குட்டிக் கவிதைகள்

நம்மை பிரிக்கவரும் வில்லன்!...

நீ பயணத்துக்காக
பேருந்தை எதிர்பார்க்கிறாய்
நான் செத்துக்கொண்டு
இருக்கிறேன்!....
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, August 2014 More

லங்காசிறியே எங்களுயிரே.!

இதயத்துள், பதிந்தவளே!
இருபத்திநாலு மணி நேரமும்
வாடாத உனது…
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 10, August 2014 More

நல்லமாற்றம்....

எந்த எதிர்பார்ப்பும்
இன்றி மனிதர்கள்
இல்லை நீ மட்டும்
எப்படி.....

குட்டிக் கவிதை கவி884 04, August 2014 More

அவன் தான் கடவுள்!...

மனிதா
நீ ஒன்றை புரிந்து கொள்
இப் பூமியில்
அனைத்தும் அறிந்தவர்களாக
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 02, August 2014 More

தாய்

தெருவில்
நின்று பலரிடம்
இரங்கி கேட்டும் -தன்
கருவில் வளரும் உயிரை
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, August 2014 More

உயிர் மூன்றெழுத்து

கல்லை செதுக்கினேன்
உன் உருவம்
கண்ணால் செதுக்கினேன்
நம் காதல்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 25, July 2014 More

பெண்ணை புரிந்து....

பெண்ணை புரிந்து
கொள்ளவது இன்பம்
புரிந்து கொள்ளாமல்
இருப்பது அதைவிட இன்பம்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, July 2014 More

காதல் ஒரு தூசு....

உனக்கு காதல்
ஒரு தூசு போல்
கண்ணில் இருந்து
கலங்க வைக்கிறாய்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, July 2014 More

வறுமை!....

வறுமையிலும் 
கொடுமையானது
சிறுமையில்
ஏற்படும் வறுமை!....
குட்டிக் கவிதை முகமது நசீம் 20, July 2014 More

இறந்தவர் யார் உளர்...?

உடல் தானம் செய்யாமல்
இறப்பவர் பலர் உண்டு
உளத்தானம் செய்யாது
இறந்தவர் யார் உளர் ...?

குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 20, July 2014 More