குட்டிக் கவிதைகள்

போதுமடி

உன்
ஒற்றை வார்த்தையும்
ஓரச் சிரிப்பும்
போதுமடி...
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 09, November 2015 More

சேலைக்கனவு

மகள்களின் சேலைக்கனவை
பூர்த்தி செய்து விடுகிறது..
தாயின் துப்பட்டாக்கள்..!
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 07, November 2015 More

உன் நினைப்பு சரியா?

நீ அரைத்த மருதாணி சாயம்
அழிஞ்சுதான் போச்சுடி
நீ பார்த பார்வையும்
தொலைந்து தான் போச்சுடி
குட்டிக் கவிதை அமரா 05, November 2015 More

கனல்

உழுவது வயலா அல்ல
உள்ளத்தின் கனலா
எழுவது நெல்லா அல்ல
எண்ணத்தின் நிழலா
குட்டிக் கவிதை சுஜாதா 04, November 2015 More

அதீத அன்பு

என்னிடம்
மட்டும் பேச
வேண்டும் என்ற
ஆசை தான்..!
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 04, November 2015 More

காலம்.....!

இல்லை என்று
தேடிய போதும்
மற்றவர்களை
நாடிய போதும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 03, November 2015 More

ஒரு நாள் ஒரு நிமிசம்

காத்திருந்து காலங்கள் போனபின்
வருந்தி வருந்தி என்ன பயன்
ஒரு நாள் ஒரு நிமிசம்
உன்னோட நான் இருக்க
குட்டிக் கவிதை அமரா 01, November 2015 More

வாழ்க்கை....

எண்ணியது போல
படகு கிடைத்தாலும்..
சிலருக்கு
எல்லையை
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 30, October 2015 More

உயிர் தாண்டிய உடல்

வலியும் புரிவதில்லை
வந்தவர் தெரிவதில்லை
வாழ்பவர் வணங்குகின்ற
வணக்கத்திற்குரியவரே
குட்டிக் கவிதை சுஜாதா 27, October 2015 More

காதல் ஏக்கம்..!

சூரியனின் கதிர் பட்டு
காய்ந்து போகும் மலர் போல
பெண்ணே உன்னை
கண்ட நாள் முதல்
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 25, October 2015 More