ஏனையவை

கொஞ்ச நாள் வாழட்டுமே!...

நானின்றி ஏதும் இல்லை
என்றே பிதற்றுபவர்
தானோரம் நின்றே
தனியாகக் கத்தட்டும்!
ஏனையவை Inthiran 28, June 2016 More

கவிதை எழுதுவது எப்படி?...

கவிதைகள் யாவும் குழந்தைகள் போன்றன
குழந்தைகள் யாவும் கவிதைகள் போன்றன
கவிஞர்கள் யாவரும் தாய்மை உள்ளவர்கள்
எல்லாத் தாய்களும் கவிஞர்கள் ஆவார்கள்!

ஏனையவை Inthiran 27, June 2016 More

நிற்பதற்கும் நேரமில்லை!..

நாலுமரம் நட்டு வைத்து
சாணியிலே தரை மெழுகி
ஓலையிலே கூரையிட்டு
ஊர் கூடி வாழ்ந்த காலம்!

ஏனையவை Inthiran 27, June 2016 More

மனிதன் மாறுகின்றான்!...

பணிய இருந்தோம் -அங்கே
பழைய சோறுண்டோம்
இனிய கதைகளையே
இங்கிதமாய்ப் பேசிவந்தோம்!

ஏனையவை Inthiran 26, June 2016 More

கண்ணதாசன் பிறந்த நாள்...

சிறுகூடல் பட்டியின் சிங்காரத் தமிழே
சிந்திடும் எழுத்தது செந்தமிழ் அமுதே!
குறுநகை பூத்திடும் குளிர்நிலா முகமே
குலையாத தமிழினை கொடுப்பது சுகமே!
ஏனையவை கவிதை 26, June 2016 More

தெய்வமே காத்தல் வேண்டும்!...

உன்னைவிட யாருமில்லை
நீயன்றோ பெரியவன்-எனச்
சொல்பவரை எதிர்பார்க்கும்
செயலொன்று காண்பின் அந்த
ஏனையவை Inthiran 25, June 2016 More

பூமிக்குப் பாரமாய் போனார்!

கூண்டுக்கு கிளியாய்த் துடிப்பார் -சுதந்திரம்
வேண்டி வந்ததாயும் நடிப்பார் -எல்லை
தாண்டிக் குதித்ததாய் உரைப்பார் -கேட்க
யாருமில்லை என்றால் துயில்வார்!
ஏனையவை Inthiran 21, June 2016 More

உலக இசை தின கவிதை

அழுகின்ற மழலைக்கு அன்னையின் குரலால்
ஆராரோ இசைத்திட ஆறுதல் கொடுக்கும்!
உழுதிடப் பாடிடும் உழவனின் இசையினால்
உலகத்தார் பசியினை ஒழித்திட சிறக்கும்!
பழுத்த நல்கனியென பாடிடும் இசையினால்
ஏனையவை கவிதை 21, June 2016 More

பாடமாய் அமையும்!

வல்லூறும் வடிவாகும்
வான்மீது பறந்தாலே
எல்லோரும் எதிர்ப்பார்கள்
மண்மீது வந்தாலே!
ஏனையவை Inthiran 19, June 2016 More

உறக்கம்..?

இறுதி யாத்திரையின்
முதல் ஒத்திகையா
உழைப்பின் களைப்புக்கு
உயிர்காக்கும் ஒத்தடமா
ஏனையவை பசுவூர்க் கோபி 19, June 2016 More