கவிதைகள் - இந்துமாலா

மழை

மழை
நம்மை நனைத்துவிட
கூடா என்று ஒரு குடையில்
காதல் கவிதை இந்துமாலா 14, March 2013 More

உன் அன்பு வேண்டும்

எப்போதும்
அடை மழையாய்
உன் அன்பு வேண்டும்
அவ அப்போது சிறு சிறு தூறலாய்
காதல் கவிதை இந்துமாலா 19, February 2013 More

என் இதயத்தில்

என் இதயத்தில் உனக்கு கோவில்கட்டவிக்லை
சின்ன தாஜ்மகால் கட்டவில்லை.                                                                  
சின்ன வீடு கட்டவில்லை
காதல் கவிதை இந்துமாலா 03, February 2013 More

பணம்

பணம் இருக்கும் இடத்தில்
நல்ல குணம் இல்லை என்பார்கள்
அது பொய் என்பேன்
நடப்பு கவிதை இந்துமாலா 23, January 2013 More

அன்புக்கு நான் அடிமைதான்

அன்புக்கு நான் அடிமைதான்
ஆனாலும் உன் சின்ன சின்ன
கோபங்கள் என்னை
எளிமையாக்கின்றன
நடப்பு கவிதை இந்துமாலா 20, January 2013 More

உன் அன்பு வேண்டும்

எப்போதும்
அடை மழையாய்
உன் அன்பு வேண்டும்
காதல் கவிதை இந்துமாலா 14, January 2013 More

தொலைய போகும் இந்த 2012

பிரிந்தவர்களை தேடுகிறேன்
தொலைய போகும் இந்த 2012இல்
ஏனெனில் இனி இன்பமாய் வாழ
2013 பிறக்க போகிறது ..
ஏனையவை இந்துமாலா 08, January 2013 More

உன்னை போலவே நானும்

உன்னை
போலவே நானும்
அழகாவே பிறந்து இருக்கலாம் ..
உன்னை போல் என்னையும்
காதல் கவிதை இந்துமாலா 08, January 2013 More

அர்த்தம் இல்லாத உன் கோபங்கள்

அர்த்தம்
இல்லாத உன் கோபங்கள்
உன்னை நாளை அனாதையாக்கி விடும் ..
காதல் கவிதை இந்துமாலா 05, January 2013 More

எங்கையோ பார்த்து எழுதுகிறேன்

நான்
கவிதைகளை
எங்கையோ பார்த்து எழுதுகிறேன்
என்று என் மேல் குற்றம் சுமத்துகிறார்கள் ..

காதல் கவிதை இந்துமாலா 05, January 2013 More