காதல் கவிதைகள்

நிலாச் சோறு....

நீ நிலவாய்
இருப்பதால் தான்
நான் நிலாச்
சோறு உண்ணும்
காதல் கவிதை தவம் 25, November 2014 More

ஆயுள் உள்ள வரை!...

நீ எனக்குள்
வரையப்பட்டாய்
காதலோவியமாய் - அது
எழுதபட்டது
காதல் கவிதை சபேஷ் 25, November 2014 More

அழும் மழை!....

நீ
குடை
பிடிப்பதால்
இன்னும்
காதல் கவிதை தவம் 25, November 2014 More

உனக்காய் காத்திருக்கிறேன்....

மாலை நேரக்காற்றே
என் காதருகே வந்து - என்
மங்கையவள் சொன்னதை
சத்தமின்றி சொல்லி விடு..!
காதல் கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 25, November 2014 More

நனவாய் வந்த நீ கனவாய் கலைந்து விடாதே......!

அர்ததமுள்ள இவ்வுலகில்
அன்பு உள்ளது
அவசரமாய் ஆராய்ந்தேன்
உன் பெயா் சொன்னது

காதல் கவிதை தமிழ்கவி 25, November 2014 More

என் காதல் நீதானே

உன்னை விழிகள் தேடும் போது
எந்தன் நிமிடம் கரைந்து போகும்
உன்னை நானும் கண்டபிறகு
எந்தன் தேகம் கரையும்

காதல் கவிதை தவம் 25, November 2014 More

கற்பனை காதல்!....

கனவுக்கும்
கற்பனைக்கும்
சிறு வித்தியாசம் தான்
நான் உன்னை
காதல் கவிதை தவம் 24, November 2014 More

நீ எங்கே?...

என் காதலி
எங்கே போகிறாய்
நீ போனதும்
உயிர் வலிக்குதே....
காதல் கவிதை தவம் 24, November 2014 More

ரோஜா....

நீ
காய படுத்தும்
முள்ளாக இருந்தாலும்
நான்
காதல் கவிதை தவம் 23, November 2014 More

அருகில் நீ....

அழியாத காலம்
அழைக்காமல் வந்தால்
நீ எந்தன் அருகில்
இருப்பதாய் அர்த்தம்....
காதல் கவிதை தவம் 23, November 2014 More