குட்டிக் கவிதைகள்

அன்பு.....!

விட்டுப்போகமாட்டார்கள்
என்று தெரிந்தும்,
கெட்டியாக
பிடித்துக்கொள்கிறது
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 20, February 2016 More

இரகசியம்.. வதந்தி

யாரும் அறியாத
இரகசியம் ஒருநாள்
உன்னையே அது
கொல்லும்,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 01, February 2016 More

படிப்போம் அனைத்தும்..!

பிரித்து பார்த்தது
பேரினவாதம்……
அறுக்கப்பட்டது-இரு
மொழி அறிவும்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 27, January 2016 More

அன்பு.....!

அன்பு
கிடைக்கும்போது
வரமாகவும்,
இழந்த பின்போ
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 27, January 2016 More

பொங்கி வருகிறது..!

உழுது பயிரிட்ட
உழவு நிலமெல்லாமே
அழுதழுது உயிர் நட்டோம்
மறப்போம் என்று
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 16, January 2016 More

நினைவுகள்...!

அவசரமாகவே
உடைந்துவிடுகிறது
பல உறவுகள்,
அந்தரத்தில்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 06, January 2016 More

நிம்மதி

சிந்திக்கும் திறமை
வலு இழப்பதால்
நல்ல எண்ணங்கள்
சிதைவுற்று
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 03, January 2016 More

உடைபடும் உறவுகள்

விடைபெறும்
நேரத்தில் தான்
உடைபடுகிறது..
அதிகமான உறவுகள்..!
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 26, December 2015 More

கண்ணீர்

உணர்சிகளின்
வெளிபாடு கண்ணீர்
சோகங்கள் சந்தோசங்கள்
முட்டி மோதும் போது வருவது
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 26, December 2015 More

எதார்த்தம்

சில நேரங்களில்
பல வீடுகளில்
பரிமாறிய பின்பு
பானையில் மிஞ்சும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 22, December 2015 More