புரட்சி கவிதைகள்

ஒளியில்லா தீபாவளி

ரூபத்தில் வழியாய்
தீபத்தில் ஒளியாய்
காலத்தில் சிறையாய்
ஒளியில்லா வாழ்வில் தீபாவளி
புரட்சி கவிதை கோவையூர் முகு 22, October 2014 More

மக்கள் பலம்

நாங்கள் மீண்டும் வரலாம்
வராமலும் போகலாம்
நாங்கள் மீண்டும் வந்தால்
உங்கள் முழுப் பலமும் வேண்டும்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 20, October 2014 More

வழிகாட்டி

காலத்தின் தேவை நீ வேண்டும்
பீடத்தின் தேவை நீ சொல்லு
அடிமையின் வலிமை நீ கூறு
வரலாறு நம்மை கூறும்
புரட்சி கவிதை கோவையூர் முகு 20, October 2014 More

இழந்தவன்

ஈழத்தை இழந்தோம் நாம்
இடி மின்னலை
மேகம் இழந்தது போல்
இடி இடி இடி என என் மனம்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 18, October 2014 More

பிறந்த நாள் வாழ்த்து மடல்

இருள் நீங்கிட
மானிடர்களுடன்
சேர்ந்து வாழ்ந்திட
வாழ்த்துகிறோம் நாம்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 16, October 2014 More

நேற்று அன்று நாளை

நேற்று இன்று நாளை
நடந்தவைகள் நினைவாக
நடப்பவைகள் நலமாக
நடக்கும் அவை நடக்குமா..?
புரட்சி கவிதை Kavivaan 16, October 2014 More

தமிழ் பேசுகிறது...!

தமிழனென்று சொல்லு- நீ
தமிழனென்று சொல்லு
தயக்கமின்றிச் சொல்லு- நீ
தயக்கமின்றிச் சொல்லு
புரட்சி கவிதை கயல்வேந்தன் 15, October 2014 More

அலையின் குமுறல் ஏன்?

அலையின் குமுறல் ஏன்....?
சுண்டி முடிக்க முன்னம் சுழலை நீரும்
மண்டியிட வைத்ததேனடி தேவி
சொல் சொல் சொல்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 15, October 2014 More

கரும்புலிகள் சபதம்

புல்தரை படர்ந்து இருக்குது என்று
புதினம் பார்க்க வந்தாயோ
எதிரியே நாங்கள்
கரும்புலிகள்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 14, October 2014 More

ஏன் இந்த அவலம்...?

ஏன் இந்த அவலம்...?
அம்மா நான் பிறந்தது
உன் மடியில் - ஆனால்
நான் வாழ்வது கம்பிக் கூட்டில்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 12, October 2014 More