புரட்சி கவிதைகள்

எழுதிடு புதிய வரலாறு

விடிவுகள் பின் தள்ளப்பட்டது
விடை தேடிப் போனோர்
வீர மரணம் ஏய்து போனார்கள்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 21, September 2014 More

யார் மறப்பார்...?

மூவென்பது ஆண்டின் முன்னே. நல்லூரின்
மூவிரண்டு முகத்தான் முன்றலிலே..
ஆறிரண்டு நாளாக -அன்னந் தண்ணிஇன்றி
நாவரண்டு நீபுரண்டு பாய்கிடந்து - உயிர்
புரட்சி கவிதை கவிவன் 19, September 2014 More

இயற்கையும் ஈழத்து வீரமும்

சேவல்கள் கூவிடும் தேன்பாடும் ஈழத்து
இயல் புன்னகை தரும் இயதியின் தலை
செஞ்சோலை எனும் சோலையின் புதுவிப்பு
புலன் தணிரிடும் பீரங்கித் தலைவர்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 15, September 2014 More

துஷ்டர்களின் சுற்று...

அரசியல் ஆசை கொண்டு
ஆயுதங்களை வீசிவிட்டு - எமை
அழித்தொழித்தவன் கூண்டில்
ஆட்டமும் பாட்டமும்...

புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 09, September 2014 More

காலம் மாறிப்போச்சு

என்னோடுள்ளவர்கள் வாழ
நான் வாழ்ந்திடத்தை விட்டு
இப்பாலைவனத் தேசத்தை
வந்தடைந்த நிமிடங்கள்
புரட்சி கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 06, September 2014 More

உச்சரிக்கப் படாத இனம்

நா வறண்டு
நாள் கடந்து போகிறது
நாதியற்று நடு வீதிகளில்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 05, September 2014 More

துணிந்து நில் எழுந்து நில்....

பகுத்தறிவற்ற
படை நடத்தல்
பண்புநெறி வகுத்தவர்
நாடு கடத்தல்

புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 04, September 2014 More

மண் வாசனை இழந்த தேசம்

மண் வாசனை இழந்த தேசம்
வாய் விட்டு சிரிப்பதை
நிறுத்தி விடச்சொல்லி உத்திவேசம்
ஆளுக்கொரு கண்டனம்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 03, September 2014 More

அகதியாய் எம் மக்கள்.....

நெஞ்சில் நிறைந்த நேசம்
நினைவுகளால் தாவுகின்ற பாசம்
பொங்கியெழுந்த பேரலை
பேணி வைத்த பேராசைகள்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 02, September 2014 More

பாசத்தின் விலை.....!

எத்தனை உறவுகள்
என்னோடு தானிருந்தும்
பாசத்திற்காய் மாத்திரம்
ஏங்குகின்ற அனாதை நான்
புரட்சி கவிதை ஹாசிம் 28, August 2014 More