ஏனையவை

உணராமல் போனதேனோ?

விதம் விதமாய் அழகான
நிறம் பல சேர்த்து
பல கால கனவுகளை
நாழிகைகள் பல செலவு செய்து
ஏனையவை கவி884 23, April 2014 More

அம்மாவுக்கு

சித்திரை
தினம் வருகையில்
தாயே உன் நினைவு
சித்தத்தை
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 22, April 2014 More

வெளிநாடு...!

தாய் நாட்டை
இழந்தவனுக்கும்
தாய் இல்லாமல்
வாழ்பவனுக்கும் 
ஏனையவை சுபபாலா 21, April 2014 More

தொலைந்து போனாள்....!

பள்ளிப் பருவத்தில்
எனக்குள் தோழியாக
இடம் பிடித்தவள்
இருந்த இடம் கூட தெரியாமல்
ஏனையவை முகமது நசீம் 21, April 2014 More

காத்துக் கிடக்கிறது....!

உலகின் அத்தனை தட்டுக்களிலும்
சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்திருந்த
அத்தனை கிண்ணங்களும்
பலவித எண்ணங்களால்
ஏனையவை கவி884 20, April 2014 More

வருடி விட ஒரு கை

அன்பிற்கு ஏங்கும் என்னை
வருடி விட ஒரு கை
எனக்காய் ஒரு துளி
கண்ணீர் சிந்த ஒரு கண்
ஏனையவை கவி884 20, April 2014 More

தோற்றுப் போனார்கள்....!

இப் பூமியில்
படைக்கப்பட்ட உயிரினங்களில்
பெருமைக்குறிய உயிரினம் என்றால்
அது மனித இனம் தான்.......!
ஏனையவை முகமது நசீம் 18, April 2014 More

பள்ளிப் பருவம்....!

பள்ளிப் பருவம் தான்
ஒவ்வொரு இதயத்திலும்
வசந்த காலமாக
பதியப்படுகின்ற சுவடுகள்.......
ஏனையவை முகமது நசீம் 17, April 2014 More

முற்றுப் புள்ளி......!

பெண்களிடம் இருந்து
சீதனம் வாங்கி
திருமணம் முடித்த காலம்
நேற்றோடு போகட்டும்
ஏனையவை முகமது நசீம் 16, April 2014 More

எப்போது மாறும் இந்த சமுதாயம்....?

இப் பூமியில் பிறக்கும்
ஒவ்வொரு உயிரும்
ஒரு நாள் இறக்கும் என்பது
யாவரும் அறிந்த விடயம்.....
ஏனையவை முகமது நசீம் 15, April 2014 More