நடப்பு கவிதைகள்

உலகம்....

ஐவகை
நிலங்களால்
நிரம்பியிருந்த உலகம்
ஐந்தாவது வகை நிலத்தால்
நடப்பு கவிதை சரவணா தமிழ் 27, September 2014 More

ஏழைகளின் வறுமை

அடுக்கடுக்காய் மண்
பானைகள் அடுக்கியிருக்கும்
அனைத்துப் பாண்டங்களும்
வெறுமையாயிருக்கும்
நடப்பு கவிதை மட்டு மதியகன் 24, September 2014 More

இயற்கையே! இறைவன்

கத்தும் கடலும்,
காற்றும், நெருப்பும்
வானும்,நிலமும்
உலகின் உறுப்பே...!
நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 23, September 2014 More

கடந்து வந்த பாதைகள்

படிக்கும் பருவத்தில்
பொருளாதர தடை
விளக்கு எரிய எண்னை இல்லை
நாங்களும் ஆபிரகாம் லிங்கன் தான்
நடப்பு கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 22, September 2014 More

இதுதான் உலகம் இதுதான் வாழ்க்கை..!

உயிர் இழந்தவனுக்காக
உறவுகள் அழுகிறது
ஒருவனோ சிரிக்கிறான்
அவனுக்கு அதுதானே வழக்கை
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 22, September 2014 More

பெண் சிசுக் கொலை

கள்ளக் காதலால் பிறந்தாலும்
கள்ளமில்லா சிசுவிற்கு
கள்ளிப்பால் கொடுத்து
படைத்தவுடன் பாடையிலேற்றி
நடப்பு கவிதை பிகே 21, September 2014 More

பெற்ற பாசம்....

கண்கள் கண்ணீரில்
நனைந்து நடனமாடும் போதும்
மனம் மௌனமாக
வாழ்த்துகிறது
நடப்பு கவிதை பிகே 17, September 2014 More

தொடக்கமும் முடிவும்...

உண்மைக் காதல்
கண்ணில் தொடங்கி
மண்ணில் முடியும்

நடப்பு கவிதை பிகே 16, September 2014 More

அம்மா!...

ஈர் ஐந்து மாதங்கள்
எனை சுமந்து இரவும்
பகலும் எனை காத்து
நீ தந்த அன்பில் உருகி
நடப்பு கவிதை கவி884 16, September 2014 More

நினைவுகள்....!

தொலைவான ஒளியாய்
தொலைந்து நீ போனாலும்
வெண்பணி களைந்த
அதிகாலை சுடராக
நடப்பு கவிதை ராஜ்குமார்குணபாலசிங்கம் 16, September 2014 More