நடப்பு கவிதைகள்

தற்கொலை

ஈருடல் இணைந்த
இன்பத்தில்
இவ்வுலகில் வந்துதித்தாய்!
உனைக்கேட்டு நீ
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 19, October 2014 More

எண்ண ஓட்டங்கள்

நதியில் ஓடும் வெள்ளம்
கரடு முரடான பாதையில்
இடையில் உறைந்தாலும்
பின் உருகி ஆவியாகி
நடப்பு கவிதை பிகே 18, October 2014 More

தெளிவில்லா தெய்வம்

படைத்தவர்களை
பாடைக்கட்டுவது
நீயானால்..!
நடப்பு கவிதை பிகே 18, October 2014 More

வா...தா...துயரம் தராதே...!

கடகட சடசட படபட என்று
கடுகதி யாகியும் வந்தாய்
மடமட விடுவிடு எடுஎடு என்று
எம் உயிரதை எடுத்தே சென்றாய்

நடப்பு கவிதை Kavivaan 15, October 2014 More

எஞ்சிய சுகம்

தூண்டும் சுகம்
தீண்டும் போதும்
வருவதில்லை..
வேண்டும் சுகம்
நடப்பு கவிதை முகமது நசீம் 14, October 2014 More

மனித நேயம்

சுருங்கி விட்ட உலகில்
மருகிக்கொண்டே மனித நேயம்
பணத்தில் புரள்கிறது ஒரு கூட்டம்!
பணத்துக்காக..!
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 12, October 2014 More

பாசமற்ற பக்தி

படைத்தவளை
படுத்துகின்றான்
படுக்க கூட இடம்
அளிக்காமல்
நடப்பு கவிதை பிகே 11, October 2014 More

காற்றுக்கேது வேலி..!

மலைமுகடுகளிலும்
வனங்களின் கூரைகளிலும்
மேகங்களோடும்
ரகசியம் பேசிச் செல்கிறது
நடப்பு கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 11, October 2014 More

கடவுள்

தண்டிக்கும் கடவுளை
காண வேண்டும்
ஏன் தப்பு செய்வதற்கு முன்
கண்டிக்காமல் செய்தபின்
நடப்பு கவிதை பிகே 10, October 2014 More

நம்பிக்கை

சந்தோசமான குடும்பத்தில்
சாதனைகள் சாதாரணமாகும்
சரித்திரத்தில் ஆச்சரிய குறியாகும்!
நடப்பு கவிதை பிகே 09, October 2014 More