குட்டிக் கவிதைகள்

அன்பு செய்யுங்கள்....

இறந்த பின்பு
கண்ணீர் துளிகளும்,
கவலை மொழிகளும்
தேவையில்லை,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 21, May 2016 More

அன்பு- பிரிவு

யாருடைய அன்பு நம்
காயங்களை (கவலைகளை)
குணப்படுத்துகிறதோ
அவர்களுடைய
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 16, May 2016 More

அடிமை

எது அதிகம்
எம்மைக்கட்டுப்படுத்தி
வைத்திருக்கிறதோ,
அதற்கு நாம்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 10, May 2016 More

அம்மா...!

துயில்வதற்கான
சொர்க்கம்
தாய்மடி,
தொழுவதற்கான
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 09, May 2016 More

நானில்லை

இழந்ததை
நினைத்து அழுபவன்
நானில்லை,
இருப்பதை வைத்து
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 06, May 2016 More

இறவா பிறவி தாயே..!

தும்மும் போதும்
இருமும் போதும்
தூங்கும் போதும்
அம்மாவே!
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 30, April 2016 More

அன்பு...!

எப்போதும்
அன்பு காட்டுவதும்
நீயே, இப்போது
அன்பை
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 28, April 2016 More

நினைவு

என் சிந்தனைகள்
எல்லாம் எல்லை
தாண்டிவிட்டது,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 25, April 2016 More

அன்பு...

அன்பைத் தான்
நான் கொடுத்தேன்,
என்னை அதட்டும்
அதிகாரத்தை நீ
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 24, April 2016 More

பின் அறிய முன்..!

உயிர்தந்து
உருத்தந்து
உலகழித்த
தாய், தந்தை
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 24, April 2016 More