கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

அனாதை தான் எப்போதும்!....

அன்பிலே அரவணைத்து எனை
ஆளாக்கி வந்தவளே
அலைகிறேன் தினம்
அனாதையாக...
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 05, March 2015 More

சிந்திக்கவே தோனுகிறது!...

சக்திமிக்க காதல்
இதுவென்றால்
சித்தி நாம் பெறுவது
எப்போது
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 04, March 2015 More

சிலுவையில் அவள் அறையப்படுவதால்..!

கோடி பெண்களிலே
நான் தேடிய சின்னம் அவள்
நாடியே நானும் ஓடியே
பிடித்தேன் என்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 03, March 2015 More

கண்ணீரில் மிதக்கிறேன்....

கனவில் கண்டேன்
கண்ணில் சொக்கினேன்
காதலில் சிக்கினேன்
கண்டவர் வியக்க
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 02, March 2015 More

தாயற்ற போது சீரற்ற வாழ்வு !

தாயற்ற போது சீரற்ற வாழ்வில்
தாகத்தை தனதாக்கினாள்
சோகத்தை சொந்தமாக்கினாள்
வேதனைகளை சாதனையாக்கினாள்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 27, February 2015 More

போலியாய் வென்று விட்டாய்.,,,!

 என் அன்பை
ஆழ்பவனே உனை
ஆட்சி செய்யும்
அன்பை ஏற்றுக்கொள்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 26, February 2015 More

வினாவுகிறேன்...!

விதியோடும்
வினாவுகிறேன்
ஏன் இன்னும் என்னை
இயக்கி கொண்டு
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, February 2015 More

விலகிடுமா என் காதல் உனையின்றி?

விழி நீரீல்
விளைச்சல் காண முடியுமா
பெண்ணே என் கண்ணே
வீண் பழிகள்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, February 2015 More

வீழ்ந்து கிடக்கிறது....

விண் மீன் ஒளியில்
வித்திட்ட காதல்
விடுதலைக்காக ஏங்குகிறது
விதியோ சதியோ
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 23, February 2015 More

எனக்குள்ளே ஒரு தேடல்..!

எனக்குள்ளே ஒரு தேடல்
தேடுகிறேன்
தேடித்தேடியே
தேய்ந்து விட்டேன்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, January 2015 More