குட்டிக் கவிதைகள்

விருது

ஒஸ்கார் விருது
அமைப்பால்
உலகிலே மிகச்சிறந்த
Designer விருது
குட்டிக் கவிதை யாழ் நிலவன் 19, April 2016 More

பிரிவு

நம் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள்
நம்மை விட்டு விலகும்போது
நெருக்கம் அதிகமாவதால் அவர்களின்
பிரிவை மனம் ஏற்க மறுக்கிறது
குட்டிக் கவிதை ரஞ்சிதா 17, April 2016 More

அழகியே

உலக பங்குச் சந்தையிலே இன்று
உன்னுடைய விலை சற்று
அதிகரித்து விட்டது என்றேன்.
குட்டிக் கவிதை யாழ் நிலவன் 17, April 2016 More

மௌனம்....

உன் மௌனம்
பற்றி நான்
எழுதும் போது தான்
என் கவிதைகள்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 16, April 2016 More

கண்கள்........!

நீ கண்களால்
பேசும் போது தான்
கவிதைகளுக்கு
அழகாக பேசத் தெரியும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 06, April 2016 More

காதல்.....

நீ சலங்கை
கட்டியாடினால்
மட்டும்-என்
காதில் சத்தம்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 05, April 2016 More

சில்லறைகள்

வசதியானவர்களிடம்
சேமிப்பாக
நிலைப்பதில்லை,
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 02, April 2016 More

காதல்....

காதல் என்ற
ஒரு வார்த்தை
போதுமானதாகிறது...
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 01, April 2016 More

பேசும் கண்கள்

நான் பார்க்கத்
துடிக்கும்,
என்னைப்
பார்த்துப் படிக்கும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 23, March 2016 More

காயங்கள்

வேடிக்கை மட்டும்
பார்க்கும்
உங்களுக்கு
கொஞ்சம்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 20, March 2016 More