குட்டிக் கவிதைகள்

மூச்சு தந்தது அம்மா.....!!!

மூச்சு மூன்றெழுத்து ...
அம்மா மூன்றெழுத்து ....
மூச்சை விட உயர்ந்தது ..
அம்மா என்ற தெய்வம்
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 14, October 2014 More

யாருக்கு...ஏன்...ஒருபிடி?

யாருக்கு....?
நின்றால் ஓரடி
நடந்தால் ஈரடி
கிடந்தால் ஆறடி
குட்டிக் கவிதை கவிவன் 11, October 2014 More

பூக்களின் சமர்

இவள் கூந்தல் தழுவ
பூக்களுக்குள் நடக்கும்
சமரில் இன்றும்
மல்லிகைப் பூக்களே
குட்டிக் கவிதை யாழ் நிலவன் 10, October 2014 More

ரோஜாக் கூட்டம்

மர்ம மனிதன்
வருகையால்
ஊருக்குள்பதற்றம்
எனக்குள் மட்டும்
குட்டிக் கவிதை கவி884 08, October 2014 More

தலையணை

என்
மன்மத காதலுக்கு
என்னோடு லயத்த
ரகசிய காதலி

குட்டிக் கவிதை சன்குரா 06, October 2014 More

தடுமாறுதே....

அடி கோணல் மாணலா
சிரிக்குற
என கூறு போட்டுட்டு
நடிக்குற....

குட்டிக் கவிதை யாழ் நிலவன் 02, October 2014 More

முதல் கவிதை...

பாலூட்டிய அன்னையும
தமிலூட்டிய தந்தையும்
எனது படைப்பின்
முதல் கவிதை....

குட்டிக் கவிதை கவிதைபிரியன் 01, October 2014 More

அம்மா...

வெற்றி பெறும் போது
தோள் தந்து
சந்தோஷப்படுவதும்
தோல்வி அடையும் போது
குட்டிக் கவிதை சியாம் சிஜா 01, October 2014 More

குட்டிக் கவிதைகள்

உண்மை
வடக்கொடு கிழக்கும் வன்னியொடு மலைநாடும்
அடக்குமுறை அரசினரின் படைக்கு நாடாகலாம்……
விடைக்கு வினாத் தொடுக்கின் புடைக்கும் பதிலில்
கிடைக்கும் அது தமிழரின் தாயகம் என்பதாகவே!
குட்டிக் கவிதை Kavivaan 23, September 2014 More

அரை மனிதன் ஆனேன்

இரட்டை சடைமுடியை
ஒரு சுற்று சுழட்டினாய்
அரைவட்டம் ஆனது
உன் கூந்தல் சடை
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 20, September 2014 More