குட்டிக் கவிதைகள்

மறவாதே உயிரே!....

கண்ணீர் ஒன்றும்
தண்ணீர்  இல்லை
தண்ணீராய் வரும்
இரத்தம் மறவாதே உயிரே!..
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 05, March 2014 More

கண்ணை படைத்தது!....

இறைவன் செய்த தவறு
உன்னை படைத்தது - எனக்கு
கண்ணை படைத்தது!....
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, February 2014 More

இதயம் இரும்பு கவசம் இல்லை..!

நெருஞ்சி முள்போல்
நெருங்கி வந்து குற்றுகிறாய்
புரிந்து கொள்
உயிரே இதயம்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, February 2014 More

நீ தானே வருகிறாய் உயிரே!....

நீ தந்த நினைவுகள்
ஈரமானவை
கண்ணில் திரவமாய்
வடிவத்தில்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 21, February 2014 More

பதிலை எதிர்பார்த்து!...

நான் மட்டும்
தூங்கவில்லை
என்னோடு கைபேசியும்
தூங்குகிறது
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 20, February 2014 More

கண்ணீராய் காட்டுகிறாய்!....

உன்னோடு நான்
பேசிய வார்த்தைகள்
காயப்படுத்தியுள்ளன
என்பது உண்மை
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 18, February 2014 More

வலி...!

ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதையும்
ரசிக்க கற்றுத்தந்த நீ
நீயில்லா நொடிகளில்
வாழ எனக்கு
குட்டிக் கவிதை டீபா 18, February 2014 More

ஒருவரி கவிதைகள்....

என் பாழடைந்த நெஞ்சில் நீ ஆவியாகவாது இரு
அவள் அழகில்லை ஆனால் அழவைப்பாள்
நீ அதன் பின் பிரிந்தாய் எந்த இரவும் சிரிக்கவில்லை
என்னிடம் நீ இருக்கும் போது நான் எங்கே ...?

குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, February 2014 More

சற்றுமுன் கிடைத்த.....

சற்று முன் கிடைத்த
தகவலின் படி - நீ
என்னை காதலிப்பதாக
அறிந்தேன்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 09, February 2014 More

நல்ல காதலி கிடைப்பது.....

நல்ல தாய் கிடைப்பது
பிறப்பு பாக்கியம்...
நல்ல காதலி கிடைப்பது
புண்ணியமான பாக்கியம்...
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 07, February 2014 More