குட்டிக் கவிதைகள்

உச்சியும், உள்ளம் காலும் மனித உறுப்பே..

கோவில் உச்சியில்- உனை
வைத்து கும்பிட்டோம்
கோடி புண்ணியம்
கேட்பதற்கு இல்லை
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 11, January 2014 More

கையுக்குள் கணணி..!

பரந்து விரிந்த உலகம்-இப்போது
ஒவ்வொருவர் கைக்குள்ளும்..
ஒடுங்கி அடங்கி சிரிக்கிறது-எனி
தேடவேண்டியது தேசங்கள் இல்லை
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 09, January 2014 More

மனம் போய்விடும் ....!

பறிக்கப்பட்ட பூவில்
மணம் போய்விடும்....!
பறிக்கப்பட்ட காதலில்
மனம் போய்விடும்....!

குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 08, January 2014 More

விடியாத சில வெளிநாடுகள்..

அன்போடு அரவணைத்து
அகதி முத்திரை தந்த-பண்பான
நாட்டுக்கு! உழைக்கிறோம்
கொடுக்கிறோம்-ஆனால்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 06, January 2014 More

காதல் கண் நோயா...?

உன்னை பார்த்து
பழகிய என் கண்ணுக்கு
எல்லாமே நீயாக
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 06, January 2014 More

சொர்க்கம்

வெப்பத்திலும் ஒரு குளிர்ச்சி
வேதனையிலும் ஒரு மகிழ்ச்சி
பக்கத்தில் நீ இருப்பதால்- இந்த
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 05, January 2014 More

என் நிலை மீட்கிறது......!

உனக்கென நினைவுகள்
விழித்திடும் போதேல்லாம்
நான் ஏமாறுகிறேன்...!
குட்டிக் கவிதை கவி பித்தன் 05, January 2014 More

காதல் மொழி கேட்கிறேன்

சூரியனாய் பார்க்க
விரும்புகிறேன் இரவில்- நீ
சந்திரனாய் பார்க்க
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 04, January 2014 More

விசித்திர தோட்டக்காரன் நான்!

என் தோட்ட மலர்கள்
உன் கூந்தல் வாசம் பறிக்க
விரைந்து விடாது
விழித்திருந்து பார்கிறேன்
குட்டிக் கவிதை கவி பித்தன் 02, January 2014 More

கடவுளின் தேடல்

கடவுள் என்பது நம்பிக்கை
கடவுள் என்பது தூய்மை
கடவுள் என்பது தியனாம்
குட்டிக் கவிதை பிரசாந்த் சாட் 31, December 2013 More