 2017 More