குட்டிக் கவிதைகள்

சிந்தனைக்கு.....

ஒருநாடு இருமொழி மூன்று இனம்
நான்கு மதம் கொண்ட நம்நாடு என
அன்றே போற்றாததினால்… ம்--- ம் போர்…
போரின் பின்னும்… அனுபவசாலிகள்…….

குட்டிக் கவிதை Kavivaan 30, January 2015 More

பிரிவு...

பிரிதல் கூட
சுகமானது தான்...,
சேருவோம் என்ற
நம்பிக்கை இருக்கும் வரை!...
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 29, January 2015 More

ஓர் உயிர்...!

நீ கருவில் இருக்கும் போது
உனக்காய்த் துடித்த
ஓர் உயிர்..!

குட்டிக் கவிதை சுப்ரி 07, January 2015 More

2015...

உன்வரவை
அன்போடு எதிர்பார்க்கின்றோம்
வரும் போது மகிழ்ச்சி
வாகனத்துடன் மட்டுமே வா
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 02, January 2015 More

நத்தார் பண்டிகை.......

வையகம் காக்கும் கடவுள் அவன்
வந்துதித்த நன்நாள் இன்று
சிலுவையில் ஏறிய இயேசு அவன்
சிறப்புடன் பிறந்த நாள் இன்று....

குட்டிக் கவிதை மகேந்திரன் குலராஜ் 25, December 2014 More

சிசு....

புரியாத மொழி
தெரியாத பேச்சு
அறியாத அர்த்தம்
புரியமுடியா அழுகை
குட்டிக் கவிதை மகேந்திரன் குலராஜ் 22, December 2014 More

துணிந்திடு மனமே!

தோல்விகள் ஒருபோதும்
துன் புறுத்துவதே இல்லை
நாங்கள் துவழுமட்டும்.
வெற்றிகள் எப்போதும்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 17, December 2014 More

புத்திசாலித்தனம் புனிதத்தனம்....

உன் சம்பாத்தியத்தில்
உனக்காக சேமிப்பது
புத்திசாலித்தனம்
குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 11, December 2014 More

வலிக்கு மருந்தாகும் தாய்மையின் வலி

நான் பிறக்கும்போது
அளவு கடந்த வலியை
உனக்குத் தந்திருந்தாலும்
இன்று நான் சுமக்கும்
குட்டிக் கவிதை செந்தாழன் 02, December 2014 More

உலகெங்கும்….

ஓங்கிக்குரல் கொடுத்து
ஒற்றுமையின் ஆயுதத்தால்
தாங்கிப்பிடிப்போம் ”தமிழை”
இறைவா புகழ் பெற்ற
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 01, December 2014 More