கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

உயிரின் நாமமடி

சோர்ந்து சென்றாலும்
சார்வின்றி
செல்லாத பெண்ணே
என் உயிரின்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, October 2014 More

அறிய துடிக்கிறேன்....!

உயிருக்குள்ளே உன் உருவம்
உடைந்து விட்டதடி
உலகுக்கே உரைத்தேன்
உயிரும் நீ என்று
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 04, October 2014 More

இறப்பிற்கு முன் இருளில் வாழும் இளையவன் கவி

இறைவா ஏன் இன்னல்கள்
இன்னுமா என்னுள்
இடிந்து போகிறேன்
இலங்கை தீவினிலே....!
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, September 2014 More

இறப்பிற்கு முன் இருளில் வாழும்..!

இறைவா ஏன் இன்னல்கள்
இன்னுமா என்னுள்
இடிந்து போகிறேன்
இலங்கை தீவினிலே...!
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 08, August 2014 More

அன்றாடம் தீட்டுகிறாள் அற்புதமான கதைகள் பல...!

இறைவா ஏன் இன்னல்கள்
இன்னுமா என்னுள்
இடிந்து போகிறேன்
இலங்கை தீவினிலே
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 17, May 2014 More

ஒரு முறையேனும்

விழி நீர் பெருக
சங்கடம் எனை ஆழ்த்துகிறது
வித்திட காதல்
விதவையானதால்

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 18, March 2014 More

இருள்வது உறுதியடி

கற்பனை கடலில் மிதக்கும் என்
கலங்கரை தீபமே
கண்கள் மூடும் போதெல்லாம் உன்
கனவுகள்தானடி

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 27, February 2014 More

சத்தியத்தை காத்து....

சலனங்கள் கொண்ட பெண்ணே
சாரதா தான் உன் தாய் என்றாள்
சஞ்சலங்கள் ஏன் உனக்கு
சாடிய வார்த்தைகள் தான் உன்னுள் ஏன்?...

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, February 2014 More

அருகில் தெரிகிறாய் அன்பே..!

நிழலாய் உனை
எண்ணுகையில்
நீயோ தொலைவில்
தெரிகிறாய்....
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, January 2014 More

புனித தாயே....

புனிததாயே உங்களுக்கு
புழுவாய் துடித்து புலம்பி தவிக்கும்
பாவியிவனின் புலம்பலில் ஒரு (வினா)

நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 20, January 2014 More