கவிதைகள் - கோவையூர் முகு

என் மூச்சு

என் மூச்சு கேட்டால் நான் தருவேன்
என் உயிர் கேட்டால் நான் தருவேன்
என்னை கேட்டால் கூட நான் தருவேன்
காதல் கவிதை கோவையூர் முகு 17, December 2013 More

காதல் செய்கின்றேன் உன்னை

கண்களை மூடினால்.
கண்ணுக்குள் வருகின்றாய்
கண்களை திறந்தால்
காதல் கவிதை கோவையூர் முகு 15, December 2013 More

பெண்ணே....

ஏன் பெண்ணென்று பிறந்தாய்
ஏன் கண்ணில் தென்பட்டாய்
ஹைக்கூ கவிதை கோவையூர் முகு 11, December 2013 More

உன்மார்பில்

சோலையிலும் முட்கள்   தோன்றும் நானும்  நீயும் நீங்கினால்...
பாலையிலும் பூக்கள் பூக்கும் நான் உன் மார்பில் தூங்கினால்..
மாதங்களும் வாரம்மாகும் நானும் நீயும் கூடினால்...
வாரங்களும் மாதம்மாகும் பாதை மாறி ஓடினால்....
ஹைக்கூ கவிதை கோவையூர் முகு 10, December 2013 More

என் தந்தை

நான் பிறக்கையில் அன்னை போல்
பாதுகாப்பவனும் நீதான்
நாம் வளருகையில்
புரட்சி கவிதை கோவையூர் முகு 09, October 2013 More

கண்ணாளனே

கண்ணாளனே...!
இது நியாயமா
என்னைப் பார்ப்பதற்கு
ஹைக்கூ கவிதை கோவையூர் முகு 08, October 2013 More

காதல் செய்கின்றேன்...........!

கண்களை மூடினால்.
கண்ணுக்குள் வருகின்றாய்.......
கண்களை திறந்தால்
கண்ணீராய் வருகின்றாய்......
காதல் கவிதை கோவையூர் முகு 10, July 2013 More

கண்ணாளனே...!!!

கண்ணாளனே...!!!
இது நியாயமா???
என்னைப் பார்ப்பதற்கு
காதல் கவிதை கோவையூர் முகு 09, July 2013 More

என் அன்பே உனக்காக

என் அன்பே உனக்காக காத்திருப்பது
ஒரு சுகம் என்று நினைக்கிறேன்
காதல் என்றால் சுகம் என்று நினைத்தேன்
காதல் கவிதை கோவையூர் முகு 09, July 2013 More

உன்னை.....

உன்னை நம்பும் ஓர் இதயம்
நீ நம்பும் ஓர் இதயமும் தான் காதல்
உன்னை நம்பாதவர்களும் உன்னை
ஏனையவை கோவையூர் முகு 08, July 2013 More