குட்டிக் கவிதைகள்

எழுத்தில் உயிர் வாழும் என் காதல்...!

ஒவ்வொரு முறையும்
உன்னிடத்தில் என் காதலை
சொல்லவரும் போதெல்லாம்...
என் காதலை ஏற்றுக் கொள்ளாமல்
குட்டிக் கவிதை படிக்காதவன் 26, January 2014 More

ஆசை.....

சீதனம் வாங்கி - என்னை
சிறைப்பிடித்த கணவருக்கு
பெண் பிள்ளைகளாகவே
பெற்றுக்கொடுக்க ஆசை...
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 25, January 2014 More

அன்பின் அடையாளம் கண்ணீர்!!

எங்கிருந்தோ!
வந்த நாம் சேந்திருந்து
அரட்டை அடித்த
நாட்கள் ஆயிரம்...ஆனால்
குட்டிக் கவிதை படிக்காதவன் 24, January 2014 More

நீ என் இதயத்தில் இருப்பதை மறந்து!

உன்னை விட்டு பிரியப் போகின்றேன்
என தெரிந்தும் பேசிக்கொள்ள
இறுதியாக சந்தித்த நாட்கள் கூட
இன்னொருவனுக்கு
குட்டிக் கவிதை படிக்காதவன் 21, January 2014 More

இலங்கைத் தமிழர் வாழ்க்கை......

தமிழச்சிகள் கற்பழிக்கப்பட்டு
அறுத்தெறியப் பட்டாள்...
தமிழும் கற்பழிக்கப்பட்டது
அறிவிப்பு பலகையில்......
குட்டிக் கவிதை கஜமுகன் பிள்ளயாந்தம்பி 20, January 2014 More

முகம் பார்க்காத முதல் காதல் முகப்புத்தகத்தில்...

நம் காதலை நம் இருவரும்
முகப்புத்தக அரட்டையில்
முகம் பார்க்காமல்
பேசிக்கொள்ளும் போது
குட்டிக் கவிதை படிக்காதவன் 18, January 2014 More

தாங்கமாட்டேன்....

கண்ணால் அடிக்காதே
பெண்ணே - என் புற
இமைகள் - உன் அக
கண்ணிடம் புகார்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 18, January 2014 More

உன் நினைவுகள் தோழா

நட்பால் ஆனது  உறவு
பிரிவால் போனது மறைவு
நினைவால் நீண்டது கனவு
ஏக்கம் தந்து விட்டு..
குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 15, January 2014 More

புதுமைப்பொங்கல்!

புதுநாற்று புதுநெல்லு, புதிர்கொண்டு
புதுப்பானை, புதுஅடுப்பு, பூவோடு
புதுக்காலை ,பொன்னிறத்து,சூரியனை
புத்தாண்டுப் புதுவரவாய் போற்றுதற்கு!
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 13, January 2014 More

ஆச்சி சொன்ன அறிவுரை…

மாட்டுவண்டி ஏறி மைல் பத்து
செல்ல முன்பே..
ஏரோப்பிளேன் ஏறி இங்கிலாந்தில்
இறங்குதுகள் – கட்டுமரம் ஏறி
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 12, January 2014 More