குட்டிக் கவிதைகள்

இறப்பு வந்து ஞானம் தரும்

முடிவெடுக்கும் கொடி வளர்க்க
முன் சிரித்துப் பூ அழைக்க
வடிவழகில் வண்டு விழ
வாய்க்கும் ஒரு வாழ்க்கைமுறை
குட்டிக் கவிதை Inthiran 10, August 2015 More

இறந்திடுவேன்

பிறந்தமண் எனதல்ல
வெறுப்படைந்தேன்
கொன்றனர் வென்றனர்
உருக்குலைந்தேன்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 09, August 2015 More

ஏனடா தூங்கினோம்

எத்தனை காலமாய்
ஏங்கினோம்
ஓடியே மூச்சு தான்
வாங்கினோம்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 06, August 2015 More

எங்கள் இனம்

ஆண்டு பல கடந்து
நீண்டு நெடிதுயர்ந்து
ஆண்டவனை நினைந்து
வேண்டுகின்ற மரங்கள்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 03, August 2015 More

காலமான கலாம்

காலம் என்னை
கடந்ததால் தான்
என்னமோ
நான் காலமானேன்- போல
குட்டிக் கவிதை ஜனவேல் (மன்னார்) 31, July 2015 More

தங்கமே.......!

கிடைத்தாய் நீ எனக்கு
தொலைத்தனார் பாவியர்
ஆடி இருபதில்
என் தங்கமே ஓவ்வொ௫
குட்டிக் கவிதை ரஞ்சிதா 20, July 2015 More

நாளைக்கும் விடியும்..!

எனக்கு ஒன்றும் சேர்த்து
வைக்கவிலையே! என்
அப்பா? என்பதைவிடுத்து
எம் பிள்ளைகட்கு !
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 12, July 2015 More

கண்ணுக்கு எது அழகு?...

கண்ணுக்கு எது அழகு?
விடியற்காலை பொழுது, இல்லை
அந்தியில் வெற்றிலை
போடும் வானம், இல்லை
குட்டிக் கவிதை சதீஷ்குமார் 02, July 2015 More

இலட்சியம்...!

இறந்தகாலம் அதை
நினைவில் - கொண்டு
எதிர்காலத்திற்கு
திட்டமிடுகிறேன்
குட்டிக் கவிதை ஜனவேல் (மன்னார்) 30, June 2015 More

நெஞ்சின் வெடிப்பு..!

நின்று போனது
நினைவுகளுக்கிடையிலான
நிச்சயார்த்தம் !
குட்டிக் கவிதை சீராளன் கவிதைகள் 21, June 2015 More