குட்டிக் கவிதைகள்

சுமை தாங்கி

விட்டு விடுதலையாகும்
அந்த நொடியில்
சுமையாய்
இரு இறகுகள்

குட்டிக் கவிதை நாதன்சொல் 10, February 2017 More

காதலின் சுவை..!

கற்பனையில் கவிதைகளை 
சுடச்சுட  சுட்டு இறக்கும்
கவிஞன் நான்...
அதிலும் உனக்கான கவிதைகள்
குட்டிக் கவிதை நா.நிரோஸ் 28, January 2017 More

மகள்

நீ பூத்துப்பூத்து போடும்
புன்னகைப்பூக்கள் 
அத்தனையும்- என்
ஆனந்தச்சிறையில்
குட்டிக் கவிதை தமிழ் இதயம் 27, January 2017 More

அறியாமை

இறப்பின் இருப்பை தெரிந்தும்
ஒளியை தேடியே
அலைகிறது
விட்டில் பூச்சிகள்.

குட்டிக் கவிதை சாந்தனேஷ் 24, January 2017 More

ஏக்கம்..!

மஞ்சத்தில்
தலையணையில்
முகம் புதைக்கும்
போதெல்லாம்
குட்டிக் கவிதை சாந்தனேஷ் 19, January 2017 More

தைப்பொங்கல்..!

பொங்கலோ பொங்கல்
தமிழர் தைப்பொங்கல்
உழவர் கை  ஓங்கிட
உலகில் அமைதி நிலவிட
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 15, January 2017 More

மகள்...

உன் புன்னகை
உலகின் அத்தனை
அழகுகளையும்
அடிமை
குட்டிக் கவிதை தமிழ் இதயம் 02, January 2017 More

கடவுளைக் காணவில்லை

கண்ணாடி போட்டுப் பார்த்தும்
கடவுளைக் காணவில்லை
முன்னாடி கண்டதாயும்
ஒருவரும் சொல்லவில்லை
குட்டிக் கவிதை Inthiran 18, December 2016 More

பிரிவு

அந்தி நேரமதில்
சாலையோரத்தில்
நான் காத்திருந்த
நேரமெல்லாம்
குட்டிக் கவிதை குழந்தை நிவி 10, December 2016 More

வேசம்...

வேசம் போடும்
உங்கள்
அரவணைப்பையும்,
ஆறுதலையும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 22, November 2016 More