ஏனையவை

மனசு போல வாழலாம்

கலகலன்னு சிரிக்கலாம்
காலமெல்லாம் சிறக்கலாம்
நிலவிலேறிக் குதிக்கலாம்
நிம்மதியாய் இருக்கலாம்
ஏனையவை Inthiran 30, July 2015 More

அப்துல் கலாம்

கிராமத்தில் பிறந்து
உலகம் எங்கும் அறிவு
ஒளி பரப்பிய தமிழன்
சமயத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 29, July 2015 More

அப்துல்கலாம்....!

படித்த மனிதருள் பிடித்த மனிதன்
குடியரசு தலையவர் மட்டும் அல்ல
மக்கள் மனங்களில் குடி கொண்ட
தத்துவ ஞானியும் கனவோடு 
ஏனையவை கவி884 28, July 2015 More

தமிழ் விஞ்ஞான தந்தை கலாம்

தமிழினத்தை உலகறிய ..... 
உச்சத்துக்கு கொண்டுசென்ற ..... 
உத்தம மனிதர்களில் ஒருவர் ..... 
மேன்மை தங்கிய தமிழ் .... 
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 28, July 2015 More

பணம்

ஏழை முதல் பணக்காரன் வரை
மனிதனை ஆட்டி படைத்து
கொண்டு இருப்பதும் பணம்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 17, July 2015 More

கவிஞர் கண்ணதாசன்

காரைக்குடியில் பிறந்த
கவி முத்து
தத்துவப்பாடல் பல தந்த
தத்துவ ஞானி
ஏனையவை மகேந்திரன் குலராஜ் 16, July 2015 More

தாய்த் தமிழ்!

நீ கற்றுக்கொடுத்த தமிழ்மொழியால்
உன்மகனான நான் – தமிழ்
இலக்கியத்தில் மூழ்கிக்
கொண்டிருப்பதைப்பார் அம்மா...!
ஏனையவை விதுரன் (விதுரவிழிகள்) 11, July 2015 More

என் அம்மா....

இருள் நிறைந்த கருவறையில் உயிர்தந்து
பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து
வலிமையின் கொடிமை
அனுபவித்து பிறக்க வைத்து
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 09, July 2015 More

மீண்டும் மழையென்பது...

நேற்றைய மழையில்
வெளுத்து
சுத்தமாகியிருந்தது
அழுக்கு வண்ணாத்தி
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 06, July 2015 More

உலகில் ஏதும் உண்டோ...?

நடை பழகும் போது...
கை கொடுத்தாயம்மா.....
இடறி விழும்போது....
இடுப்பில் சுமந்தாயம்மா....
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 06, July 2015 More