காதல் கவிதைகள்

வாடுகிறாள் வாழ்கிறேன்!...

பாசப்பினைப்பினிலே சிக்கி
பரிதாபமாக பாழடைந்து
போகிறது என் வாழ்வு
வேச மழையில் அவள் மூழ்கி
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 27, April 2015 More

கைதியாய் துன்புறுத்தாதே..!

நம் காதல்
பன்னீராக இருக்கும்
கனவாக போனது
உன் கண்ணீரால்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 27, April 2015 More

மழையென்பது யாதென

ஒரு பச்சைப் பூத்துவாலையால்
நீ தலை துவட்டிக் கொண்டிருக்கும்
அழகைப் பார்த்தால்
சிரிப்புத்தான் வருகிறது,
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 27, April 2015 More

உயிரே

சுகமான ஒரு காற்று
புயலாக மாறும் தருணம். நீ
தொலை தூரம் சென்ற நேரம்
காதல் கவிதை றொபின்சியா 27, April 2015 More

நான் செத்து ரொம்ப நாளாகிறது!...

கள்ளிப்பால் கொடுத்த
கள்ளி நீ ஆனாய்
காதல் சிசுவை கொன்று
கசங்கிய காகிதமானாய்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 26, April 2015 More

எங்கிருந்தாலும் வாழ்க

உன் சிரிப்பால்
மலர்ந்த ... காதல்
ஊர் சிரிக்கும்படி
ஆகிவிட்டது
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 25, April 2015 More

இருளென்பதால் தெரிவதில்லையோ?

நேற்று நீ என்
கனவில் வந்ததையே
ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கிறாய்,
இன்று நான் உன்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 25, April 2015 More

பரிசாக தந்திடுவேன்..!

சொந்தமென்று வந்தவளை
சொதிக்க மாட்டேன்
சாதிக்கவே செய்திடுவேன்
பந்தமென்று வந்தவளே
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, April 2015 More

பிரிவு...

பிரிவு என்பது
எவ்வளவு கொடியது என்று
நீ குளித்து விட்டு
வெளியில் வந்த போது
காதல் கவிதை தவம் 23, April 2015 More

கண்ணீரால் அணைக்கிறேன்!...

காதல் தோற்றத்துக்கு
குற்றம் சொல்லேன்...
உன்னை படைத்த...
இறைவனை நிந்திக்கிறேன்...!!!
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, April 2015 More