புரட்சி கவிதைகள்

எங்கள் பூமி சிவ பூமியா? சவ பூமியா?

சிவதலம் கொண்ட சிவபூமி -எங்கள்
செந்தமிழர் வாழ்வு கண்ட சிவபூமி
தவபலன் நிறைந்த தமிழ்ப்பூமி-இன்று
தன்னிலை இழந்து போனதேனோ?
புரட்சி கவிதை Kavivaan 16, February 2015 More

எம் மண்

எத்தனை எத்தனை சாவுகள்
வீரச்சாவுகள் - எம்
மாவீரர்களின்
வெற்றி சந்தங்கள் காதினில்
புரட்சி கவிதை கார் முகிலன் 03, February 2015 More

இலட்சிய மகன்

நான் ஓர் இலட்சிய மகன்
இலட்சங்கள் வாங்கி
இலட்சாதிபதியாகும்
இலட்சிய மகன் அல்ல
புரட்சி கவிதை தமிழ் இதயம் 01, February 2015 More

மண்? பெண்?

மண் மீது மோகம் கொண்டு
போர்தொடுத்தார்களா?
பெண் மீது மோகம் கொண்டு
போர்தொடுத்தார்களா?
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 25, January 2015 More

பாதிப்பு....

புரட்சி வெடிக்கும் எல்லைக்குள்
வீரர்களும், ஏழைகளுமே
அகப்பட்டு விடுகின்றார்கள்
கோழைகள் சோரம்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 24, January 2015 More

சங்கே முழங்கு.....

சங்கே முழங்கு
சங்கத் தமிழ் காக்கும்
சங்கே முழங்கு
புரட்சி கவிதை மகேந்திரன் குலராஜ் 21, January 2015 More

தாய் நாடு...தாய்மொழி....பெற்ற தாய்

எனது வீட்டு முற்றத்தில்
குழைந்தை பராயத்தில்
மண்ணலைந்து
விளையாடுகையில்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 20, January 2015 More

கலியுகம்.....

கடவுளும் தோற்றான் இவ்
கலியுக போரில்
காலன் ஆட்சில் கட்சியுகம்
இவ் கலியுகம்.
புரட்சி கவிதை மகேந்திரன் குலராஜ் 20, January 2015 More

இனியொரு உலகம் செய்வோம்!...

உனக்காய் உனக்காய் உலகம் செய் - அதில்
புதிதாய் புதிதாய் மனிதன் செய்
மனிதன் இடத்தில் மனதை வை
மனதில் மெல்ல அன்பை தை
புரட்சி கவிதை மகேந்திரன் குலராஜ் 17, January 2015 More

ஏழையின் உலகம்தான் இருண்டது

சொர்க்கம் தேடும் மனிதன்
பூமியில் அனுபவிக்கும் வறுமை
பசி எனும். தொற்றா நோய்
படுத்தும் வேதனை!

புரட்சி கவிதை மகேந்திரன் குலராஜ் 07, January 2015 More