குட்டிக் கவிதைகள்

ஆணவம்

ஆணவம்
தலை காட்டாத
உறவுகளுக்கு
இடையேதான்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 29, September 2016 More

வார்த்தைகள்

என்னை அன்று
வதைப்பதற்காகவே
நீங்கள் கூர்தீட்டிய
உங்கள்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 28, September 2016 More

புரியாதா உலகம்

தடுப்பு முகாமில்
தலைமுறை மூன்று
தமிழிழம் தமிழினம்
ஆயுதப்போராடடம்
குட்டிக் கவிதை பிறேம்ஜி 26, September 2016 More

கோபம்...

கொளுந்து
விட்டு எரியும்
உன் கோபத்தில்
முதலில்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 22, September 2016 More

காயங்கள்...

என்னை அன்று
வதைப்பதற்காகவே
நீங்கள் கூர்தீட்டிய
உங்கள்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 21, September 2016 More

ஆணவம்...

ஆணவம்
தலை காட்டாத
உறவுகளுக்கு
இடையே தான்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 14, September 2016 More

நல்லூரானே..!

தேரில் பவனி வந்து
தேசமெல்லாம் காப்பவனே
பாரில் தமிழ் தெய்வம்-நீ
பல கோடி மக்களுக்கு!

குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 05, September 2016 More

புன்னகை...

என் புன்னகைக்குள்
புதைந்து கிடப்பது
சந்தோசமல்ல..
நான் கண்ணீருக்கு
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 28, August 2016 More

பக்தி....

பணக்காரச் சாமிக்குப்
பஞ்சாமிர்தம் சாத்தி ஏழை
பசியோடு கிடக்கின்றான்
வரங்கள் கிடைக்குமென்று.....

குட்டிக் கவிதை Inthiran 25, August 2016 More

காதல்...

கவி மழை பொழிய
கண்ணாக நீ வா
பெண்னே
கம்பன் கவி எழுதி
குட்டிக் கவிதை துஷியந் 22, August 2016 More