நடப்பு கவிதைகள்

ப(பி)ணம்..!

உடல் கொண்ட
போர்வைக்குள்ளே வெறும்
காற்றிருக்கிறது
காசென்ற கடதாசியில் தான்
நடப்பு கவிதை தமிழவன் 28, October 2014 More

இன்றைய முகநூல்

தெரிந்தவருடன் பழகி
தெரியாதவற்றை பகிர்ந்து
தெரியாதவர்களையும் நெருங்கி
தெரிந்தவர்களாகி
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 27, October 2014 More

வழிபிறந்ததென தூங்காதீர்.!

இளைஞர்களே இனி உங்கள் கையிலென்று
இயம்பினான் அண்ணன் அன்று தன்பேச்சில்
களையல்ல நாம் நல்ல விதைகளென்று -இளைஞர்
காட்டியுள்ளார் இன்று எம் கண்முன்னே!
நடப்பு கவிதை Kavivaan 25, October 2014 More

முகப் புத்தகம்

முகம் தெரியா நடபின்
முகவரி தேடும் பயணமிது
அகம் தெரிந்து கொள்ள
தொடங்கும் பயணமல்ல...
நடப்பு கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 24, October 2014 More

தீபாவளி

ஆண்டொன்று வந்தால்
அசுரனழிந்த
ஐப்பசியும் வந்துவிடும்
வரிசையாக தீபமேற்றி
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 22, October 2014 More

தீபத் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்

தீபத்திரு நாளே தெவிட்டாத தேனமுதாய்
தேசமெல்லாம் ஒளிமயமாய்
படு துயர் புரியோன் வதம் தனை செய்த
மாதவனின் சரணமதில்
நடப்பு கவிதை மட்டு மதியகன் 22, October 2014 More

தற்கொலை

ஈருடல் இணைந்த
இன்பத்தில்
இவ்வுலகில் வந்துதித்தாய்!
உனைக்கேட்டு நீ
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 19, October 2014 More

எண்ண ஓட்டங்கள்

நதியில் ஓடும் வெள்ளம்
கரடு முரடான பாதையில்
இடையில் உறைந்தாலும்
பின் உருகி ஆவியாகி
நடப்பு கவிதை பிகே 18, October 2014 More

தெளிவில்லா தெய்வம்

படைத்தவர்களை
பாடைக்கட்டுவது
நீயானால்..!
நடப்பு கவிதை பிகே 18, October 2014 More

வா...தா...துயரம் தராதே...!

கடகட சடசட படபட என்று
கடுகதி யாகியும் வந்தாய்
மடமட விடுவிடு எடுஎடு என்று
எம் உயிரதை எடுத்தே சென்றாய்

நடப்பு கவிதை Kavivaan 15, October 2014 More