குட்டிக் கவிதைகள்

தாய்

தெருவில்
நின்று பலரிடம்
இரங்கி கேட்டும் -தன்
கருவில் வளரும் உயிரை
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, August 2014 More

உயிர் மூன்றெழுத்து

கல்லை செதுக்கினேன்
உன் உருவம்
கண்ணால் செதுக்கினேன்
நம் காதல்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 25, July 2014 More

பெண்ணை புரிந்து....

பெண்ணை புரிந்து
கொள்ளவது இன்பம்
புரிந்து கொள்ளாமல்
இருப்பது அதைவிட இன்பம்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, July 2014 More

காதல் ஒரு தூசு....

உனக்கு காதல்
ஒரு தூசு போல்
கண்ணில் இருந்து
கலங்க வைக்கிறாய்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, July 2014 More

வறுமை!....

வறுமையிலும் 
கொடுமையானது
சிறுமையில்
ஏற்படும் வறுமை!....
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 20, July 2014 More

இறந்தவர் யார் உளர்...?

உடல் தானம் செய்யாமல்
இறப்பவர் பலர் உண்டு
உளத்தானம் செய்யாது
இறந்தவர் யார் உளர் ...?

குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 20, July 2014 More

கண் மூடி

நீ கண் மூடி இருக்கிறாய்
உன் இமைகள் என்னை
வா வா என்று அழைக்கிறது...!!!

குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 16, July 2014 More

எதிர்பார்ப்பு....

எகிறி போகுதே எதிர்பார்ப்பு...
இன்னும் ஏனடி வீராப்பு...
உன் மனசு சொல்லுதே மாராப்பு...
மயிலே வாடி மாந்தோப்பு...
குட்டிக் கவிதை நா.நிரோஷ் 15, July 2014 More

உன் நினைவோடு நான்...

பசியே இல்லையடா
மனம் குமுறுகிறது
முத்தே உன்னைப்
பார்த்து
குட்டிக் கவிதை ரூபி 14, July 2014 More

இதயத்தில் புண்ணோடு இருக்கும்...!

உன்னோடு பேசிய இரவு
மண்ணோடு மறையும் வரை
இதயத்தில் புண்ணோடு இருக்கும்
உயிர் மூன்றெழுத்து
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, July 2014 More