கவிதைகள் - கவிதை

என் உயிர் தோழா...

ஓடி விழையாடுவோம் வா நண்பா இனியும்
நாம் ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது நண்பா
துன்பம் நம்மை துரட்டும் நாழை விரடட்டி
சாதனை படைத்திடுவோம் வா
நடப்பு கவிதை கவிதை 17, February 2017 More

பிரிவால்...

ஒரு நிமிடம் உன்னை காணாமல்
பல நேரம் உன்னை காணாமல்
சில நொடி உன்னை ஏங்கி
என் விழிகளில் உன்னை நினைத்து
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 17, February 2017 More

நினைவுகளின் கனவுத் தொடர்....

வானம்
சூரிய குளியலுக்காய் தயாராகியது
நிலவு இலவச மின்சாரத்தை
இடை நிறுத்திக் கொண்டது

காதல் கவிதை கவிதை 17, February 2017 More

சிறைப்பறவை

நிறைந்த நற்பண்பால்
நிகரில்லா குறும்புகளால்
கறையில்லா என் மனதை
கவர்ந்தீர் காதலுற்றேன்
ஏனையவை கவிதை 17, February 2017 More

பிரிவு...

தொலை தூரத்தில்
இருந்தாலும் தொலைபேசியில்
உன் குரல் கேட்கையில்
தொலை தூரம் கூட
காதல் கவிதை கவிதை 17, February 2017 More

என் தலையணை....

வீங்கிய என் இமைகள்
சிவந்த என் கண்கள்
இவற்றை பார்த்து நீ
சொன்னாய் நான் அழுதிருக்கிறேன்
காதல் கவிதை கவிதை 17, February 2017 More

காதல்

கடல்.....
கரையில் இருந்து....
அக்கரையை பார்க்கும்....
போது நிலமும் வானமும்....
காதல் கவிதை கவிதை 06, February 2017 More

கனவு காதல்...

உன் முகம் தெரியாது
உன் முகவரி தெரியாது
உன் அலைபேசி தெரியாது
உன்னை பற்றி யாரிடம்
காதல் கவிதை கவிதை 06, February 2017 More

"உறுதியின் உறைவிடம்..."

கார்த்திகை மேகங்கள்
பார் நனைக்கும்...
காவியமானவர்
வேர் பனிக்கும்...
புரட்சி கவிதை கவிதை 23, November 2016 More

கனடாவும் தமிழர்களும்

குளம்வாழ் மீன் யாம்;
யாமறிந்த முன்னோரை
எல்லாம் தூக்கிச் சுமந்த,
நீரில் - எம்குருதி குமுழ,
நடப்பு கவிதை கவிதை 13, October 2016 More