குட்டிக் கவிதைகள்

வறுமை!....

வறுமையிலும் 
கொடுமையானது
சிறுமையில்
ஏற்படும் வறுமை!....
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 20, July 2014 More

இறந்தவர் யார் உளர்...?

உடல் தானம் செய்யாமல்
இறப்பவர் பலர் உண்டு
உளத்தானம் செய்யாது
இறந்தவர் யார் உளர் ...?

குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 20, July 2014 More

கண் மூடி

நீ கண் மூடி இருக்கிறாய்
உன் இமைகள் என்னை
வா வா என்று அழைக்கிறது...!!!

குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 16, July 2014 More

எதிர்பார்ப்பு....

எகிறி போகுதே எதிர்பார்ப்பு...
இன்னும் ஏனடி வீராப்பு...
உன் மனசு சொல்லுதே மாராப்பு...
மயிலே வாடி மாந்தோப்பு...
குட்டிக் கவிதை நா.நிரோஷ் 15, July 2014 More

உன் நினைவோடு நான்...

பசியே இல்லையடா
மனம் குமுறுகிறது
முத்தே உன்னைப்
பார்த்து
குட்டிக் கவிதை ரூபி 14, July 2014 More

இதயத்தில் புண்ணோடு இருக்கும்...!

உன்னோடு பேசிய இரவு
மண்ணோடு மறையும் வரை
இதயத்தில் புண்ணோடு இருக்கும்
உயிர் மூன்றெழுத்து
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, July 2014 More

கருகட்டும்....

உன் இதயம்
அவன் கைகள்
என் மேல்
தீண்ட...
குட்டிக் கவிதை ரூபி 08, July 2014 More

கட்டிப் போடாதே!

பிரிவு பிளந்து பார்க்கிறது
இதயக்கூட்டை
கனவு தூக்கத்தை
இறக்க வழிவகுக்கிறது
குட்டிக் கவிதை ரூபி 08, July 2014 More

இதயம்.....!

பெண்ணே...
உன் கண்கள்
காந்தம் தான்
ஒத்துக்கொள்கிறேன்
குட்டிக் கவிதை ரூபி 07, July 2014 More

பாவப்பட்ட இதயங்கள்

உன்னைப் பெற்ற
இதயங்கள் தான்
பாவப்பட்டவை.....
உன்னை நினைக்கும்
போதெல்லாம் இதயம்
குட்டிக் கவிதை ரஞ்சிதா 04, July 2014 More