கவிதைகள் - சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ்

காலம் மாறிப்போச்சு

என்னோடுள்ளவர்கள் வாழ
நான் வாழ்ந்திடத்தை விட்டு
இப்பாலைவனத் தேசத்தை
வந்தடைந்த நிமிடங்கள்
புரட்சி கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 06, September 2014 More

புனித மாதம்

புனித மாதம்
நீ வரும் நாள் குறித்து
உள்ளம் குளிர்கிறது
நடப்பு கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 30, June 2014 More

உறவுகளின் உயிர்க் கீதம்...

எங்கே எம் வீரீயம்
எம் உறவுகளின் உயிர்க்கீதம்
என் காதுகளைக் கடிக்கிறது
என் நெஞ்சமெங்கும் அவர்களின்
புரட்சி கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 17, June 2014 More

முதல் பார்வை

முதல் பார்வையிலையே
முற்றும் இழந்தேன்
என்னை மறந்தேன்
என்னிலிருந்து உயிர்
காதல் கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 13, May 2014 More

காய்ந்த றோஜாக்கள்

நீ திட்டிவிட்டுப் போகும்போது
நான் எட்டி நின்று பார்ப்பதனால்
சிகரத்தையே தொடுகிறேன்
சிறைபிடிக்க யாருமில்லை
காதல் கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 24, April 2014 More

அன்னை ஓர் அதிசயம்

கருவறைக் காவியம்
காலம் முழுதும் எழுதும்
இவள் அதிசயம்
காலச் சுவடுகளில்
நடப்பு கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 11, April 2014 More

விலைபோன இரவுகள்

ஒவ்வொரு இரவுகளும்
வேறு வேறு
போர்வைகளுக்குள்
ஒழிந்துதான் கொள்கிறது
புரட்சி கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 07, April 2014 More

குடும்பம்.....

காலவேகத்தினுள்
தொப்புள் கொடி உறவுகளுமா
அருந்து போகும்.....

புரட்சி கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 24, March 2014 More

ஒரு தலை ராகம்.....

ஒற்றையடிப் பாதையில்
ஒரு துறவியாய்
தணிப்பயணம் தொடர்கிறது....

காதல் கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 20, March 2014 More

விடைகாணா வேதமிது

உலகம் ஏதுமில்லை
இதுதான் உலகமென்று
ஈருயிர்கள் எழுதுகின்ற வேதமிது...
காதல் கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 06, September 2013 More