Poem of the day

விழிகளைத் திறந்து விடியலை நோக்கு

பழி விழும் வேளையில் களைகளை நீக்கு
அழிவிலும் இழிவிலும் வெளிவரும் வீரம்
உளி விழும் சிற்பமாய் வலிகளைப் போக்கு
தலைவிதி என்பது கோழையின் வாக்கு

புரட்சி கவிதை Inthiran 01, August 2015 More

கவிதைகள் - சக்தி.சீ

கவிதை

சிதறிய
சிந்தனைகளை
கோர்த்தபோது கிடைத்தது
ஹைக்கூ கவிதை சக்தி.சீ 14, March 2013 More

கானல் நீர்

உணர்சிகளின்  வேகமதை
ஊரடங்கு  ஆக்கியதால்
ஊனமுற்ற  ஒருஜிராய்
குட்டிக் கவிதை சக்தி.சீ 18, January 2013 More

கண்ணீர்

கண்மடல்களின் ....
ஊடல் விழிப்பு
சிதறிய  சிந்தனைகளை
கோர்த்தபோது  கிடைத்தது
ஹைக்கூ கவிதை சக்தி.சீ 04, July 2012 More

கவிதை

மூச்சு திணறும்
முனகல் சத்தம்
கவிதை
சிதறிய சிந்தனைகளை
ஹைக்கூ கவிதை சக்தி.சீ 23, May 2012 More