ஏனையவை

மீண்டும் மழையென்பது...

நேற்றைய மழையில்
வெளுத்து
சுத்தமாகியிருந்தது
அழுக்கு வண்ணாத்தி
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 06, July 2015 More

உலகில் ஏதும் உண்டோ...?

நடை பழகும் போது...
கை கொடுத்தாயம்மா.....
இடறி விழும்போது....
இடுப்பில் சுமந்தாயம்மா....
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 06, July 2015 More

கண்ணதாசன் என்னும் காவியம்

நீபிறந்த நாளின்று
நிலமெங்கும் தமிழ்வாசம்
பூபிறந்த மரம்போலே
புன்னகையில் தவழ்கிறது !
ஏனையவை சீராளன் கவிதைகள் 04, July 2015 More

கவி ருதுவான போது

இலக்கியத்துக்கான
மிக உயரிய விருது
எனக்கு வழங்கப்பட்ட
இரவில்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 03, July 2015 More

மரணத்தின் வாசலில்.!

பவனிவந்தேன் பாரில்நான்!
எல்லோரும் செயும் நல்லவையும்
தீயவையும் செய்திருப்பேன்! என்றாலும்
சுவனத்தில் ஈடேறவே
ஏனையவை விதுரன் (விதுரவிழிகள்) 03, July 2015 More

ஆதிக்கம்

வந்த காகம் இருந்த காகத்தை
விரட்டுகின்றது
இந்த செய்தியறிந்தும்
யாவரும் மௌனம்காக்கின்றது
ஏனையவை மட்டு மதியகன் 03, July 2015 More

நட்பு...

தூக்கி எறிந்த
உன் பேச்சால்
காயம் பட்ட என் இதயம்
கற்றுக் கொடுத்தது
ஏனையவை துவசம் 01, July 2015 More

கனவு!...

மனதில் ஆயிரம் கனவுகள்..!
வறுமை ஒழிந்து
செல்வனாய் வாழக் கனவு..!
அம்மாவிற்கு ஆயிரம் புடவை
ஏனையவை விதுரன் (விதுரவிழிகள்) 01, July 2015 More

வினா...

விடை தெரியாத வினாவுடன்
என் வாழவு கழிகிறது
விடை தெரிய வேண்டும்
என்று காத்து நிற்க

ஏனையவை கலையடி அகிலன் 01, July 2015 More

என் தந்தை எனக்கு ஆசான்...!

ஒவ்வொரு இடத்திலும்
உனக்கு பெயர்கள்
வித்தியாசப்பட்டாலும்
எனக்கு பிடித்த பெயர்
ஏனையவை விதுரன் (விதுரவிழிகள்) 29, June 2015 More