குட்டிக் கவிதைகள்

போலி மனிதர்கள்

போலியான
புன்னகை தாங்கிய
விசாரிப்புடன்,
புறமுதுகில்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 17, March 2016 More

மௌனம்...!

என் விசாரணைக்குச்சரி -
நீ விட்டுச்
சென்றிருக்கலாம்
மௌனங்களற்ற - உன்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 16, March 2016 More

பெற்றோரே செல்வம்..!

கடித தாள்கள் மூலம்
அன்பை பகிர்ந்தோம்-அன்று
ரூபாய் தாள்கள் மூலமே
அன்பு பகிரப்படுகிறது-இன்று
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 10, March 2016 More

உன் நினைவுகளை...

நீ தந்தது வலி ஆனாலும்
உன் நினைவு தந்து போன இடத்தில் உள்ள
இனிமையான சுகங்களை
என் மனம் விரும்புவதால்...
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 01, March 2016 More

தமிழே உயிர்

எல்லா உறவுகளும்
இருந்தாலும்
எம் தாயே சிறந்த உயர்ந்த
உறவாக உணரமுடியும்..!
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 23, February 2016 More

அன்பு.....!

விட்டுப்போகமாட்டார்கள்
என்று தெரிந்தும்,
கெட்டியாக
பிடித்துக்கொள்கிறது
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 20, February 2016 More

இரகசியம்.. வதந்தி

யாரும் அறியாத
இரகசியம் ஒருநாள்
உன்னையே அது
கொல்லும்,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 01, February 2016 More

படிப்போம் அனைத்தும்..!

பிரித்து பார்த்தது
பேரினவாதம்……
அறுக்கப்பட்டது-இரு
மொழி அறிவும்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 27, January 2016 More

அன்பு.....!

அன்பு
கிடைக்கும்போது
வரமாகவும்,
இழந்த பின்போ
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 27, January 2016 More

பொங்கி வருகிறது..!

உழுது பயிரிட்ட
உழவு நிலமெல்லாமே
அழுதழுது உயிர் நட்டோம்
மறப்போம் என்று
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 16, January 2016 More