கவிதைகள் - சபேஷ்

பாதை மாற்றாமல்!...

கேட்டு கேட்டு வந்தேன்
உன் பின்னால் நீ
கேட்காமல் கேட்காமல் போனாய்
என் முன்னால்
காதல் கவிதை சபேஷ் 09, March 2016 More

அழைப்பிதழ்

சொல்ல சொல்ல வந்ததில்லை
உன்னிடத்தில் காதல் யாரும்
சொல்லாமல் வந்ததடி அதை
சொல்ல சொல்ல ஓடிவந்தேன்
காதல் கவிதை சபேஷ் 24, January 2016 More

நம் கனவுகளில் நமக்கருகில்!

உன்னருகில் நான்
இருக்கையில் என்னுயிர்
உன்னருகில்
என்னருகில் நீ
காதல் கவிதை சபேஷ் 23, January 2016 More

வாழ்க்கையோடு பொருத்தமில்லாத எனது வாழ்வு!

நான் அவளுக்கு
பொருத்தமானவனா?
இல்லை.....
அவள்தான் எனக்கு
காதல் கவிதை சபேஷ் 19, January 2016 More

தேடியதும் நீயே தேடுவதும் நீயே...!

நெருசல் கூட்டத்தில்
பாதம் தொடுகையுற்று
உமிழ் நீர் தொண்டையில்
தாகத்தை நிறைக்க
காதல் கவிதை சபேஷ் 07, January 2016 More

சிலை

என் அசைவெல்லாம்
நீதான்
என்றவனை என்னை
சிலையாக
காதல் கவிதை சபேஷ் 06, January 2016 More

நீ வருவாய் என்ற அவாவில்!

நான் உன்னுடன் வாழ்வதை
வாழ்வாக வாழ நீ என்னை
வாழ வைத்துவிடுவாயெனெ
உன்னை என்னோடு வாழ
காதல் கவிதை சபேஷ் 05, January 2016 More

இறைவா நீயும் உடைந்தையா......? இல்லாமல்!

பாடசாலைக்கு செல்கிறவள்
வழியில் காம மிருகங்கள்
நடமாடுவதை பார்க்காது
விட்டாள் போலும்

நடப்பு கவிதை சபேஷ் 24, May 2015 More

என் ஊக்கசக்தி....

உன் நினைவலை
என்னுள் என்
விம்மலுக்கு தக்க
ஆயுள்வேதியாக
காதல் கவிதை சபேஷ் 23, May 2015 More

பிரிகின்ற வலி மேல் உன்னை!

உன்னோடு
இருக்கின்ற போது
நீ என்னை
பிரிந்துவிடுவாயோ
 
காதல் கவிதை சபேஷ் 09, May 2015 More