குட்டிக் கவிதைகள்

இறவா பிறவி தாயே..!

தும்மும் போதும்
இருமும் போதும்
தூங்கும் போதும்
அம்மாவே!
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 30, April 2016 More

அன்பு...!

எப்போதும்
அன்பு காட்டுவதும்
நீயே, இப்போது
அன்பை
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 28, April 2016 More

நினைவு

என் சிந்தனைகள்
எல்லாம் எல்லை
தாண்டிவிட்டது,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 25, April 2016 More

அன்பு...

அன்பைத் தான்
நான் கொடுத்தேன்,
என்னை அதட்டும்
அதிகாரத்தை நீ
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 24, April 2016 More

பின் அறிய முன்..!

உயிர்தந்து
உருத்தந்து
உலகழித்த
தாய், தந்தை
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 24, April 2016 More

பெண் சுதந்திரம்

மஞ்சள் நிறத்திலேயே
பொதுவாக பெண்களின் சுதந்திரம்
பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றது
காரணம்- தாலி
குட்டிக் கவிதை யாழ் நிலவன் 21, April 2016 More

மன்னிப்பு

குழந்தைகளின்
சிறு பிழைக்காக
மன்னிப்பு கேட்கச்
சொல்லி தண்டிக்கும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 19, April 2016 More

விருது

ஒஸ்கார் விருது
அமைப்பால்
உலகிலே மிகச்சிறந்த
Designer விருது
குட்டிக் கவிதை யாழ் நிலவன் 19, April 2016 More

பிரிவு

நம் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள்
நம்மை விட்டு விலகும்போது
நெருக்கம் அதிகமாவதால் அவர்களின்
பிரிவை மனம் ஏற்க மறுக்கிறது
குட்டிக் கவிதை ரஞ்சிதா 17, April 2016 More

அழகியே

உலக பங்குச் சந்தையிலே இன்று
உன்னுடைய விலை சற்று
அதிகரித்து விட்டது என்றேன்.
குட்டிக் கவிதை யாழ் நிலவன் 17, April 2016 More