காதல் கவிதைகள்

காலமும் காதலும்....

காதலுடன்
கவிதையின்
காதலும்
காலமானது
காதல் கவிதை பிகே 02, September 2014 More

மொழி

மெளனமொழி நாம்பேச,
கண்கள் எமது
என்ன பேசுமோ?
காதல் மொழி
காதல் கவிதை கலைக்கம்பன் 02, September 2014 More

ஏன் என் காதலை மறந்தாய்....

நான் அடிக்கடி உன் காதில்
வந்து பேசிய வார்த்தைகள்
உன்னிடம் கேள்வி கேட்குமே!...
நீ என் காதலை மறந்தாயென்று

காதல் கவிதை மட்டு மதியகன் 01, September 2014 More

காதலாய் வாழ்கிறேன்!...

ஒருமுறை
உன் தோளில்...
சாய  அனுமதி தா..
உன்னோடு காதல்  சுகம்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, September 2014 More

அடிக்கடி வரும் கோபம்!....

உன் அழகான முகம்
உன் அடக்கமான பண்பு
உன் தேன்தரும் தமிழ்
உன் அழகான வெட்கம்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, September 2014 More

ஏக்கங்கள் வளர்த்தாய்....

என் கண்ணில் குளிர்ந்தாய்
என் நெஞ்சில் படர்ந்தாய்
ஏதேதோ விதைத்து
ஏக்கங்கள் வளர்த்தாய்

காதல் கவிதை த.தர்ஷன் 01, September 2014 More

மனசுக்கு பிடித்த தேவதை....

என் மனசுக்கு பிடித்த தேவதை
இவள் கவரி மானின் பரம்பரை
தண்ணீரில் பூக்கும் செவ், வெண் தாமரை
என்றும் இவள் எனக்கு பிடித்த இளம்பிறை

காதல் கவிதை மட்டு மதியகன் 31, August 2014 More

வலிகளுடன் நான் இருக்கிறேன்!...

கதை
சொல்லு கதை சொல்லு
என்று அடிக்கடி நச்சரிப்பாய்...
என் கதைகேட்டே - நீ
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 31, August 2014 More

சொர்க்கம்....

பலதடவை பல இடங்கள்
சுற்றி பார்த்தேன் - சொர்க்கம்
கிடைக்கவில்லை!...

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 31, August 2014 More

அவளுடனும் கவிதையுடனும் வாழ்கிறேன்

நானும் நீயும் சிறு வயதில்
இருந்தே பழகிவந்தோம்
எந்த இருட்டுக்குள்ளும்
நான் மறைந்திருந்தால்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 30, August 2014 More