நடப்பு கவிதைகள்

மனிதன் மரணிக்கிறான்!...

குப்பன்
தாழ் குலம்...
மாயாண்டி
உயர் குலம்...

நடப்பு கவிதை அச்சுவேலி 25, August 2015 More

வெளிநாடு எமக்கு சிறையே..!

செழிப்பான எனது
கிராமத்தை……
வெளிநாட்டு
நகரத்தில் வாழும்
நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 25, August 2015 More

அரசியல் வியா(வா)திகள்

மக்கள் கிடந்தது உழலுகையில்
கடந்து போன சொகுசு வண்டிகள்
சந்தர்ப்பம் கிடைத்த போதெல்லாம்
காப்பாற்ற மறந்த பச்சோந்திகள்
நடப்பு கவிதை Inthiran 23, August 2015 More

மக்களின் ஆணை..!

அழித்தாலும்,புதைத்தாலும்
அடியோடு,வெறுத்தாலும்
கருவோடு,கலைத்தாலும்
கலை எல்லாம்,பறித்தாலும்
நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 20, August 2015 More

வேலைக்கு வந்தோமா?...

வேலைக்கு வந்தோமா
வெளிநாட்டில் நாங்கள்
கேளிக்கை மூலம் பொற்
காலத்தைப் போக்காமல்
நடப்பு கவிதை Inthiran 18, August 2015 More

புலரும் பொழுதை வரவேற்க புலியின் விழுதே எழுக!

உலகின் விழிகள் மொய்த்துக்
கிடக்கிறது எங்கள் முற்றம்.
எங்கள் அம்மணங்களை அவசரமாய்
பொத்துவதற்கு காலம் கட்டளையிடுகின்றது.
நடப்பு கவிதை பொன் காந்தன் 10, August 2015 More

கோடையும் கோட்டையும்..!

எங்கள்
வயிறுகள் போலவே..
வயல்களும்
வரண்டு போய்
நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 09, August 2015 More

நதியினும் நீண்ட நடை எடு

நதியினும் நீண்ட நடை எடு - தீய
நரிகளைக் கூண்டில் அடைத்திடு
மலைகளைத் தாண்டி ஏறிடு – அங்கோர்
மரத்தினை நட்டு எரு இடு
நடப்பு கவிதை ஃபைரூசா 08, August 2015 More

எல்லாமே இழந்துவிட்டோம்!

ஆதியிலே எழுந்த இனம்
சாதியினால் விழுந்த இனம்
பாதியிலே கொழுந்து விட்டு
மீதியின்றிச் சிதைந்த இனம்
நடப்பு கவிதை Inthiran 08, August 2015 More

தக்காளி

விதையாக மண்ணில்
புதைத்தாலும் சுமையாக
நினையாமல் சமைக்க
சுவையான இரையாவேன்
நடப்பு கவிதை பிகே 07, August 2015 More