கவிதைகள் - கவிதை

கனவில் ஒருத்தி

உன் அழகு எப்படி
நீ குளித்து வந்த குளத்திடம் கேட்டேன்
உன் ஸ்பரிஷம் எப்படி
நீ பூப்பறித்து போன செடிகளிடம் கேட்டேன்

காதல் கவிதை கவிதை 20, March 2017 More

மூன்று முடிச்சு!

ஒற்றையடி பாதையில - நீ
ஒத்தையில போகையில - உன்
ஓரக்கண் பார்வையில
ஒத்திகை பார்க்குதடி
காதல் கவிதை கவிதை 20, March 2017 More

உன் மௌனத்தின் பிடியில்...

உண்மையான
உன் அன்புக்கு
தூரமொன்றும்
பாரமில்லை - நீ
காதல் கவிதை கவிதை 20, March 2017 More

மெய் அன்பு...

காதலி சொல்கிறாள்
என் மரண ஊர்வலம்
செல்லும் பாதை நெடுகிலும்
மலர்கள் தூவுங்கள் - ஏனெனில்
காதல் கவிதை கவிதை 20, March 2017 More

பிரிவின் வலி..

உன் பிரிவின் வலியை
சொல்லச் சொல்லி கேட்டால்
என் சொல்வேன் நான்
மரணித்தவரிடம் மரண வலியை
ஏனையவை கவிதை 20, March 2017 More

என்றும் என் மனதில் தான்....

நான் உன்னைக்
காதலித்தது தவறு
அதைவிடத் தவறு
காதலித்த பின்பு விலகியிருந்து
காதல் கவிதை கவிதை 20, March 2017 More

முதல் ஆசிரியை

எதிர்பார்ப்பார் அன்பை மட்டும்
ஏற்றவேளையில் அமைதியை...
செவிமடுக்காவிடின் சொல்லிப் பார்ப்பார் - பொறுமையாய்
மிஞ்சினால்... எடுப்பார் பிரம்பை
நடப்பு கவிதை கவிதை 13, March 2017 More

என்னவளே!

காணும் இடம் எல்லாம்
நீயே தெரிந்தாயடி
கண்கள் எங்கும் நீயே நிறைந்தாயடி
என்னை காட்டும் கண்ணாடி
காதல் கவிதை கவிதை 13, March 2017 More

உன்னைக் கொண்டு ௭ன்னை

கவிதைகள் ௬ட கொலைகள்
செய்யுமடி உன்னை கண்ட பின்தான்
அறிந்து கொண்டேனடி
பிரம்மனும் துரோகியடி உன்னைக்
காதல் கவிதை கவிதை 13, March 2017 More