நடப்பு கவிதைகள்

இல்லாதவன்....

வல்லரசோ
நல்லரசோ
இவனிருப்பன்!
இவனிருப்பை இல்லாதொழிக்க
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 31, August 2014 More

வெற்றியாளர்கள் நீங்கள்

மனிதாபிமானமுள்ள மனங்களெல்லாம்
உலகெங்கும் அழுகிறது உங்களுக்காய்
உங்கள் கண்ணீர்களை துடைத்தெறிங்கள்
துவண்டு வீழ மட்டும் துணிந்திடாதீர்கள்
நடப்பு கவிதை ஹாசிம் 30, August 2014 More

நிலையற்ற வாழ்வு

பொய்யான (மெய்)யுடன்
அழுதுகொண்டே ஆரம்பமாகிறது
நிலையில்லா (மெய்)யுடன்
பொய்யும் சேர்கிறது!
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 28, August 2014 More

நிஜங்களில் சில

பணத்திற்கான பாசம்
பாசாங்கான நேசம்
அழகிற்க்கான அன்பு
ஆடம்பரதிற்க்கான ஆசை
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 26, August 2014 More

நீ எனை சுமந்த காலங்கள்

எத்தனை பிறவி
எடுத்தாலும்
எவ்வளவு
முயற்சித்தாலும்
நடப்பு கவிதை கவி884 26, August 2014 More

அம்மா....

அம்மா என்று
உனை அழைத்த
உன் தோள் மீது
சாய்ந்த காலங்களை
நடப்பு கவிதை கவி884 24, August 2014 More

நவீனத்துவம்....

தந்தைக்கு ஆடம்பரமானவை
தனயனுக்கு அத்தியாவசியமாக!
தனயனுக்கு ஆடம்பரமானவை
தன் பிள்ளைக்கு அத்தியாவசியமாக!
நடப்பு கவிதை என்.எஸ்.வி 23, August 2014 More

திரவ முத்துக்களாய் சுதந்திர மழை..!

வானுக்கும் மண்ணுக்கும்
நெசவு நூலாய்
பிரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள
மண்ணை நனையாமல்
நடப்பு கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 22, August 2014 More

நட்பு என்னும் தூறலில் நனைந்தேன்..!!

பணம் இல்லாதோர்
பிணம் என்ற நிலையில்
பெறோரின்றி அன்று
அனாதையானபோது
நடப்பு கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 21, August 2014 More

கரைந்து போன பருவத்தின் ஆசைகள்..!

சொக்கவைக்கும்
தேவதை போலொரு அழகிய
கன்னிப்பெண் அவள்
கல்யாணத்திற்காக காத்திருக்கிறாள்
நடப்பு கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 19, August 2014 More