கவிதைகள் - சபேஷ்

இறைவா நீயும் உடைந்தையா......? இல்லாமல்!

பாடசாலைக்கு செல்கிறவள்
வழியில் காம மிருகங்கள்
நடமாடுவதை பார்க்காது
விட்டாள் போலும்

நடப்பு கவிதை சபேஷ் 24, May 2015 More

என் ஊக்கசக்தி....

உன் நினைவலை
என்னுள் என்
விம்மலுக்கு தக்க
ஆயுள்வேதியாக
காதல் கவிதை சபேஷ் 23, May 2015 More

பிரிகின்ற வலி மேல் உன்னை!

உன்னோடு
இருக்கின்ற போது
நீ என்னை
பிரிந்துவிடுவாயோ
 
காதல் கவிதை சபேஷ் 09, May 2015 More

அவளா இவள்..?

உன்னை கண்ட பின்
இறைவனிடம் உன்னோடு
சேர்த்து எனக்கு சாகா
வரம் வேண்டுமென்று கேட்டேன்
ஏனையவை சபேஷ் 05, May 2015 More

மரணிக்க விருப்பமின்றி வாழ!...

என் அறிவின்
முதிர்வினை தொடர்ந்து
என் எதிர் வாழ்வு இப்படி
அமைய நினைத்தவை
காதல் கவிதை சபேஷ் 03, May 2015 More

அர்த்தம்!

ஊர் உறங்கும்
சாமத்தில் உன்னை காண
உன்னிடத்திற்கு
வந்தவனுக்கு
காதல் கவிதை சபேஷ் 01, May 2015 More

உன் கன்னக்குழி...

உன் கன்னக்குழி
கண்டு அதனை யார்
விழி படாமல் துனை
நின்ற எனக்கு தெரியவில்லை
காதல் கவிதை சபேஷ் 30, April 2015 More

முண்டமாக முடியும்வரை.....!

அழகானது வண்ணத்து பறவை
பறக்கவிட்டால்-நான்
உனக்கு அழகானவன்
முண்டமாகாவிட்டால்

காதல் கவிதை சபேஷ் 15, December 2014 More

நான் ஓர் உதாரணம்....

உன் அழகு
மங்கையருக்கே பிடித்து விட
ஆடவருக்கு பிடிக்காமல்
போகாது என்பதற்க்கு
காதல் கவிதை சபேஷ் 03, December 2014 More

ஆயுள் உள்ள வரை!...

நீ எனக்குள்
வரையப்பட்டாய்
காதலோவியமாய் - அது
எழுதபட்டது
காதல் கவிதை சபேஷ் 25, November 2014 More