குட்டிக் கவிதைகள்

உறவாடு.....

உறவாக
உன்னை ஏற்க்க
முடியவில்லை...
நினைவிலாவது
குட்டிக் கவிதை ரூபி 29, March 2014 More

என் இறைவா...!

என் தாய்க்கு முதல் நானோ ...
எனக்கு முதல் என் தாயோ...
மரணித்தால்....
இருவரில் யாராவது
குட்டிக் கவிதை சுப்ரி 29, March 2014 More

விலக மறுக்கும் உன் நினைவு

உள்ளத்தின் அன்பை
உதட்டால் உணர்த்தத்
தெரியவில்லை எனக்கு
ஊமையாகி அழுகிறது

குட்டிக் கவிதை சஜீத் 28, March 2014 More

அன்புத்தாயே!.....

இவ்வுலகம் அழிந்து
மீண்டும் படைக்கப்படுமேயானால்
எத்தனை ஜென்மம்
எடுத்துக் கொண்டாலும்
குட்டிக் கவிதை சுப்ரி 27, March 2014 More

பயம்.....

தடைகள் தாண்டும்
வாழ்க்கை பயணத்திற்கு
தடை போடும் பயம்!....

குட்டிக் கவிதை சுப்ரி 25, March 2014 More

சுமக்கும்.....

இன்று
வலியை சுமக்கும்
இதயம் தான்....
நாளை
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 25, March 2014 More

ஒரு நாள்!........

காற்றைக் கூட
ஒரு நாள்
காசு கொடுத்து வாங்கினேன்
என் சைக்கிள் டியூபுக்கு
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 24, March 2014 More

யார் அதிர்ஷ்டசாலி.....

ஒரு பெண்ணின் முதல்
காதலை பெறுபவன்
அதிர்ஷ்டசாலி......
ஒரு ஆணின்
குட்டிக் கவிதை சஜீத் 23, March 2014 More

சொல்லுங்கள்....

உணர்வுகள் மறுக்கபட்டு
உறவுகள் மிதிக்கப்பட்டு
தமிழ் நாடு அடுத்திருந்தும்
வெறு நாடாய் போனேதேனோ!...
குட்டிக் கவிதை கஜமுகன் பிள்ளயாந்தம்பி 21, March 2014 More

உண்மை.......

இதயம்
அமைதியாக இருக்கும்
ஒன்று கருவறை,
மற்றது கல்லறை........
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 21, March 2014 More