குட்டிக் கவிதைகள்

அனுபோகம்..!

வாழும் போதே
நல்லவர்களாக
வாழுவோம்
வாழப்பழகிய பின்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 06, October 2016 More

முள்தரை..!

எங்கள்  தேசமெல்லாம்
கவலை விதைகள்
முளைத்து மெளன
பூக்கள் பூத்து
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 01, October 2016 More

ஆணவம்

ஆணவம்
தலை காட்டாத
உறவுகளுக்கு
இடையேதான்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 29, September 2016 More

வார்த்தைகள்

என்னை அன்று
வதைப்பதற்காகவே
நீங்கள் கூர்தீட்டிய
உங்கள்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 28, September 2016 More

புரியாதா உலகம்

தடுப்பு முகாமில்
தலைமுறை மூன்று
தமிழிழம் தமிழினம்
ஆயுதப்போராடடம்
குட்டிக் கவிதை பிறேம்ஜி 26, September 2016 More

கோபம்...

கொளுந்து
விட்டு எரியும்
உன் கோபத்தில்
முதலில்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 22, September 2016 More

காயங்கள்...

என்னை அன்று
வதைப்பதற்காகவே
நீங்கள் கூர்தீட்டிய
உங்கள்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 21, September 2016 More

ஆணவம்...

ஆணவம்
தலை காட்டாத
உறவுகளுக்கு
இடையே தான்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 14, September 2016 More

நல்லூரானே..!

தேரில் பவனி வந்து
தேசமெல்லாம் காப்பவனே
பாரில் தமிழ் தெய்வம்-நீ
பல கோடி மக்களுக்கு!

குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 05, September 2016 More

புன்னகை...

என் புன்னகைக்குள்
புதைந்து கிடப்பது
சந்தோசமல்ல..
நான் கண்ணீருக்கு
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 28, August 2016 More