குட்டிக் கவிதைகள்

கண்கள்........!

நீ கண்களால்
பேசும் போது தான்
கவிதைகளுக்கு
அழகாக பேசத் தெரியும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 06, April 2016 More

காதல்.....

நீ சலங்கை
கட்டியாடினால்
மட்டும்-என்
காதில் சத்தம்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 05, April 2016 More

சில்லறைகள்

வசதியானவர்களிடம்
சேமிப்பாக
நிலைப்பதில்லை,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 02, April 2016 More

காதல்....

காதல் என்ற
ஒரு வார்த்தை
போதுமானதாகிறது...
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 01, April 2016 More

பேசும் கண்கள்

நான் பார்க்கத்
துடிக்கும்,
என்னைப்
பார்த்துப் படிக்கும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 23, March 2016 More

காயங்கள்

வேடிக்கை மட்டும்
பார்க்கும்
உங்களுக்கு
கொஞ்சம்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 20, March 2016 More

அறியாமை

நடக்கவே முடியாத
உன்னை
விலங்கிடும் வரை
உனக்கு
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 18, March 2016 More

போலி மனிதர்கள்

போலியான
புன்னகை தாங்கிய
விசாரிப்புடன்,
புறமுதுகில்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 17, March 2016 More

மௌனம்...!

என் விசாரணைக்குச்சரி -
நீ விட்டுச்
சென்றிருக்கலாம்
மௌனங்களற்ற - உன்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 16, March 2016 More

பெற்றோரே செல்வம்..!

கடித தாள்கள் மூலம்
அன்பை பகிர்ந்தோம்-அன்று
ரூபாய் தாள்கள் மூலமே
அன்பு பகிரப்படுகிறது-இன்று
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 10, March 2016 More