குட்டிக் கவிதைகள்

அழுகை

ஒரு ஆணின் வியர்வை
சம்பாதிக்காததை
ஒரு பெண்ணின் அழுகை
சம்பாதித்து விடும்

குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 07, February 2014 More

பாசமும் பாவமும்

கோடி புண்ணியம்
உன் பாசம்
எனக்கு கிடைத்தது
பிரயாசித்தம் செய்துவிட
குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 06, February 2014 More

தோல்வி

என்னை தொட்டு, தொட்டு
விழும் உங்களுக்குத்தான்
எழுந்து, எழுந்து வெல்லும்
துணிவு கொடுப்பேன்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 03, February 2014 More

'நிற" மையுள்ள வெளிநாடுகள்

வெள்ளை பனி
கறுப்பாகக் கொட்டுவதால்
எங்கள்…..கறுப்பு முடி
வெள்ளையாகக் கொட்டுகிறது

குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 02, February 2014 More

தவுடு பொடியாக்கிவிட்டது....

காலமெல்லாம் காத்து வைத்திருந்தேன்
காதலிப்பதே இல்லை என்ற இறுமாப்பை
உன் கடைக்கண் பார்வை
தவுடு பொடியாக்கிவிட்டது....
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 31, January 2014 More

தூண்டில் போட்டு என்னை

தூரத்தில் நின்றே
சிரித்தவளே தூக்கத்தை
என்னிடம் பறித்தவளே
தூண்டில் போட்டு
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 31, January 2014 More

காதலித்து பார்!....

காத்திருந்தால் காதல்
கனியும் என்றார்கள்
காத்திருந்தேன்
காய் தான் கிடைத்தது
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 30, January 2014 More

மீண்டு வருவோம்....!

கண்கள் அழுதழுதே!
உணர்வு சேறாகியது
இறந்து, புதைந்தது
மகிழ்ச்சி……….!
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 30, January 2014 More

கரும்பும் நீ தான்

இதயம் மென்மையானது
இரும்பாக்கியது
என்னவோ -நீ
என்றும் என் கரும்பு 
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 29, January 2014 More

வெப்பம் தணிய…...

அப்பா, அம்மா எரிமலையாய்
கொதிக்கின்ற போதெல்லாம்
எண்ணை மழை கொட்டாதீர்கள்
ஐஸ் மழை பொழியுங்கள்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 26, January 2014 More