ஏனையவை

நல்ல நண்பன் வேண்டுமென்று.....

இனி அழ கண்ணீர் இல்லை
அத்தனையும் உன் சடலத்தில்
பன்னீராய் தெளித்து விட்டேன்...
நம் அழகான நினைவுகள்
ஏனையவை தவம் 02, March 2015 More

நம்பிக்கை....

ஓட்டைப் படகு
ஒடிந்த துடுப்பு
கரை சேரலாம்
கடல் போல்
ஏனையவை மித்து 23, February 2015 More

ஈழத்து இசை இளவரசி ஜெஷிகா!

ஈழத் தமிழச்சியே
நீ புலம் பெயர்ந்தாலும் - எம்
புலன்களுக்குள் வந்தாயே
இசையால்!...
ஏனையவை கார் முகிலன் 21, February 2015 More

வாயின் செயலில் உள்ளது!...

இன்றைய எங்களது இன்பம் நாம்
திறக்கும் வாயின் செயலில்
உள்ளது!...
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 17, February 2015 More

நாழிகை…

இருளுக்குள் இருந்து
வந்த எனக்கு எல்லாமே
புதிதானது
ஏனையவை விக்கி நவரட்ணம் 14, February 2015 More

வழு

ஓர் மழைக்காலப்
பிற்பகற் பொழுது....
என் வெண்ணிறக்
குடையுடன்
ஏனையவை கார் முகிலன் 29, January 2015 More

சிரிப்பு....

சிரிப்பு
மனித இனத்துக்கு...
இறைவன் கொடுத்த அற்புத...
அமிர்தம்....
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 28, January 2015 More

இந்த ஏழையின் இரங்கலை யார் கேளீர்!

இந்த ஏழையின்
இரங்கலை யார் கேளீர்!
பேசுகிறேன்,உந்தேன்
ஏழைத் தோழன் பேசுகிறேன்,
ஏனையவை முகமது நசீம் 26, January 2015 More

வறுமை

ஏழை சிறுவனும்
பள்ளி செல்கிறான் ...,
ஒரு நேர பசியையாவது
போக்கி கொள்ளலாம் என்று ...!
ஏனையவை முகமது நசீம் 25, January 2015 More

நித்தம் வாழ்க தமிழ் !

பொதிகை மலைச்சாரலிலே
தத்தித் தவழ்ந்து வந்து
எத்திக்கும் திசை பரவி
முச்சங்கம் கண்டு வளர்ந்து
ஏனையவை தமிழ் இதயம் 23, January 2015 More