கவிதைகள் - சபேஷ்

மாசி-14

அவள் என்னை
ஒரு வினாடியாவது
நினைக்க வைக்கும்
தினம் மாசி 14...!

காதல் கவிதை சபேஷ் 04, August 2014 More

3 அறிவு இனம்

மதவெறி கொண்டு புறத்தாரை
தாக்கியளிப்பது மதத்தின்
கொள்கைதானோ அல்லது
மதத்தின்பால் கொண்ட
புரட்சி கவிதை சபேஷ் 28, June 2014 More

தெரியாத காதல்....

நான் உன் ஓரப்பார்வைக்கு
தென்பட்டேனோ தெரியாது
ஆனால் நீ என் முழுபார்வைக்குள்
தென்பட்டாய்
காதல் கவிதை சபேஷ் 25, June 2014 More

என்ன சொல்ல போகிறாய்!

நிஜத்தில் வந்தால் உன்னருகில்
நாயே பிசாசே சனியனே
செத்துபோ என்றெல்லாம்
திட்டுகிறாய் ஆனால்
காதல் கவிதை சபேஷ் 18, June 2014 More

மாண்புமிகு மோடி அவர்களுக்கு

ஆஸிதனில் வல்லரசாகவும்
நட்ப்பு நாடாகவும் திகழும்
பாரத நாட்டின் அதிபதியே
தாங்களாவது எம் நிலமை
புரட்சி கவிதை சபேஷ் 30, May 2014 More

உன் நினைவால்!

நீ எனக்கு வேண்டாமென்று
நினைத்து விலகியதும்
என் விழியால் நீரலை
பாய்கிறது உன் நினைவால்
காதல் கவிதை சபேஷ் 29, May 2014 More

புரியாதவன்

நீ என்னை திரும்பி பார்த்தும்
நான் உணர தெரியாதவன்
ஆகிவிட்டேன்
காதல் கவிதை சபேஷ் 27, May 2014 More

என் ஆத்மா சாந்திக்கு!

எப்போதும் புதுமையை
விரும்பியவனுக்கு தொடர்நடை
போடாமையிருப்பதனால் என்
எண்ணங்களை பாயவிடாமல்....
குட்டிக் கவிதை சபேஷ் 17, May 2014 More

வெற்றி உன்னிடம்

பொறாமைகொண்டுதனை
அழித்து முன்வர நினைப்பது
பின்னேருவதற்கான அடிக்கல்
அதையழித்து போட்டிபோடுவது
ஏனையவை சபேஷ் 17, May 2014 More

பொற்காலம்

பள்ளி பருவத்தில்
சாரளமருகில் அமர்ந்து
அவளின் வகுப்பறையை
நோக்கி...!
காதல் கவிதை சபேஷ் 15, May 2014 More