கவிதைகள் - சபேஷ்

என் இதயம் வெடித்து பறைசாற்றும்....!

என் உணர்வுகளை
புரியாத உலகம்
அதில் வாழும் நான் ஏன்
வாழ்கிறேன் என்று புரியாமல்
நடப்பு கவிதை சபேஷ் 10, February 2017 More

ஜீவனின்றி.....!

துன்பங்கள் என்தனை
சூழ்ந்த வேளையில்
நீ என்னருகில் இருந்த
வேளையில் உன்
காதல் கவிதை சபேஷ் 09, February 2017 More

பாறாங் கல்லாக.....!

இயற்கை செயற்கையின்
எதிர்வுகளை எதிர்த்து அசையாது
ஒற்றையாக திகழ்ந்த
பாறாங் கல்லாக
ஏனையவை சபேஷ் 05, February 2017 More

கனா கண்டேன் தோழி..!

நீ என்னருகில்
வந்தமர்கையில் நாமிருவரும்
நம் நிலை துறந்த
மல்லிகை மலர்கள் மேல்
காதல் கவிதை சபேஷ் 03, February 2017 More

பாதை மாற்றாமல்!...

கேட்டு கேட்டு வந்தேன்
உன் பின்னால் நீ
கேட்காமல் கேட்காமல் போனாய்
என் முன்னால்
காதல் கவிதை சபேஷ் 09, March 2016 More

அழைப்பிதழ்

சொல்ல சொல்ல வந்ததில்லை
உன்னிடத்தில் காதல் யாரும்
சொல்லாமல் வந்ததடி அதை
சொல்ல சொல்ல ஓடிவந்தேன்
காதல் கவிதை சபேஷ் 24, January 2016 More

நம் கனவுகளில் நமக்கருகில்!

உன்னருகில் நான்
இருக்கையில் என்னுயிர்
உன்னருகில்
என்னருகில் நீ
காதல் கவிதை சபேஷ் 23, January 2016 More

வாழ்க்கையோடு பொருத்தமில்லாத எனது வாழ்வு!

நான் அவளுக்கு
பொருத்தமானவனா?
இல்லை.....
அவள்தான் எனக்கு
காதல் கவிதை சபேஷ் 19, January 2016 More

தேடியதும் நீயே தேடுவதும் நீயே...!

நெருசல் கூட்டத்தில்
பாதம் தொடுகையுற்று
உமிழ் நீர் தொண்டையில்
தாகத்தை நிறைக்க
காதல் கவிதை சபேஷ் 07, January 2016 More

சிலை

என் அசைவெல்லாம்
நீதான்
என்றவனை என்னை
சிலையாக
காதல் கவிதை சபேஷ் 06, January 2016 More