குட்டிக் கவிதைகள்

ஏமாற்றம்....

அவளிடம் பலமுறை கெஞ்சிக்
கேட்டதால் ஒருமுறை மட்டும்
என்ற நிபந்தனையோடு தரும்போது
மாட்டிக்கி கொண்டேன்
குட்டிக் கவிதை பிகே 23, April 2015 More

காதல் கவிதை

எழுதியது நீ தானே, என்றாள்...!
எழுதியதில் நீ தானே,
என்றேன்...!
புரிந்து கொண்டாளோ
குட்டிக் கவிதை கார் முகிலன் 22, April 2015 More

பிரிவு...!

நீ கொடுத்த பிரிவு
மட்டும்
பிரியாமல் இருக்கிறது
என்னுள்!
குட்டிக் கவிதை கார் முகிலன் 17, April 2015 More

சந்திப்பில்

சந்திப்பில் கண்களால்
விழுங்குகிறாய் என்னை
நானோ வார்த்தைகளை
விழுங்கிக் கொள்கிறேன்
குட்டிக் கவிதை கார் முகிலன் 16, April 2015 More

உன் பெயர்

வீட்டுச் சுவர்
நிலைகளில்
உன் பெயர் எழுத
ஆசை தான் !
குட்டிக் கவிதை கார் முகிலன் 15, April 2015 More

இயற்கை...

தென்றல் காடு
தெவிட்டாத சோலை
மலர்களின் வாசம்
பூச்சிகளின் தேசம்
குட்டிக் கவிதை சேனையூற்று பர்ஸான் 13, April 2015 More

என்ன சொல்லப் போகிறாய்...

உன்னை விட்டுப் பிரிய
மனசு இடம்மளிக்கவில்லை
உன் பாசத்தை குறை
கூறவும் முடிய வில்லை
குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 11, April 2015 More

விவசாயி...

புழுதியில் உறவாடி
சகதியில் உழவடித்து
வெய்யிலிட்டு மழை சேர்த்து
மண் வளத்தை பொன்னாக்கி
குட்டிக் கவிதை சேனையூற்று பர்ஸான் 11, April 2015 More

கனவில்...

கண் குருடாக
இருந்தாலும் என்னால்
தெளிவாக பார்க்க
முடிகிறது என்
குட்டிக் கவிதை பிகே 08, April 2015 More

கூலி தொழிலார்!....

கடவுளே! எங்களுக்கு
காசு தந்து……….
பணக்காரனாய்
ஆக்காதது போலவே!
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 01, April 2015 More