குட்டிக் கவிதைகள்

என்றும் மகிழ்ச்சி..!

வாயால்……
நோகடிப்பதை விட
அமைதியே!
வார்த்தைகளை- விட
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 25, March 2015 More

தலை நகர்..!

அம்சர்டாம் நகரில்
ஆண்டுகள் பலவாய்
மின்சார ஒளியுடன்
மிதந்தாலும் கால்கள்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 21, March 2015 More

மந்திரியும் மக்களும்..!

அரசியல் காக்க
அமைச்சர் இருந்தார்
ஒருநாள் பொழுது,
உண்ணா விரதம்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 18, March 2015 More

நடு நிசி நாய்கள்

என் கனவுகள்
கடிவாளம் போட்டு ஓடும்
குதிரைகள் அல்ல...
ஒருவரையும்
குட்டிக் கவிதை தவம் 17, March 2015 More

ஆசை...

நீ உச்... கொட்டும்போது
செத்து போகும்
முத்தங்களுக்கு
குட்டிக் கவிதை தவம் 16, March 2015 More

கொலை

உனக்கும் எனக்கும்
இடையில்
நாம் பேசவிருக்கும்
வார்த்தைகள்
குட்டிக் கவிதை தவம் 15, March 2015 More

மனிதனில் புனிதன் மனிதனில் மிருகம்

கடவுளுக்கு அருகிலிருந்தாலும்
கண்டு பழகியவர்களை
கை குழுக்கி ஆலிங்கனம் செய்பவன்
மனிதனில் புனிதன்
குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 14, March 2015 More

குட்டிக் கவிதைகள்

துரோகம்
சிரித்துகொண்டே
உன்னோடிருந்து
உனை சீரழிக்கும்
துரோகியை விட!
குட்டிக் கவிதை என்.எஸ்.வி 09, March 2015 More

சிரிப்பு...

நான் ஒரு
பிச்சைக்காரியாய்
உன் வண்ண முக
வாசலில் இருந்து வரும்
குட்டிக் கவிதை தமிழ் இதயம் 08, March 2015 More

தமிழ்...

தமிழ் எங்கள் மொழியன்று
உரையாடும் வழியன்று
உதிரத்தில் உயிராக
வேரூன்றும் மரமொன்று
குட்டிக் கவிதை துயிலகா 05, March 2015 More