குட்டிக் கவிதைகள்

அம்மா....!

அம்மா....!
கவிக்குள் அடங்கா
காவியச்சொல் இது
கவியர்கள் கூட....!
குட்டிக் கவிதை றொபின்சியா 04, April 2014 More

ஐ மிஸ் யூ.....

நான் உன்னை  விட்டு
பிரியும் நேரம் 
இந்த மண்ணை விட்டு
நிரந்தரமாக சென்று விடுவேன்.....

குட்டிக் கவிதை ஷானா 02, April 2014 More

அனுபவம்...!

அனுசரி கிடைக்கும்
வாழ்வியல் பட்டம்
முதுமை வரைக்கும்
பின்னால் தொடரும்.....!

குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 01, April 2014 More

உறவாடு.....

உறவாக
உன்னை ஏற்க்க
முடியவில்லை...
நினைவிலாவது
குட்டிக் கவிதை ரூபி 29, March 2014 More

என் இறைவா...!

என் தாய்க்கு முதல் நானோ ...
எனக்கு முதல் என் தாயோ...
மரணித்தால்....
இருவரில் யாராவது
குட்டிக் கவிதை சுப்ரி 29, March 2014 More

விலக மறுக்கும் உன் நினைவு

உள்ளத்தின் அன்பை
உதட்டால் உணர்த்தத்
தெரியவில்லை எனக்கு
ஊமையாகி அழுகிறது

குட்டிக் கவிதை சஜீத் 28, March 2014 More

அன்புத்தாயே!.....

இவ்வுலகம் அழிந்து
மீண்டும் படைக்கப்படுமேயானால்
எத்தனை ஜென்மம்
எடுத்துக் கொண்டாலும்
குட்டிக் கவிதை சுப்ரி 27, March 2014 More

பயம்.....

தடைகள் தாண்டும்
வாழ்க்கை பயணத்திற்கு
தடை போடும் பயம்!....

குட்டிக் கவிதை சுப்ரி 25, March 2014 More

சுமக்கும்.....

இன்று
வலியை சுமக்கும்
இதயம் தான்....
நாளை
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 25, March 2014 More

ஒரு நாள்!........

காற்றைக் கூட
ஒரு நாள்
காசு கொடுத்து வாங்கினேன்
என் சைக்கிள் டியூபுக்கு
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 24, March 2014 More