கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

பிறப்பும் இறப்பும் இயல்பே

பிறப்பை சிறப்பாக்கும்
இறப்பை இழப்பாக்கும் மமானிடா
பிறப்பும் இறப்பும்
இயல்பு என்பதை அறியாத மனம்
ஏனையவை சிந்து.எஸ் 20, April 2015 More

கடவுளே உன்னிடமே தஞ்சம் கேட்கிறேன்!

கடவுளே உன்னிடமே
உதிக்கிறேன்
உதவாத பிள்ளையை
உலகுக்கு ஏன் காட்டினாய்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 19, April 2015 More

போதிக்கிறார்கள்...!

பாடிப்பாடி நான் வாழ்ந்தும்
கூடிக்கூடியே பேசிகிறார்கள்
குமரியே நீ என்னை
பதற விட்டது தான் அறிந்தும்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 15, April 2015 More

மனமகிழ் மன்மத புத்தாண்டே நீ வருக!

சித்திரையே சித்திரையே
சிறக்கும் நல்ல சித்திரையே
சறுக்கலுக்கு விடை கொடுத்து மனமகிழ்
மன்மத புத்தாண்டே நீ வருக
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 14, April 2015 More

ஆசைகள் வேசங்களில் பூண்டு!

அன்பின் சீமையிலே
அடைக்கலம் தந்தவளே
அயலவனாய் தீமையில் வேக
அணைக்க தவறியது ஏன்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 06, April 2015 More

எப்போ அறியப் போகிறாய்!...

என்னுள் வாழும்
எண்ணம் எல்லாம் நீயாக
எனை வதைக்கிறது சிதைக்கிறது
எவர் எவர் எதை சொல்லியும்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 10, March 2015 More

மூன்று கவி தீட்டினாய்!...

முகநூலில் முட்டினாய்
முகமறியாமல் தட்டினாய்
மூச்சிழந்து நான் போக
மூன்று கவி தீட்டினாய்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 08, March 2015 More

யார்தான் இவளோ...!

யார் இவள்
யார்தான் இவளோ
எனை ஆழ பிறந்தவள்
என்னிலும் எழிமையானவள்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 08, March 2015 More

அழியாமல் ஒளி விசுகிறது அன்பு எனும் அகல் விளக்கு!...

இயல்பாகவே
இனையம் எனும் வாயிலாக
இறைவன் இனைத்தார்
இதை அறியாத மனங்களோ
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 07, March 2015 More

எளிதில் வாழ்த்த முடியாது.....

ஜெசிக்கா உன் பெயர் கேட்டாலே
சலிப்பின்றி வாருகிறது தமிழர் எமக்கு சிறப்பு
ஜெயிக்க நீ பிறந்தாய்
அனாதைகளுக்கும் அல்லல்படும் மக்களுக்கும்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 06, March 2015 More