நடப்பு கவிதைகள்

தூக்கிலிடுங்கள் அவனை.....!

புத்தி கெட்ட மனிதனே - உன்
காமம் தலைக்கேறி
கண் கெட்ட பூஜை உன்னால்
பச்சிளம் பாலகனையும்
நடப்பு கவிதை ஹாசிம் 10, October 2015 More

உண்மையை ஊமையாக்காதே

உண்மையை ஊமையாக்காதே ..
உறவுகளை அதிகம் நம்பாதே ..
உணர்வுகள் இறந்தாலும்....
உயிர் இத்துப்போனாலும்....
நடப்பு கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 09, October 2015 More

ஆசிரியர்

நன்றியுடன் நினைத்து வழிபட
வேண்டிய ஒளி வழிகாட்டிகள்
இறவன் படைப்பில்
உன்னத பிறவிகள் ஆசிரியர்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 06, October 2015 More

வார்த்தை

எம்மை புகழும்
வார்த்தைகள்
முத்தாகவே
தெரியும்..!
நடப்பு கவிதை யாழ் சூட்டி 06, October 2015 More

அனிச்சம்

விருந்தாளியை
கதவுக்குப் பின்னிருந்து
பயமுறுத்தும் குழந்தைகள்
முன்பைப் போல் இப்போது
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 06, October 2015 More

எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு உண்டு

ஏழையாக இருக்கிறேன்
ஏமாளியாக இருக்கவில்லை
ஏழ்மையில் வாழ்கிறேன்
எடுப்பார் கைப்பிள்ளையக
நடப்பு கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 04, October 2015 More

எம் இனம் அழிவது இனியும் வேண்டாம்..!

ஈழத்து மூலையில்
இளையோர்கள் சிலரோ
சூனியக்காரரின்
சூட்சிக்குள் சிக்கி
நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 04, October 2015 More

வேசம்

உன் முகத்தை
மறைக்க சாயம்
பூசிக்கொண்டாலும்
உன் முகச்சாயல்
நடப்பு கவிதை யாழ் சூட்டி 02, October 2015 More

குழந்தை எனும் விதை.....!

சிறுவர்களின் உலகில்
சிறகடிக்கும் சிறுவர்களை
சுட்டிக் குட்டிகளாய் கண்டு
மகிழ்வின் உச்சத்திற்குச் செல்கிறோம்
நடப்பு கவிதை ஹாசிம் 01, October 2015 More

எமக்குத் தொழில்

ஒரு கடனைப் போல்தான்
இக்கவிதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது
ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் தான்
இக்கவிதைக்கு தலைப்பு
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 23, September 2015 More