கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

அன்புத் தங்கையே வித்தியா...!

வித்தியா விண்ணும் அதிருகிறது
வித்திட்ட உன் கனவை
வேரோடு சாய்த்த காமக்கொடுரர்களின்
கண்கேட்ட செயல் கண்டு...
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 24, May 2015 More

மேனியிழந்தவன் தீனியல்ல, என் காதல் தீராது என்றும்

சிந்தையில் வந்த காதல்
விந்தையாய் இதயத்தில்
நிற்கும் காதல்
சத்தியத்தை நேசித்த காதல்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 02, May 2015 More

மனிதநேயம் மரணித்துவிட்ட இந்தோனேஷியா..!

பெறுமதிமிக்க உங்கள் உயிரை
வெறுமதியாய் கொண்றோழித்ததாடா
மனிதா மனிதநேயம்
மறந்த இந்தோனேஷியா
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 01, May 2015 More

இதயம் இருளாது ஏன்?

தன் நிலை தடுத்தால்
என் நிலையில்
ஏன் மாற்றம் காண
சொன்னீர்கள் தாயே
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 29, April 2015 More

வாடுகிறாள் வாழ்கிறேன்!...

பாசப்பினைப்பினிலே சிக்கி
பரிதாபமாக பாழடைந்து
போகிறது என் வாழ்வு
வேச மழையில் அவள் மூழ்கி
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 27, April 2015 More

அம்மா அப்பா..!

இதயத்தால் அழகானவர்கள்
இன்பத்தில் எமை மூழ்கடிப்பவர்கள்
இறுதிவரை எமக்காய்
இன்னல்கள் சுமப்பவர்கள்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 27, April 2015 More

நான் செத்து ரொம்ப நாளாகிறது!...

கள்ளிப்பால் கொடுத்த
கள்ளி நீ ஆனாய்
காதல் சிசுவை கொன்று
கசங்கிய காகிதமானாய்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 26, April 2015 More

பரிசாக தந்திடுவேன்..!

சொந்தமென்று வந்தவளை
சொதிக்க மாட்டேன்
சாதிக்கவே செய்திடுவேன்
பந்தமென்று வந்தவளே
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, April 2015 More

பிறப்பும் இறப்பும் இயல்பே

பிறப்பை சிறப்பாக்கும்
இறப்பை இழப்பாக்கும் மமானிடா
பிறப்பும் இறப்பும்
இயல்பு என்பதை அறியாத மனம்
ஏனையவை சிந்து.எஸ் 20, April 2015 More

கடவுளே உன்னிடமே தஞ்சம் கேட்கிறேன்!

கடவுளே உன்னிடமே
உதிக்கிறேன்
உதவாத பிள்ளையை
உலகுக்கு ஏன் காட்டினாய்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 19, April 2015 More