நடப்பு கவிதைகள்

இந்த பிறப்பில்...

வாழும் நாட்களில்
உனக்காகவும் ஓர்
நாள் வாழ்ந்து விடு
இருக்கும் நாட்களை
நடப்பு கவிதை கவி884 30, July 2014 More

பணத்திற்கு...

பணத்திற்கு
பாயில் இடம்
தந்தால் (விலை)மகள்
பள்ளியில் இடம்
நடப்பு கவிதை பிகே 27, July 2014 More

என் அண்ணன்!....

உன் நிழல் கூட
நெகிழ வைக்கின்றது
இந்த பூமியில் நான்
பிறந்த பாக்கியம்
நடப்பு கவிதை கவி884 27, July 2014 More

வலி....

அவரவர்களின் வலியும், வேதனையும்
அவரவர்களுக்கு மட்டுமே....
அனுபவிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே,
அந்த காயங்களின் வலி புரியும்....
நடப்பு கவிதை ரஞ்சிதா 26, July 2014 More

இதயத்தில் சுமக்கிறாய்!....

முகநூலில்
புதிதாய் பிறந்ததால்
சிறு வயதில்
என்னை முதுகில்
நடப்பு கவிதை கவி884 25, July 2014 More

நண்பன்....

ஒரு வரி நான் எழுதினால்
இரு வரி திருக்குறளின்
அர்த்தம் இருப்பதாய்
என் நண்பன் புகழுவான்
நடப்பு கவிதை கவி884 25, July 2014 More

புலம்பெயர் வாழ்வினிலே...!!

உணவு விடுதிகளில்
நெருப்போடு போராடுபம்
உறவுகள் தனக்கென்று
எதுவும் சேராமல்
நடப்பு கவிதை கவி884 25, July 2014 More

நண்பனே!...

கனவுகளும்
கற்பனைகளும்
இயற்கையின்
கொடை
நடப்பு கவிதை கவி884 24, July 2014 More

கஷ்டம்!...

மனசுக்கு பிடிச்சவங்க
முன்னாடி அழுவது கஷ்டம்
மனசுக்கு பிடிக்காதவங்க
முன்னாடி சிரிப்பது கஷ்டம்!.....
நடப்பு கவிதை முகமது நசீம் 20, July 2014 More

வாழ்ந்திடுவோம் உன்னோடு...!

காலம் எமை பிரித்த
நீளம் இன்று ஓராண்டு
காலனவன் கணக்கினிலே
அன்று ஒரிரு கோளாறு
நடப்பு கவிதை ரூபி 20, July 2014 More