கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

உழைப்புக்கு கூலி இல்லை...!

உழுது உழுது
உழவனின் உடம்பெல்லாம்
உஷ்னமாகி கிடக்கிறது

நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 02, November 2016 More

பிரியாணி..!

பிரியாணி பணம் கொண்டவர்க்கோ
தினம் பசியை போக்கிடும் ஞானி
பணமின்றி குணம் கொண்டவர்க்கோ
உண்ண முடியாத ஆணி

ஏனையவை சிந்து.எஸ் 30, October 2016 More

கனவே கலையாதே...!

கனவே கலையாதே-என்
நினைவே நீதானே
ஏங்கி நான் தவிக்கிறேன்
எங்கேயும் செல்லாதே

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 07, October 2016 More

இரண்டாம் கனி

இரண்டாம் கனி இதுவே
பல்சுவை கொண்ட கனி
இதழ் நிறைந்த கனி
இதமாக இருக்கும் கனி

ஏனையவை சிந்து.எஸ் 01, October 2016 More

ஏன் இந்த மாற்றம்...!

ஏனாம்மா இந்த மாற்றம்
எதனாலோ எனக்கு தந்தாய்
எரிகிறது மனசு நீயோ
எதையும் காணாமல் மௌனித்துவிட்டாய்

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 14, September 2016 More

கலியாண கனவு...!

இருமனம் இணையும்
பெருமனக் கனவு
நிலையாகி நிற்கிறது
ஏழை என்பதால்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 06, August 2016 More

முதலோ முடிவோ...!

முதலோ முடிவோ
முகவரி கொடுத்திட்ட
முன்னோரை நாம் மறவோம்
பின்னவர் வருகையிலும்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 03, August 2016 More

எப்படி மனதிற்குள் நீ...!

எப்படி மனதிற்குள் நீ
வழியின்றி நுழைந்து கொண்டு
தாழின்றி அப்படியே
ஒளிந்து கொண்டாய்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 01, August 2016 More

விலைபோகுமா...!

விலைபோகுமா என்
மூச்சிக்காற்று விலைபோகுமா
வயிற்று பசி தீர்க்க
விற்று நான் தீர்த்திட விலைபோகுமா

நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 31, July 2016 More

மகிழ்விக்க பிறந்த ரோஜா...!

ரோஜாக்களின் மலர்வினிலே
கவி ராஜாக்கள் மனங்கள் எல்லாம்
மகிழ்ந்தாடுகிறது
உணர்வுகளின் தூறலோ எழுந்தாடுகிறது
ஏனையவை சிந்து.எஸ் 24, July 2016 More