கவிதைகள் - பாரதி

வீரவணக்கங்களை சமர்ப்பணம் செய்கின்றேன்

விடியும் பொழுதுகள் ஒவ்வொன்றும்
விடியாத பொழுதுகளாய்
நீண்டு கொண்டே செல்கிறது
தமிழர்கள் வாழ்வில்...
புரட்சி கவிதை பாரதி 27, November 2012 More

முதலும் முடிவும்

தொலைத்தலும் இழத்தலும்
கவலையும் சந்தோசமும்
என் வாழ்வின் வழமையான ஒன்று
எல்லாம் இருந்தும்

காதல் கவிதை பாரதி 31, August 2011 More

உயிர் வாழ்கிறது தமிழினம் விடிவின்றி

வண்ணங்களால் எங்கள்
வாழ்கையை
வரைய வேண்டாம்

புரட்சி கவிதை பாரதி 27, March 2011 More

இதயத்தில் மலரும் பூ காதல்

கண்கள் நான்கும் களவாடி இதயங்கள்
இடம் மாறி துடிக்கும் இதம் தரும்
இனிய ஸ்வரம் காதல் சொல்லிக்
கொள்ளாமலேயே உன் நினைவுகளை
காதல் கவிதை பாரதி 12, February 2011 More

உன்னை மட்டும் சுமக்கிறது இதயம்

மனதின் உணர்வுகளை
வார்த்தைகளால் சொல்ல இயலவில்லை
இருந்தும் ஏனோ உன்னை
நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை
காதல் கவிதை பாரதி 10, February 2011 More

அணையத் துடிக்கிறது உயிர்.

என் தொலைபேசி
என்னை அழைக்கும் போதெல்லாம்
உன் நினைவு என்னை
கொல்லாமல் கொல்லுது.....

காதல் கவிதை பாரதி 30, January 2011 More

கனவுக் காதல்

வலிகளை தாங்கும் என் இதயம்
விழிகளை மூடி அழுகிறது
காரணம் என்னவென்று சொல்லாது  

காதல் கவிதை பாரதி 11, January 2011 More

விடியலை தேடி

ஆக்கம் பெற்ற ஈழம்
காணமல் போகிறது
சிறந்த மொழியாம் தமிழ் மொழி
சிதைந்து போகிறது அங்கே...
புரட்சி கவிதை பாரதி 08, January 2011 More

சிலுவைகளில் அறையப்பட்ட நினைவுகள்

உன்னைப் பற்றிய நினைவுகள்
மெல்ல கசிகிறது
என் ஞாபக கோர்வைகளில்
மனம் தினம் தினம்
காதல் கவிதை பாரதி 01, January 2011 More

பேயலையாய் எடுக்காதே உயிரை

அகமகிழ்ந்து குதிக்கிறது
அத்தனை உயிர்களை எடுத்த
மன நிறைவில்
ஆழியின் அலைகள்......

ஏனையவை பாரதி 27, December 2010 More