குட்டிக் கவிதைகள்

வெற்றி பெறு தமிழால்!..

மாறுதலைத் தந்திடுமோ
இந்தியாவின் தேர்தல்
ஆறுதலைத் தந்திடுமோ
அன்றாட அரசியல்!...

குட்டிக் கவிதை Inthiran 13, June 2016 More

குட்டிக் கவிதைகள்....

நாம்
எந்த நிமிடமும்
உருகிப் போகவும்,
உறைந்து போகவும்,

குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 09, June 2016 More

காணாமல் போதல்...

காணாமல் போதல்
குளிர்காலக் கூதல்
இதயத்தை ஈதல்
கண்டவுடன் காதல்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 05, June 2016 More

இறுதியிலே இறப்பு!...

எடுத்தெறிந்து பேசுவது
ஒருவகையில் வெறுப்பு!
இழுத்தடிப்பு செய்வதிலும்
இருக்கும் சிலர் சிறப்பு!

குட்டிக் கவிதை Inthiran 04, June 2016 More

ஆனந்தம் ஆனந்தம்!...

கட்டுப்படுத்தும் உணர்ச்சிகளால்
விட்டுப் போகும் மனிதத் தன்மை
விட்டுப் போகும் மிருகக் குணத்தால் -அங்கே
இரட்டிப்பாகுமே ஆனந்தம் ஆனந்தம்!
குட்டிக் கவிதை Inthiran 28, May 2016 More

காணாமல் போதல்....!

காணாமல் போதல்
குளிர்காலக் கூதல்
இதையத்தை ஈதல்
கண்டவுடன் காதல்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 27, May 2016 More

மற்றவருக்காக மாற்றாதே!

மற்றவரை விட நீ
பல மடங்கு சிரித்தால்
மற்றவரை விட நீ
பல மடங்கு அழுதால்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 26, May 2016 More

பேரழகுப் பெட்டகம்!

கான மயிலின்
காவடி ஆட்டம்
தேனில் குழைத்த
திவ்விய தேகம்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 24, May 2016 More

விரிசல்....

உறவுகளுக்குள்
அதிகம்
குற்றம் குறை
பார்த்தால்..
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 23, May 2016 More

அன்பு செய்யுங்கள்....

இறந்த பின்பு
கண்ணீர் துளிகளும்,
கவலை மொழிகளும்
தேவையில்லை,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 21, May 2016 More