கவிதைகள் - பிறேம்ஜி

மனமாற்றம் வரும் தற்கொலைக்கு

மனமாற்றம் வரும்
தற்கொலைக்கு
தூக்குப் போடும்
இளையோர்கள் யுவதியை
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 11, August 2017 More

மயக்கும் காதல்

கண்கள்
பார்த்தால்
யாருக்கும் காதல் வரும்
எனக்கு வந்து விட்டது காதல்
காதல் கவிதை பிறேம்ஜி 08, August 2017 More

உறுதி எட்டு திசையும் அதிரவைக்கும்

ஆழப்பவன் ஆண்டவனாக இருந்தாலும்
அரசனாக இருந்தாலும் ஆண்டியாக
இருப்பினும் சோம்பல் என்ற நோய்
பிடித்து விட்டால் அவைகள்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 08, August 2017 More

உலக பாதிப்பின் வடுக்கள் உண்மை நிலை

இல்லை இல்லை  என்று
சொல்லும் இயலாமையில்
வரும் நேரத்தில் என்னுடைய
உயிர் இறந்து விடும்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 01, August 2017 More

காதல் பற்றிய சலிப்பு

காதல் காதல் பற்றிய சலிப்பு 
சகலதும் உளவியல் விதம்   
காதலிப் பவர்கள் கடும் சொல்
பிரயோகம் செய்வது
காதல் கவிதை பிறேம்ஜி 30, July 2017 More

நான் பிறந்த ஆண்டு 1983

நான் பிறந்த ஆண்டு 1983
இன அழிப்பின் கறுப்பு தின
ஆண்டு ஆகும்
இன்று வரைக்கும்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 30, July 2017 More

ஐநா ஆய்வு ஆக்கம்-காவியம்

 அரச தீவிர வாதம் அறியாமல்
மனிதனைக்கொன்றது
மனித இனத்தை
அவமானப்படுத்தியது ஆய்வு 

புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 28, July 2017 More

இந்தப் பூமி

இந்தப் பூமி பொய்யானது
பொறுமை பூமிக்கு
பொழிந்து விடியும் சூரியனுக்கு
கதிர் வரிகள் பூமியில் உள்ள
குட்டிக் கவிதை பிறேம்ஜி 16, July 2017 More

இலக்குகள் வரவேற்பு

மனிதனின் இலக்கு இல்லை
கடைசியில் மண்ணும்
இலக்கு  இல்லை
மனிதனின் இலக்கு எது?
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 15, July 2017 More

நீங்கள் குற்றம் செய்தால்...

நீங்கள் குற்றம் செய்தால்
மற்றவருடைய குற்றத்தை சொல்ல வேண்டாம்
குற்றம் செய்ய காரணங்கள் இல்லாமல்
குற்றம் செய்தால் தண்டனை வழங்கு
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 12, July 2017 More