குட்டிக் கவிதைகள்

சுமக்கும்.....

இன்று
வலியை சுமக்கும்
இதயம் தான்....
நாளை
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 25, March 2014 More

ஒரு நாள்!........

காற்றைக் கூட
ஒரு நாள்
காசு கொடுத்து வாங்கினேன்
என் சைக்கிள் டியூபுக்கு
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 24, March 2014 More

யார் அதிர்ஷ்டசாலி.....

ஒரு பெண்ணின் முதல்
காதலை பெறுபவன்
அதிர்ஷ்டசாலி......
ஒரு ஆணின்
குட்டிக் கவிதை சஜீத் 23, March 2014 More

சொல்லுங்கள்....

உணர்வுகள் மறுக்கபட்டு
உறவுகள் மிதிக்கப்பட்டு
தமிழ் நாடு அடுத்திருந்தும்
வெறு நாடாய் போனேதேனோ!...
குட்டிக் கவிதை கஜமுகன் பிள்ளயாந்தம்பி 21, March 2014 More

உண்மை.......

இதயம்
அமைதியாக இருக்கும்
ஒன்று கருவறை,
மற்றது கல்லறை........
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 21, March 2014 More

அடிமை....

மனமே....
ஆசைக்கு அடிமையாய்
இருப்பதை விட,
அன்புக்கு அடிமையாய்
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 20, March 2014 More

ஆசையம்மா.....

ஆசையம்மா...
உன் மார்பில் தலைசாய்த்து
உன் பேச்சைக் கேட்டுக் கொண்டு
உன் அன்பில் மூழ்கியபடி
குட்டிக் கவிதை ரூபி 17, March 2014 More

பொய் இல்லை....

நீ உண்மை பேசவில்லை
நீ என்னை நம்பவில்லை
நீ என் அன்பை ஏற்கவில்லை
நீ என்னுடன் உண்மையாய்
குட்டிக் கவிதை ரூபி 16, March 2014 More

இவள்

யாரோடு வாழ்ந்தாலும்
யார் உன்னோடு சேர்ந்தாலும்
என் உன் ஞாபகங்கள்
துரத்தத்தான் போகின்றது
குட்டிக் கவிதை ரூபி 14, March 2014 More

எப்படியும் ரசிப்பேன்!....

இன்று உன் கண்னை
விட அழுகை அழகாக
இருக்கிறது!....
என் இதயத்தில் எப்போதும்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 14, March 2014 More