குட்டிக் கவிதைகள்

அறிகவே!...

ஏழை என்றும் ஏழையாக
வாழ விட்டால் ஊரிலே
நீதி நேர்மை என்று சொல்ல
ஏதுமில்லை உலகிலே!
குட்டிக் கவிதை Inthiran 01, July 2016 More

பதர் போலே இருக்கும்!...

நெல்மணிகள் நிறைந்த பயிர்
மெல்லெனவே குனியும்
ஏதுமில்லாப் பதர் மட்டும்
எப்பொழுதும் நிமிரும்!

குட்டிக் கவிதை Inthiran 29, June 2016 More

அன்பு...

நீட்டிய இந்த
பாத்திரங்களுக்கு
இல்லை என்று
கையைக் காட்டாமல்,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 28, June 2016 More

முகங்கள்...

நேர்மைக்கு
பெரும்பாலும்
ஒரு முகம்
போதுமானதே,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 27, June 2016 More

அதிகமாக பிடிக்கிறது....

உன்னிடம் எனக்கு
அதிகமாக பிடிக்கிறது..
என்னை நீ பிரிந்து
தவிக்கும் தவிப்பும்...

குட்டிக் கவிதை சிநேகிதன் முபீஸ் 18, June 2016 More

வெற்றி பெறு தமிழால்!..

மாறுதலைத் தந்திடுமோ
இந்தியாவின் தேர்தல்
ஆறுதலைத் தந்திடுமோ
அன்றாட அரசியல்!...

குட்டிக் கவிதை Inthiran 13, June 2016 More

குட்டிக் கவிதைகள்....

நாம்
எந்த நிமிடமும்
உருகிப் போகவும்,
உறைந்து போகவும்,

குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 09, June 2016 More

காணாமல் போதல்...

காணாமல் போதல்
குளிர்காலக் கூதல்
இதயத்தை ஈதல்
கண்டவுடன் காதல்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 05, June 2016 More

இறுதியிலே இறப்பு!...

எடுத்தெறிந்து பேசுவது
ஒருவகையில் வெறுப்பு!
இழுத்தடிப்பு செய்வதிலும்
இருக்கும் சிலர் சிறப்பு!

குட்டிக் கவிதை Inthiran 04, June 2016 More

ஆனந்தம் ஆனந்தம்!...

கட்டுப்படுத்தும் உணர்ச்சிகளால்
விட்டுப் போகும் மனிதத் தன்மை
விட்டுப் போகும் மிருகக் குணத்தால் -அங்கே
இரட்டிப்பாகுமே ஆனந்தம் ஆனந்தம்!
குட்டிக் கவிதை Inthiran 28, May 2016 More