ஏனையவை

இருந்தாலும் என்ன…..

இறைவன் போட்டு வைத்த
பாதையிலே நடக்கின்றேன்
அவனைக் கேட்டு விட்டே
பயணம் தொடர்கின்றேன்!

ஏனையவை Inthiran 23, August 2016 More

மரணத்தை நோக்கி ஒரு பயணம்!...

மரணத்தை நோக்கிய என் பயணத்தில்
நான் வெற்றி பெற்றிருந்தால்
யாரிடமும் நடிக்க வேண்டிய
அவசியம் இல்லாமல்
ஏனையவை சங்கீர்த்தன் Slk 23, August 2016 More

பள்ளிக்காலம்...

காலை எழுந்து கடவுளை நினைந்து
கலைகள் பல பயில
பள்ளிக்கூடம் என்னும்
பல்கலைக்கழகத்தில் நுழைந்து

ஏனையவை நட்புடன் அஷ்வி 22, August 2016 More

என் நினைவுகள்....

அதிகாலையெழுந்து
கடவுளடி வணங்கி
புத்தகத்தில் விழுந்து
தாய்க்கு 'டாட்டா' காட்டி

ஏனையவை நட்புடன் அஷ்வி 20, August 2016 More

மகிழ்ந்திட வேண்டும்!...

கடமை முடிந்தது சென்றவர் செல்க
உடைமை எனக்கெனச் சொல்பவர் சொல்க
முதுமை வளர்ந்தது மெதுவெனப் போக
இளமையும் சிரிக்குது இங்கிதமாக……

ஏனையவை Inthiran 19, August 2016 More

ஒரு கவிதையின் பயணம்...

இவ்வளவு நேரமும்
அந்த பூங்கா இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த
பறவையிடம் இருந்த கவிதை,
காரணம் ஏதுமின்றி அது பறந்துபோனவுடன்,
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, August 2016 More

கண்ணீர் பூக்களில் கவிதாஞ்சலி..!

இறைவன்..
நீங்கள் எழுதிய
வார்த்தைகளுக்கு
எல்லாம் உயிர்
ஏனையவை யாழ் சூட்டி 17, August 2016 More

சோகங்கள் எதற்கு?...

கற்றை முடியசையக்
காற்றிலே கொடியசையப்
பெற்றதெல்லாம் இன்பம்
தென்றலுக்கு நன்றி!

ஏனையவை Inthiran 16, August 2016 More

என்ன உலகமடா?...

வெள்ளை வேட்டி கட்டி ..
கழுத்தில் சங்கிலி போட்டு...
சட்டை பைக்குள் - பணம்
தெரியும் படி வைத்து....

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 15, August 2016 More

உன்னை வணங்குகிறோம்...

காற்றில் செந்தமிழை
வீசி காதோரம் வந்த
உன் பாடல்கள் பல
தமிழை உயிராக
ஏனையவை தே.சசிதரன் 15, August 2016 More