ஏனையவை

சோழியபுரம் (சுழிபுரம்)

ஆழி இருக்குமிடம்
அதிகதூரமில்லை - பத்திர
காளி வீற்றிருப்ப
தங்கேதான் அங்கேதான்
ஏனையவை Inthiran 28, August 2015 More

காலத்தை வென்ற கலாம்...!

தலைமுறை பல கண்ணா
தமிழ் மகன் நீ
இளைஞர் மனதை பறித்த
இந்தியன் நீ
ஏனையவை மகேந்திரன் குலராஜ் 28, August 2015 More

கற்பு நிலை

கற்றறிந்த சான்றோர்கள்
யாருமில்லாத சபையொன்றில்
ஒரு கட்டத்தில் என்னைக் கட்டங்கட்டி
நாக்கில் நரம்பில்லாத சிலர்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 27, August 2015 More

தாயின் தாலாட்டு

கடலலை தலையாட்டுவது போல
தன் பிள்ளையுனை
தாலாட்டி சுகம் கொடுத்து
கவலைகளை மறைக்க வைத்து
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 27, August 2015 More

விலை

ஊருக்குப் போனபோது
கருப்பட்டி மணக்க
வறக்காப்பி கொடுத்தாள்
பொன்னம்மாக் கிழவி
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 26, August 2015 More

விட்டுக் கொடுப்பு...

எதை விடுவது என தெரியாத...
விட்டுக்கொடுப்புகள்
அர்த்தமற்று கிடக்கிறது...
வெற்றி பெற வேண்டும் என்று...
ஏனையவை ஊதா பூ 26, August 2015 More

அவர் ஆடை...!

அடித்து பிழிந்து
பழிதீர்த்துக்கொள்கிறேன்...
கறைபடிந்த கணவனின்
வெண் ஆடையை..
ஏனையவை ஊதா பூ 26, August 2015 More

டெங்கூஸ் மரம்

அதோ தூரத்தில் தெரிகிற
டெங்கூஸ் மரத்தில்
நேற்றொரு மிண்டோ
அமர்ந்திருந்ததைப்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, August 2015 More

கொஞ்சிப் பேசு கோமகளே

இதழவிழக் கவி மலரும்
இதயமெனும் புவி மலரும்
மாலையிலே மதி மயங்கும்
மயங்குகின்றேன் அகம் மலரும்
ஏனையவை Inthiran 23, August 2015 More

உலகில் புரியாத புதிர் நட்பு

கண் பூத்து கண்பார்வை
குறைந்துபோகும்போதும்
கண்டவுடன் கட்டித்தழுவும்
ஒரே ஒரு உறவு நட்பு
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 22, August 2015 More