குட்டிக் கவிதைகள்

நம்பிக்கையோடு பயணி....

நீ தேடிப்போனத்தை
அடைய முடியாவிட்டாலும்
உனக்கு தேவையானதை
அந்த பயணத்தில்
குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 31, August 2014 More

மறு வேடம் போடுகிறது!...

தூரத்தில் இருந்து தாகம்
தந்தாய்....
அருகில் இருந்து மோகம்
தந்தாய்....
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 24, August 2014 More

உதிக்கின்ற காலை

பனித்துளிதனில் நீராடு
பூக்களை தலைதுவட்ட
பகலோனின் வரவோடு
பகலாகு மேககூட்ட
குட்டிக் கவிதை கலைக்கம்பன் 21, August 2014 More

நடை மருந்து

வெறுங்கையை வீசி
வேகமாய் நட
வெல்வாய் உந்தன்
மெய்ப் பிணிகளை
குட்டிக் கவிதை கயல்வேந்தன் 20, August 2014 More

கொலை...!

என் இதயத் துடிப்பினை
உன் தாய்மை என்னும்
இன்பக் கோட்டிற்க்கு
கீழாக்கி என் இதயத்தை
குட்டிக் கவிதை ரஞ்சிதா 20, August 2014 More

நம்மை பிரிக்கவரும் வில்லன்!...

நீ பயணத்துக்காக
பேருந்தை எதிர்பார்க்கிறாய்
நான் செத்துக்கொண்டு
இருக்கிறேன்!....
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, August 2014 More

லங்காசிறியே எங்களுயிரே.!

இதயத்துள், பதிந்தவளே!
இருபத்திநாலு மணி நேரமும்
வாடாத உனது…
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 10, August 2014 More

நல்லமாற்றம்....

எந்த எதிர்பார்ப்பும்
இன்றி மனிதர்கள்
இல்லை நீ மட்டும்
எப்படி.....

குட்டிக் கவிதை கவி884 04, August 2014 More

அவன் தான் கடவுள்!...

மனிதா
நீ ஒன்றை புரிந்து கொள்
இப் பூமியில்
அனைத்தும் அறிந்தவர்களாக
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 02, August 2014 More

தாய்

தெருவில்
நின்று பலரிடம்
இரங்கி கேட்டும் -தன்
கருவில் வளரும் உயிரை
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, August 2014 More