காதல் கவிதைகள்

விழுகிறேன் கண்ணீராய்!...

காதலில் கரும்பாக
இருந்த - நீ
இரும்பாக மாறி விட்டாய்!...

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, August 2014 More

வெட்கம்....

உனையணைத்து
முத்தமிட்டுக் கொள்ள
உன் விழிதனை
மூடிக்கொள்கிறது...
காதல் கவிதை கலைக்கம்பன் 23, August 2014 More

உன் வரவிலும் பிரிவிலும்!...

வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும்
அர்த்தம் புரிந்தது
உன் வரவிலும் பிரிவிலும்!...

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, August 2014 More

நீயுமென் காதலி

இருவிழி உனது
ஒருமுறை பார்த்து
இருதயம் எனதில்
இனம்புரியா இன்பம்
காதல் கவிதை கலைக்கம்பன் 22, August 2014 More

நீ மட்டும் போகிறாய்....!

காத்திருந்து கேட்டேன்
காதல் வார்த்தையை
இல்லை
காதல் வலியின்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 22, August 2014 More

என்னவளே...!

என்னவளே நான்....
எங்கு செல்ல வேண்டும்
எதை இரசிக்க வேண்டும்
எல்லாமே நீயென்றால்

காதல் கவிதை கயல்வேந்தன் 22, August 2014 More

அவளின் கால் வரைந்த ஓவியம்

என்னவளின்
தலையில் இருக்கும் ஒருவரி
உச்சி போல் வயலின் ஓரத்தில்
இருக்கும் நடை பாதையும்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 21, August 2014 More

எழுதா கவிதை

கண்கள் இன்னும் காணாது
மனசுக்கு தெரிந்தவள்,
அவள் எழுதப்படாத கவிதை
காதல் கவிதை கலைக்கம்பன் 20, August 2014 More

இதயம் என்னும் ஏட்டில்

பிரிதலும் வலியும்
காதலின் நியதி
பிரிந்தாலும் உன்
நினைவெனும்
காதல் கவிதை கவி884 20, August 2014 More

நீ மறந்து போன அதே காதலனாக.......!

அன்பே நீ என்னை
பிரந்தாலும்,
மறந்தாலும் கூட
காதல் என்பதை
காதல் கவிதை முகமது நசீம் 20, August 2014 More