கவிதைகள் - சபேஷ்

அனுமதி தருவாயா!....

என் இதயவால்வுகள்
திறக்கும் போது கவலைப்படுகின்றன
ஏனெனில் உன் மூச்சு போய்விடுமென்று
மூடும்போது சந்தோசப்படுகின்றன....

காதல் கவிதை சபேஷ் 06, March 2014 More

என் தலையணையில் உன் முடி!

அப்போ
நான் துங்கும்போது நீ
என்னருகில் இப்போ
உன் தலையிலிருந்த
காதல் கவிதை சபேஷ் 05, March 2014 More

சுடும் விழிகள்

நான் உணர்ந்தேன்
வடிந்த கண்ணீரை என்
கண்களிருந்து உன்
அந்த சுடும் பார்வையால்
காதல் கவிதை சபேஷ் 25, February 2014 More

காதல்.....

நான்கு விழிகளின் பார்வைக்கு
நாமமாக திகழ்வது காதல்
இரண்டு இதயங்களின் இணைப்பு
இனையத்தளமாக இருப்பது காதல்
காதல் கவிதை சபேஷ் 15, February 2014 More

அந்த நொடி!

உன் செய்தியை கேட்டு
ஒரு நொடி செத்து சுடுகாடு
சென்று கடலோடு சங்கமித்து
மறுநொடி உயிர்ப்பித்து வியந்தேன்!
காதல் கவிதை சபேஷ் 06, February 2014 More

அழியாத காதல்

என்னுயிர் மாய்ந்த பின்பும்
என் காதல் அழியாதது
என்னை புரிந்தவர்களுக்கு
புரியாத அவளுக்கு
காதல் கவிதை சபேஷ் 05, February 2014 More

புக வழி தெரியாத ஓலம்

என்னிதய ஏக்க ஓலம்
கண்டம் விட்டு கண்டம்
பாய்ந்து அண்ட வெளியில்
புக வழி தெரியாமல் நாற்திசை
காதல் கவிதை சபேஷ் 03, February 2014 More

முரட்டு கோபம்.....

உன் முரட்டு கோபத்தில்
என்னை நீ திட்டிய
அந்த நிமிடத்தில் நான்
உன்னிடத்தில் தொடர்
காதல் கவிதை சபேஷ் 01, February 2014 More

என் வறட்டு கௌரவம்

நீ நீயாக வருவாய்
என்று ஆவலாயிருந்தேன்
என் வறட்டு கௌரவத்தினால்
நான் வாழ்கிறேன் தனியாக
காதல் கவிதை சபேஷ் 31, January 2014 More

யார் நிஜ தாய்!

உன்னை யார்
தாயாக்கியவனோ அவன்
எங்கிருந்து வந்தான்
அவன் எந்த தாயின்
ஏனையவை சபேஷ் 11, January 2014 More