குட்டிக் கவிதைகள்

வலி...

உயிர் வலியை
நான் எடுத்துக்கொண்டு
ஒரு துளியை மட்டுமே
உனக்குக்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 06, August 2016 More

காணிச்சண்டையா..?

மண்…
பூமிக்கே சொந்தம்
மனிதருக்கு இல்லை
நேற்று யாரோ?
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 05, August 2016 More

குழந்தைகள்....

படிக்காத ஆணுக்கும்
படிக்காத பெண்ணுக்கும்
தந்தை தாய் என்றும்
பெற்றோர் என்றும் - இரு

குட்டிக் கவிதை கவிதை 30, July 2016 More

மனிதர்களுடன்...

மனிதர்களுடன் கதைப்பதை விட
மனிதர்களுடன் இருக்கின்ற
மனிதநேயத்தையும்  விட
மரியாதையாக இருக்கும்
குட்டிக் கவிதை பிறேம்ஜி 30, July 2016 More

குழந்தை...

‎குழந்தை‬ பாலைத் தட்டிவிட
பசியாறிச் செல்கின்றது பூணை
குழந்தை சிரிப்பதற்க்காகவே
தந்தை போட்டார் நாய் வேஷம்
குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 24, July 2016 More

கனவு...

விழி மூடி - நான்
விருப்பின்றி கண்டிடும்
செலவின்றிய ஒரு
சினிமா - இதில்
குட்டிக் கவிதை கவிதை 18, July 2016 More

நம்பிக்கை...

அம்மாக்களின்
பிராத்தனைப்
பேழைக்குள்
தான்..
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 09, July 2016 More

ஏக்கம்...

பூவை அழகாக
வரைந்த எனக்கு
வண்ணங்களை
சேர்க்க முடிந்தாலும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 08, July 2016 More

குட்டிக் கவிதைகள்...

விதையான
உன் அன்பில் தான்
வேர்விட்டு
மரமானது ஓர்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 04, July 2016 More

பூமியில் செந்தமிழ்!...

எழுந்து விழுந்தது
முற்றிய உளுந்து,
விழுந்து எழுந்தது
அனுபவக் கொழுந்து!

குட்டிக் கவிதை Inthiran 03, July 2016 More