நடப்பு கவிதைகள்

முகப் புத்தகம்

முகம் தெரியா நடபின்
முகவரி தேடும் பயணமிது
அகம் தெரிந்து கொள்ள
தொடங்கும் பயணமல்ல...
நடப்பு கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 24, October 2014 More

தீபாவளி

ஆண்டொன்று வந்தால்
அசுரனழிந்த
ஐப்பசியும் வந்துவிடும்
வரிசையாக தீபமேற்றி
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 22, October 2014 More

தீபத் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்

தீபத்திரு நாளே தெவிட்டாத தேனமுதாய்
தேசமெல்லாம் ஒளிமயமாய்
படு துயர் புரியோன் வதம் தனை செய்த
மாதவனின் சரணமதில்
நடப்பு கவிதை மட்டு மதியகன் 22, October 2014 More

தற்கொலை

ஈருடல் இணைந்த
இன்பத்தில்
இவ்வுலகில் வந்துதித்தாய்!
உனைக்கேட்டு நீ
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 19, October 2014 More

எண்ண ஓட்டங்கள்

நதியில் ஓடும் வெள்ளம்
கரடு முரடான பாதையில்
இடையில் உறைந்தாலும்
பின் உருகி ஆவியாகி
நடப்பு கவிதை பிகே 18, October 2014 More

தெளிவில்லா தெய்வம்

படைத்தவர்களை
பாடைக்கட்டுவது
நீயானால்..!
நடப்பு கவிதை பிகே 18, October 2014 More

வா...தா...துயரம் தராதே...!

கடகட சடசட படபட என்று
கடுகதி யாகியும் வந்தாய்
மடமட விடுவிடு எடுஎடு என்று
எம் உயிரதை எடுத்தே சென்றாய்

நடப்பு கவிதை Kavivaan 15, October 2014 More

எஞ்சிய சுகம்

தூண்டும் சுகம்
தீண்டும் போதும்
வருவதில்லை..
வேண்டும் சுகம்
நடப்பு கவிதை முகமது நசீம் 14, October 2014 More

மனித நேயம்

சுருங்கி விட்ட உலகில்
மருகிக்கொண்டே மனித நேயம்
பணத்தில் புரள்கிறது ஒரு கூட்டம்!
பணத்துக்காக..!
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 12, October 2014 More

பாசமற்ற பக்தி

படைத்தவளை
படுத்துகின்றான்
படுக்க கூட இடம்
அளிக்காமல்
நடப்பு கவிதை பிகே 11, October 2014 More