கவிதைகள் - கேப்டன் யாசீன்

பேரழகி

புத்தனும்
பேராசை கொள்ளும்
பேரழகி நீ

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 22, July 2017 More

உன்னைத் தவிர

உன் இடத்தில்
உன்னைத் தவிர
வேறு யார் இருந்தாலும்
இந்த அளவு
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 22, July 2017 More

இடியாப்பக் காதல்...

இடியாப்பச் சிக்கலாய்
நம் காதல்.
ஆனாலும்
இடிவிழுந்த நெஞ்சில்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 20, July 2017 More

காமராசர்

காமராசர்
கல்விச் சூரியன்.
நீங்கள் உருக
ஒளிரும் மெழுகுவர்த்தி
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 17, July 2017 More

நா. முத்துக்குமார்

நா. முத்துக்குமார்
நடைமுறை சார்ந்த உவமைகளை
திரைத்துறையில்
நடனமாடச் செய்த
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 17, July 2017 More

உன்னையே

காதலோடு
உன்னைப் பாடுவதெல்லாம்
உன்னிடமிருந்து
எதையோ
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, July 2017 More

தேவதை மொத்தம்...

உலக தேவதைகள்
உன்னில் புகுந்து
பூக்கள் தூவியதோ?
என்னை வாழ்த்திட....
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 04, July 2017 More

நீயே எழுதுகிறாய்...

அற்புதமாய்க் கவி எழுதுவதாய்
என்னைப் பாராட்டுபவர்களிடம்
எப்படிச் சொல்வேன்
என் கவிதைகளை
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 10, June 2017 More

காதலோடு கவிதை

மற்றவர்களிடம்
வாழ்த்துகளை
எதிர்பார்த்திருந்தாலும்
உன்னிடம் கவிதைகளை
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 30, May 2017 More

மரணமில்லாக் காதல்

அமுதம்
சாப்பிட்டிருக்கிறாயா என்றாய்.
ம்ம் என்றேன்.
எப்படி என்றாய்.
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 25, May 2017 More