நடப்பு கவிதைகள்

பெண் சிசுக் கொலை

கள்ளக் காதலால் பிறந்தாலும்
கள்ளமில்லா சிசுவிற்கு
கள்ளிப்பால் கொடுத்து
படைத்தவுடன் பாடையிலேற்றி
நடப்பு கவிதை பிகே 21, September 2014 More

பெற்ற பாசம்....

கண்கள் கண்ணீரில்
நனைந்து நடனமாடும் போதும்
மனம் மௌனமாக
வாழ்த்துகிறது
நடப்பு கவிதை பிகே 17, September 2014 More

தொடக்கமும் முடிவும்...

உண்மைக் காதல்
கண்ணில் தொடங்கி
மண்ணில் முடியும்

நடப்பு கவிதை பிகே 16, September 2014 More

அம்மா!...

ஈர் ஐந்து மாதங்கள்
எனை சுமந்து இரவும்
பகலும் எனை காத்து
நீ தந்த அன்பில் உருகி
நடப்பு கவிதை கவி884 16, September 2014 More

நினைவுகள்....!

தொலைவான ஒளியாய்
தொலைந்து நீ போனாலும்
வெண்பணி களைந்த
அதிகாலை சுடராக
நடப்பு கவிதை ராஜ்குமார்குணபாலசிங்கம் 16, September 2014 More

மூச்சுக்கள்

நேரம் வந்தால் மூச்சுக்கள்
நிறுத்தப்படுவது நியதி!
நிறுத்தப்பட வேண்டிய தருணத்தில்
நிறுத்தப்பட்ட ஒரு மூச்சுக்காக!
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 15, September 2014 More

கொலை வெறிக் கோபம்

நடமாடுகையில் வாழவைத்து
படமாகியும் வாழும்
தலைவர்களுமுண்டு!
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 15, September 2014 More

கற்பழிப்பு

வக்கிர வர்க்கத்தின்
உக்கிர உணர்வினால்
ஓடிய உதிரத்தின்
உப்பிய திசுக்களால்
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 13, September 2014 More

கவிஞன்

எண்ணத்தில்
தோன்றியதை
ஏட்டினில் பதிந்ததால்
பாரதி பாடல்களின்
நடப்பு கவிதை கவி884 13, September 2014 More

ஐந்தறிவு....

ஐந்தறிவின் பார்வையில்
ஆறறிவு மிருகமாக!
ஆறறிவின் பார்வையில்
ஐந்தறிவு மிருகமாக!
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 12, September 2014 More