குட்டிக் கவிதைகள்

இதயம் வேண்டும்....

உன்னை மறக்கும்
இதயம் வேண்டும்
என்னை மறக்கும்
இதயம் வேண்டும்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 20, June 2014 More

பிறந்த போது...

உனக்காகவே வலியை
சுமந்தவள் தாய்
இருவருக்காகவும்
வலியை சுமந்தவன்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 15, June 2014 More

சாம்பல் ஆக்கினாயே..!

அரும்பாகும் முன்னே
மொட்டாக்கினாயே
மொட்டாகும் முன்னே
பூ ஆக்கினாயே..!
குட்டிக் கவிதை கண்ணாளன் 13, June 2014 More

கவிதை

இதயக் கருவில்
இருக்கும் உணர்வுகள்
வரிகளாக வெளியே
பிறக்கப்பட்டு பின்னர்
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 08, June 2014 More

நானும் தினம் தவம்!...

நானும் தினம் தவம்
இருக்கிறேன் நீ காட்சி
தருவாய் - என்று!...

குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 06, June 2014 More

நாடோடிகள்.....

ஊர் ஊராக இடம் பெயரும்
ஒரு குட்டிக் கிராம்தான்
இந்த நாடோடிகள்.....
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 06, June 2014 More

என் இதயம்!...

ஒரு கல் பட்டு கண்ணாடி
உடைந்ததை விட - அவள்
சொல்பட்டு  சுக்கு நூறாகியது
என் இதயம்!...
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 02, June 2014 More

திருக்குறள்....!

ஒன்றே முக்கால் ஏக்கரில்
உழுதது எழுத்தாணி
முப்பாலில் நனைந்து
முளைத்தது விதைமுத்து
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 02, June 2014 More

சமத்துவம் இல்லாத வேலி....!

கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு
விதவைப் பட்டம்
மனைவியை இழந்த கணவனுக்கு
விரைவில் மாப்பிள்ளை பட்டம்
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 28, May 2014 More

ஏமாற்றம்

இனியொரு வாழ்க்கை
எனக்கு வேண்டாம்
வருந்தி உழைக்க
வந்துவிட்டேன் வெளிநாடு
குட்டிக் கவிதை நந்தரூபன் 22, May 2014 More