ஹைக்கூ கவிதைகள்

சர்வதேசத்தின் சதி

சமாதானம் புறாவை
பறக்கவிடும்
சர்வதேசத்தின்
ஒரு கையில்
ஹைக்கூ கவிதை மட்டு மதியகன் 23, September 2014 More

ரோஜா ஹைகூக்கள்....

மென்மையாகவும் இருப்பேன்
வன்மையாகவும் இருப்பேன்
ரோஜா

ஹைக்கூ கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 07, August 2014 More

நிலா ஹைகூக்கள்....

குழந்தை பருவத்திலும் இருப்பேன்
காதல் பருவத்திலும் இருப்பேன்
நிலா

ஹைக்கூ கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 07, August 2014 More

அபிவிருத்திகள்

மின் விளக்குகள்
பிரகாசிக்கின்றன
எங்கள் குடிசைகளில்
குடிசைக்குள் அடைந்த
ஹைக்கூ கவிதை மட்டு மதியகன் 21, July 2014 More

முச்சக்கர வண்டி

பட்டணம் தொட்டு
பட்டிதொட்டி வரை
பம்பரமாய்ச் சுற்றும்
மூன்றுகால் குதிரை
ஹைக்கூ கவிதை கயல்வேந்தன் 29, May 2014 More

சீரியல்

கணவனின் அழைப்பை
காதில் வாங்க
தடை போடுகிறது
சீரியல்..!

ஹைக்கூ கவிதை கயல்வேந்தன் 23, May 2014 More

இயல்பு

மின்னலாய் வெட்டி,
இடியாய் இடிக்கிறாய்
பின்னால் ஏனடி,
மழையாய் கொட்டுறாய்
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 05, May 2014 More

எதிரிகளை தேடிக்கொள்....

எதிரிகளை தேடிக்கொள்
அப்போது தான்
எதிலும் வெற்றி பெற
எத்தனிப்பாய் எட்டப்பர்களையும்
ஹைக்கூ கவிதை மட்டு மதியகன் 01, April 2014 More

காதல் கடிதம்

காகித கல்லில்- மன
உளியால் செதுக்கப்பட்ட
சிற்பங்கள்....!

ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 16, March 2014 More

கொடுமை..

கறுப்பாய் பணம்
சேர்க்க -சிட்டுகளை
சிவப்பு விளக்கில்
எரிக்கிறார்கள்...!

ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 28, February 2014 More