குட்டிக் கவிதைகள்

நம் குழந்தைகள் புத்திசாலிகள்...

இப்போது
மயிலிறகுகளைச்
சுமப்பதில்லை
எந்தப் புத்தகங்களும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 25, October 2016 More

பொல்லாத பயணங்களே!...

காதல் பைத்தியமும்
கட்டிப்பிடி வைத்தியமும்
மோதல் முழக்கங்களும்
முடிவில்லா விளக்கங்களும்
குட்டிக் கவிதை Inthiran 25, October 2016 More

சேமிப்பு..!

அன்று அளவிட
முடியாத அன்பினை
பகிர்ந்தோம் இன்றோ
இளமையின்..
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 22, October 2016 More

பாவம்

எனக்கு ஏன்
உன் கர்ப்பபைக்குள்
இடங்கொடுத்தாய்..?
பின்பு ஏனம்மா
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 22, October 2016 More

சுமை

என்னைச்  சுமப்பது
பாரம்தான் என்று
உணரும் நொடியில்
எரித்துவிடுங்கள்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 21, October 2016 More

அக்கா

என்னைப் போல
வீண் சண்டை
செய்வதற்கு
ஒரு தங்கையும்..!

குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 16, October 2016 More

கோபம்....

கொளுந்து
விட்டு எரியும்
உன் கோபத்தில்
முதலில்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 14, October 2016 More

பெரும் துன்பம்!

ஆடுவன எல்லாமே
அழகாகும் என்பதனால்
ஆண்டவனும் நம்மை
ஆட்டுவித்துப் பார்க்கிறான்!

குட்டிக் கவிதை Inthiran 07, October 2016 More

அனுபோகம்..!

வாழும் போதே
நல்லவர்களாக
வாழுவோம்
வாழப்பழகிய பின்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 06, October 2016 More

முள்தரை..!

எங்கள்  தேசமெல்லாம்
கவலை விதைகள்
முளைத்து மெளன
பூக்கள் பூத்து
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 01, October 2016 More