குட்டிக் கவிதைகள்

கடவுளைக் காணவில்லை

கண்ணாடி போட்டுப் பார்த்தும்
கடவுளைக் காணவில்லை
முன்னாடி கண்டதாயும்
ஒருவரும் சொல்லவில்லை
குட்டிக் கவிதை Inthiran 18, December 2016 More

பிரிவு

அந்தி நேரமதில்
சாலையோரத்தில்
நான் காத்திருந்த
நேரமெல்லாம்
குட்டிக் கவிதை குழந்தை நிவி 10, December 2016 More

வேசம்...

வேசம் போடும்
உங்கள்
அரவணைப்பையும்,
ஆறுதலையும்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 22, November 2016 More

என்ன தான் சொல்ல!...

அளந்து அளந்து அன்பைக் காட்டிக்
குழைந்து குழைந்து பேசிப் பேசி
வளைந்து வளைந்து வந்த சொந்தம்
இழந்து போனது மெல்ல மெல்ல….

குட்டிக் கவிதை Inthiran 22, November 2016 More

பிரிவு...

எளிதாக நான்
புரியவில்லை-உந்தன்
அன்பை..!
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 19, November 2016 More

குழந்தை....

மாசற்ற முகமே-பத்து
மாசத்தின் சுகமே.
தத்தை மொழியால்
ஈர்ப்பது உன் மனமே
குட்டிக் கவிதை குழந்தை நிவி 15, November 2016 More

புகைவண்டி பயணத்தில்

ஐன்னல் வழியாக
பார்க்கும் போது ....அவள்
கண்கள் மட்டுமல்ல
பார்த்த பொருட்களும்
குட்டிக் கவிதை றொபின்சியா 14, November 2016 More

நீயே என் வெளிச்சம்

உச்சத்தில்
இருக்கும்
சூரியனைக் காட்டி
ஒளி என்கிறாய்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 10, November 2016 More

இதயம்.....

இன்றுவரை
உடைந்து போன
இதயங்கள்
உளறுகின்றன..
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 08, November 2016 More

பசி

பாத்திரத்தில்
சேமித்து பழையது
என்று கொட்டும்
உணவு.. நாம்
குட்டிக் கவிதை யாழ் சூட்டி 03, November 2016 More