கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

போவதேனடி....

அகிலமே உனை
அவமதித்த வேளையிலும்
அரவனைத்தேனே
அன்பு எனும் சொல்லிலே
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 08, November 2014 More

சிதறடிக்கிறார்கள்!...

பெண் என உருவான
என் பெரும்பொருளே
பேதம்கள் எதுக்கு
பேராசை வேணாமடி
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 07, November 2014 More

உயிரின் நாமமடி

சோர்ந்து சென்றாலும்
சார்வின்றி
செல்லாத பெண்ணே
என் உயிரின்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, October 2014 More

அறிய துடிக்கிறேன்....!

உயிருக்குள்ளே உன் உருவம்
உடைந்து விட்டதடி
உலகுக்கே உரைத்தேன்
உயிரும் நீ என்று
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 04, October 2014 More

இறப்பிற்கு முன் இருளில் வாழும் இளையவன் கவி

இறைவா ஏன் இன்னல்கள்
இன்னுமா என்னுள்
இடிந்து போகிறேன்
இலங்கை தீவினிலே....!
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, September 2014 More

இறப்பிற்கு முன் இருளில் வாழும்..!

இறைவா ஏன் இன்னல்கள்
இன்னுமா என்னுள்
இடிந்து போகிறேன்
இலங்கை தீவினிலே...!
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 08, August 2014 More

அன்றாடம் தீட்டுகிறாள் அற்புதமான கதைகள் பல...!

இறைவா ஏன் இன்னல்கள்
இன்னுமா என்னுள்
இடிந்து போகிறேன்
இலங்கை தீவினிலே
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 17, May 2014 More

ஒரு முறையேனும்

விழி நீர் பெருக
சங்கடம் எனை ஆழ்த்துகிறது
வித்திட காதல்
விதவையானதால்

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 18, March 2014 More

இருள்வது உறுதியடி

கற்பனை கடலில் மிதக்கும் என்
கலங்கரை தீபமே
கண்கள் மூடும் போதெல்லாம் உன்
கனவுகள்தானடி

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 27, February 2014 More

சத்தியத்தை காத்து....

சலனங்கள் கொண்ட பெண்ணே
சாரதா தான் உன் தாய் என்றாள்
சஞ்சலங்கள் ஏன் உனக்கு
சாடிய வார்த்தைகள் தான் உன்னுள் ஏன்?...

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, February 2014 More