ஏனையவை

ஒத்தி வைப்பு

மூணு நாள் என்றால்
மூணு நாளேவா
அஞ்சாவது நாள் தான் என்று
அஞ்சாது சொல்வாள்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 20, April 2015 More

பிறப்பும் இறப்பும் இயல்பே

பிறப்பை சிறப்பாக்கும்
இறப்பை இழப்பாக்கும் மமானிடா
பிறப்பும் இறப்பும்
இயல்பு என்பதை அறியாத மனம்
ஏனையவை சிந்து.எஸ் 20, April 2015 More

பாசம்

நெஞ்சமென ஒன்றுண்டு.. அது
இன்னல்கள் பலகண்டு
ஆறுதல்கள் பல சொல்லி
அமைதி காணென்றாலும்
ஏனையவை காதல்கவி 18, April 2015 More

திருட்டு தென்றல்....!

விடியற்காலையில்
என் தோட்டத்து மலர்களுடன்
அளவளாவி கொண்டிருந்தேன்
இடையில் வந்த திருட்டு தென்றல்
ஏனையவை சேனையூற்று பர்ஸான் 18, April 2015 More

விவசாயி!...

பாழ்பட்ட நிலத்தை பண்பட்டு உழுது
தண்ணிவிட்டு நாத்து நட்டு
குனிந்து நின்று வரம்பு கட்டி
களைகள் நீக்கி விளையச் செய்து
ஏனையவை காதல்கவி 17, April 2015 More

விடியல் கனவு...

திண்ணையில்
விழுந்த மழைத்துளி
என்னையும் வெளியே
அழைக்கின்றது
ஏனையவை சேனையூற்று பர்ஸான் 10, April 2015 More

துணிந்தால் நாங்களும் தூண்!

காதல் செய்தாய்
என்பதர்காக..ஏன்
கட்டி அணைத்தாய்
கருவறையில்-அவன்
ஏனையவை பசுவூர்க் கோபி 08, April 2015 More

நான் வித்தியாசமானவன்.....

என் வானில் ஒருபோதும்
கருமுகில் கிடையாது
என் நிலவில் ஒருபோதும்
தேய்பிறை கிடையாது
ஏனையவை மகேந்திரன் குலராஜ் 08, April 2015 More

உதிர்ந்து விட்ட தமிழனின் உறவுகள்

தொப்புக் கொடியில்
தோற்றம் பெற்று
குருதியில் உறைந்து
பிறப்புடன் இணைவன உறவுகள்
ஏனையவை மகேந்திரன் குலராஜ் 06, April 2015 More

நிழல் தரும் மலர்ச்செடி

இடையில் சிறுத்த
கரிய அழகிய
அதன் நிழலுக்காகத்தான்
அந்தச் செடியை
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 06, April 2015 More