கவிதைகள் - வி.விது

உயிர் தந்து செல்வாயா...???

நீ விலகியிருந்தால்
என் காதல் விலகி போகாது..!
என் காதல்
என்றுமே நினைவுகளாக
காதல் கவிதை வி.விது 12, July 2012 More

ஏன் இந்த வாழ்க்கை..!!

வெளியில் சிரித்துக் கொண்டு
உள்ளுக்குள் அழுகிறேன்..
எல்லோருக்கும் சில நேரம்
வரும் சோதனை....
காதல் கவிதை வி.விது 03, July 2012 More

சந்திப்பு

நீ விலகியிருந்தால்
என் காதல் விலகி
போகாது.!
என் காதல் என்றுமே
காதல் கவிதை வி.விது 21, June 2012 More

உயிர் தந்து செல்வாயா..??

நீ விலகியிருந்தால்
என் காதல் விலகி
போகாது..!
என் காதல் என்றுமே
காதல் கவிதை வி.விது 30, May 2012 More

உனக்காக ஓர் ஜீவன்...!!

துடிக்கும்
இதயத்தையும்
துறுதுறுவென தவிக்கும்
வார்த்தைகளையும்
காதல் கவிதை வி.விது 28, May 2012 More

எனக்கு மட்டும்...!!

உன் தோள் சாயும் உரிமையை
எனக்கு மட்டும் தந்து விடு..!
என் உயிர் கொடுத்து
உன்னைக் காத்திடுவேன்....

காதல் கவிதை வி.விது 19, May 2012 More

ஏன் இந்த வாழ்க்கை ...?

வெளியில் சிரித்துக் கொண்டு
உள்ளுக்குள் அழுகிறேன்..
எல்லோருக்கும் சில நேரம்
வரும் சோதனை..
காதல் கவிதை வி.விது 16, February 2012 More

என் நிழலாய் நீ..!!

நீண்ட தூரம் நோக்கி
இது ஒரு நெடும் பயணம்,,
முடிவுகளோ கண்ணுக்கு
தெரியவில்லை..
காதல் கவிதை வி.விது 13, February 2012 More

உனக்காக ஓர் ஜீவன்!

துடிக்கும் இதயத்தையும்
துறுதுறுவென தவிக்கும்
வார்த்தைகளையும்
அடக்கி அடக்கியே
காதல் கவிதை வி.விது 07, February 2012 More

காத்திருப்பு

உன் நினைவுகளால்
உஷ்ணமாகிப் போன
என் ஊமைப் பொழுதுதுகள்
மௌனமாய் நகர்கின்றன..
காதல் கவிதை வி.விது 05, February 2012 More