குட்டிக் கவிதைகள்

என்ன சொல்லப் போகிறாய்...

உன்னை விட்டுப் பிரிய
மனசு இடம்மளிக்கவில்லை
உன் பாசத்தை குறை
கூறவும் முடிய வில்லை
குட்டிக் கவிதை மட்டு மதியகன் 11, April 2015 More

விவசாயி...

புழுதியில் உறவாடி
சகதியில் உழவடித்து
வெய்யிலிட்டு மழை சேர்த்து
மண் வளத்தை பொன்னாக்கி
குட்டிக் கவிதை சேனையூற்று பர்ஸான் 11, April 2015 More

கனவில்...

கண் குருடாக
இருந்தாலும் என்னால்
தெளிவாக பார்க்க
முடிகிறது என்
குட்டிக் கவிதை பிகே 08, April 2015 More

கூலி தொழிலார்!....

கடவுளே! எங்களுக்கு
காசு தந்து……….
பணக்காரனாய்
ஆக்காதது போலவே!
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 01, April 2015 More

அமாவாசை...

பூமியில் ஒரு நிலவு
போதுமாம்....
உனக்காக
விட்டு கொடுத்தது
குட்டிக் கவிதை தவம் 28, March 2015 More

என்றும் மகிழ்ச்சி..!

வாயால்……
நோகடிப்பதை விட
அமைதியே!
வார்த்தைகளை- விட
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 25, March 2015 More

தலை நகர்..!

அம்சர்டாம் நகரில்
ஆண்டுகள் பலவாய்
மின்சார ஒளியுடன்
மிதந்தாலும் கால்கள்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 21, March 2015 More

மந்திரியும் மக்களும்..!

அரசியல் காக்க
அமைச்சர் இருந்தார்
ஒருநாள் பொழுது,
உண்ணா விரதம்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 18, March 2015 More

நடு நிசி நாய்கள்

என் கனவுகள்
கடிவாளம் போட்டு ஓடும்
குதிரைகள் அல்ல...
ஒருவரையும்
குட்டிக் கவிதை தவம் 17, March 2015 More

ஆசை...

நீ உச்... கொட்டும்போது
செத்து போகும்
முத்தங்களுக்கு
குட்டிக் கவிதை தவம் 16, March 2015 More