குட்டிக் கவிதைகள்

ஆனந்தம் ஆனந்தம்!...

கட்டுப்படுத்தும் உணர்ச்சிகளால்
விட்டுப் போகும் மனிதத் தன்மை
விட்டுப் போகும் மிருகக் குணத்தால் -அங்கே
இரட்டிப்பாகுமே ஆனந்தம் ஆனந்தம்!
குட்டிக் கவிதை Inthiran 28, May 2016 More

காணாமல் போதல்....!

காணாமல் போதல்
குளிர்காலக் கூதல்
இதையத்தை ஈதல்
கண்டவுடன் காதல்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 27, May 2016 More

மற்றவருக்காக மாற்றாதே!

மற்றவரை விட நீ
பல மடங்கு சிரித்தால்
மற்றவரை விட நீ
பல மடங்கு அழுதால்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 26, May 2016 More

பேரழகுப் பெட்டகம்!

கான மயிலின்
காவடி ஆட்டம்
தேனில் குழைத்த
திவ்விய தேகம்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 24, May 2016 More

விரிசல்....

உறவுகளுக்குள்
அதிகம்
குற்றம் குறை
பார்த்தால்..
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 23, May 2016 More

அன்பு செய்யுங்கள்....

இறந்த பின்பு
கண்ணீர் துளிகளும்,
கவலை மொழிகளும்
தேவையில்லை,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 21, May 2016 More

அன்பு- பிரிவு

யாருடைய அன்பு நம்
காயங்களை (கவலைகளை)
குணப்படுத்துகிறதோ
அவர்களுடைய
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 16, May 2016 More

அடிமை

எது அதிகம்
எம்மைக்கட்டுப்படுத்தி
வைத்திருக்கிறதோ,
அதற்கு நாம்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 10, May 2016 More

அம்மா...!

துயில்வதற்கான
சொர்க்கம்
தாய்மடி,
தொழுவதற்கான
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 09, May 2016 More

நானில்லை

இழந்ததை
நினைத்து அழுபவன்
நானில்லை,
இருப்பதை வைத்து
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 06, May 2016 More