நடப்பு கவிதைகள்

தற்கொலை செய்யப்படும் கொசுக்கள்...

காற்றுக்காக அவர்கள்
விசிறிக்கொண்டிருக்கும்
மின் மட்டைகளில்
கொசுக்கள் ஏன் தற்கொலை
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 25, September 2016 More

எழுக தமிழ்!...

காலம் கடந்தாலும்
காலன் தடுத்தாலும்
கோலத் தமிழ் எழுகவே!
நடப்பு கவிதை Inthiran 24, September 2016 More

மாறலாம் தலைகீழாக...!

அணை கட்டிய அரசன் தமிழன்
அடி வாங்கும் அவனின் வம்சம்
உலகாண்ட மன்னன் சோழன்
அவன் மக்கள் அடிமைக் கோலம்!

நடப்பு கவிதை Inthiran 22, September 2016 More

பழக்கம்...

கவிதை ஏடெங்கே என்றால்
காகிதக் கூடையாயிற்று என்கிறாள்
பாட்டுப் படிக்கிறேன் என்றால்
காதைப் பொத்திக்கொள்கிறாள்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 19, September 2016 More

வ(லி)ழி நிறைந்தவன்

கண்களில் தெரிபவை
யாவும் காட்சிகளே...
மனதில் பதிபவை
மட்டுமே பார்வைகள்....
நடப்பு கவிதை சதீஷ்குமார் 19, September 2016 More

காவேரி தண்ணீரில் தமிழனின் கண்ணீர்!

வந்தாரை வாழவைக்கும்
தமிழகமே நீ
வந்தவன் போனவனை எல்லாம்
வாழ வைத்துக்கொண்டே இரு!
நடப்பு கவிதை கவிதை 12, September 2016 More

தொலைந்திடுமோ...?

விரைந்து போகும்
விஞ்ஞான வினியோகத்துள்
தொலைந்து போகும் - எம்
தொலைதூர தொன்மைகள்.
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 10, September 2016 More

இருண்ட பகல்...

இரவை காதலிக்கும் இருளுக்கு
இரவு கசத்துவிட்டது போல அது தான்
பகலை தேடிக்கொண்டு வந்து விட்டது
பாவம் அந்த இரவு நட்சத்திரங்கள் கூட இருந்தாலும்
நடப்பு கவிதை கவி பித்தன் 03, September 2016 More

மோசடி...

தாமரை பூத்த தடாகத்தில்
நீராடி எழுந்த புனிதப் பசுக்களின்
கொம்புகளில் மனிதக் குருதி

நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 01, September 2016 More

மனிதன்...

மனிடா ஜென்மம் ஒன்று
எடுத்து விட்டாய்
இப்பூமியில்
பிறப்பு ஒன்று பிறந்து விட்டாய்
நடப்பு கவிதை துஷியந் 20, August 2016 More