குட்டிக் கவிதைகள்

கலங்காதே

கண்ணீரைத்தந்து
கடந்து சென்ற காலங்களை
எண்ணிக் கலங்காதே
குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 07, February 2015 More

இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி..!

அம்மா!!
உனது வயிற்றுக்குள்
இருந்த போது-நீ
எல்லாம் தந்தாய்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 07, February 2015 More

மானம்…

பத்து பல போட்டு
பொத்தித்தந்த களிசானை
தெருவோர பள்ளியில
தெத்தி விளையாடி
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 01, February 2015 More

சிந்தனைக்கு.....

ஒருநாடு இருமொழி மூன்று இனம்
நான்கு மதம் கொண்ட நம்நாடு என
அன்றே போற்றாததினால்… ம்--- ம் போர்…
போரின் பின்னும்… அனுபவசாலிகள்…….

குட்டிக் கவிதை Kavivaan 30, January 2015 More

பிரிவு...

பிரிதல் கூட
சுகமானது தான்...,
சேருவோம் என்ற
நம்பிக்கை இருக்கும் வரை!...
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 29, January 2015 More

ஓர் உயிர்...!

நீ கருவில் இருக்கும் போது
உனக்காய்த் துடித்த
ஓர் உயிர்..!

குட்டிக் கவிதை சுப்ரி 07, January 2015 More

2015...

உன்வரவை
அன்போடு எதிர்பார்க்கின்றோம்
வரும் போது மகிழ்ச்சி
வாகனத்துடன் மட்டுமே வா
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 02, January 2015 More

நத்தார் பண்டிகை.......

வையகம் காக்கும் கடவுள் அவன்
வந்துதித்த நன்நாள் இன்று
சிலுவையில் ஏறிய இயேசு அவன்
சிறப்புடன் பிறந்த நாள் இன்று....

குட்டிக் கவிதை மகேந்திரன் குலராஜ் 25, December 2014 More

சிசு....

புரியாத மொழி
தெரியாத பேச்சு
அறியாத அர்த்தம்
புரியமுடியா அழுகை
குட்டிக் கவிதை மகேந்திரன் குலராஜ் 22, December 2014 More

துணிந்திடு மனமே!

தோல்விகள் ஒருபோதும்
துன் புறுத்துவதே இல்லை
நாங்கள் துவழுமட்டும்.
வெற்றிகள் எப்போதும்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 17, December 2014 More