குட்டிக் கவிதைகள்

எதிர்பார்ப்பு....

எகிறி போகுதே எதிர்பார்ப்பு...
இன்னும் ஏனடி வீராப்பு...
உன் மனசு சொல்லுதே மாராப்பு...
மயிலே வாடி மாந்தோப்பு...
குட்டிக் கவிதை நா.நிரோஷ் 15, July 2014 More

உன் நினைவோடு நான்...

பசியே இல்லையடா
மனம் குமுறுகிறது
முத்தே உன்னைப்
பார்த்து
குட்டிக் கவிதை ரூபி 14, July 2014 More

இதயத்தில் புண்ணோடு இருக்கும்...!

உன்னோடு பேசிய இரவு
மண்ணோடு மறையும் வரை
இதயத்தில் புண்ணோடு இருக்கும்
உயிர் மூன்றெழுத்து
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, July 2014 More

கருகட்டும்....

உன் இதயம்
அவன் கைகள்
என் மேல்
தீண்ட...
குட்டிக் கவிதை ரூபி 08, July 2014 More

கட்டிப் போடாதே!

பிரிவு பிளந்து பார்க்கிறது
இதயக்கூட்டை
கனவு தூக்கத்தை
இறக்க வழிவகுக்கிறது
குட்டிக் கவிதை ரூபி 08, July 2014 More

இதயம்.....!

பெண்ணே...
உன் கண்கள்
காந்தம் தான்
ஒத்துக்கொள்கிறேன்
குட்டிக் கவிதை ரூபி 07, July 2014 More

பாவப்பட்ட இதயங்கள்

உன்னைப் பெற்ற
இதயங்கள் தான்
பாவப்பட்டவை.....
உன்னை நினைக்கும்
போதெல்லாம் இதயம்
குட்டிக் கவிதை ரஞ்சிதா 04, July 2014 More

கடைசி முத்தம்....

மறக்க முடியவில்லை
நீ தந்த முத்தம்
அது உன் கடைசி முத்தம்
என தெரியாது
குட்டிக் கவிதை ரஞ்சிதா 29, June 2014 More

தூய்மையற்ற என் இதயம்!...

தூறல்கள் இல்லா மழையில்
நனைகிறேன்!...
தூங்காப் பொழுதிலும்
கனவு காண்கிறேன்!...

குட்டிக் கவிதை சுப்ரி 25, June 2014 More

இதயம் வேண்டும்....

உன்னை மறக்கும்
இதயம் வேண்டும்
என்னை மறக்கும்
இதயம் வேண்டும்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 20, June 2014 More