கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

கண்ணீரில் மிதக்கிறேன்....

கனவில் கண்டேன்
கண்ணில் சொக்கினேன்
காதலில் சிக்கினேன்
கண்டவர் வியக்க
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 02, March 2015 More

தாயற்ற போது சீரற்ற வாழ்வு !

தாயற்ற போது சீரற்ற வாழ்வில்
தாகத்தை தனதாக்கினாள்
சோகத்தை சொந்தமாக்கினாள்
வேதனைகளை சாதனையாக்கினாள்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 27, February 2015 More

போலியாய் வென்று விட்டாய்.,,,!

 என் அன்பை
ஆழ்பவனே உனை
ஆட்சி செய்யும்
அன்பை ஏற்றுக்கொள்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 26, February 2015 More

வினாவுகிறேன்...!

விதியோடும்
வினாவுகிறேன்
ஏன் இன்னும் என்னை
இயக்கி கொண்டு
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, February 2015 More

விலகிடுமா என் காதல் உனையின்றி?

விழி நீரீல்
விளைச்சல் காண முடியுமா
பெண்ணே என் கண்ணே
வீண் பழிகள்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, February 2015 More

வீழ்ந்து கிடக்கிறது....

விண் மீன் ஒளியில்
வித்திட்ட காதல்
விடுதலைக்காக ஏங்குகிறது
விதியோ சதியோ
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 23, February 2015 More

எனக்குள்ளே ஒரு தேடல்..!

எனக்குள்ளே ஒரு தேடல்
தேடுகிறேன்
தேடித்தேடியே
தேய்ந்து விட்டேன்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, January 2015 More

அன்பே என் அன்பே!....

அன்பே என் அன்பே
ஆசைகளும் என்னுள்
அடுக்கு மொழியாய்
அர்பரிக்குதே
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 22, January 2015 More

சிறக்குமா நான் இறக்கும் முன்...!

இதயம் கொண்ட காதலை
கண்போல் காத்தும்
கனவுகளோ செயலிழந்து கிடக்கிறது
சிந்திய எண்ணங்களோ
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 21, January 2015 More

இனிய தைப்பொங்கல்..!

தைப்பொங்கல் இது
தமிழர் எம்
தடைகளை உடைத்து
தாகம் தணித்திடும் தைப்பொங்கல்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 15, January 2015 More