புரட்சி கவிதைகள்

பதிலில்லாக் கேள்விகள்..

பிணங்கள் இன்னும்
மூச்சுவிட்டபடிதான் ஈழத்தில்
இறுதி மூச்சின் பதில்களுக்காய்.
அப்பா எங்கே
புரட்சி கவிதை கவிதை 18, May 2016 More

முள்ளி வாய்க்கால் நினைவு தினம் மே 18...

நிறமும் நாளை மாறும்
காலம் நாளை மாறும்
எம் இனம் சிந்திய இரத்த வடு மாறுமா?
பிறந்த சிசு தொடக்கம் முதியவன் வரை
புரட்சி கவிதை கவிதை 18, May 2016 More

நெருப்புமிழ்ந்த மே 18...

இருப்பிழந்த இனத்தின் மேல் 
பேரினவாதம் 
நெருப்புமிழ்ந்த மே 18... 
புரட்சி கவிதை கவிதை 18, May 2016 More

இவர்களுக்கு ஏன்? இந்த மரணவலிகள்..!

முப்பது வருட சந்தோச வியர்வையில்
எம்மை நனைய விடாமல்
முள்ளிவாய்க்கால் முடிவின் பின்
போர் ஓய்ந்தது...
புரட்சி கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 18, May 2016 More

வைகாசி 18

ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட்டு வெப்பத்தால்
கருக்கி சாப்பத்து கால்களுடன் சாமி
அறைகளுக்குள் ஒப்பாரி சப்தங்கள்
ஒய்ந்தன அப்புக்காமிகளின் அரக்காட்டம்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 18, May 2016 More

முள்ளி வாய்கால் மண்ணே...

மூச்செறிவுற்ற இனத்துக்காக இரு நிமிடம்
வேங்கையினம் வேலிக்குள் நிற்குமா
வேதனைத் தீ இன்னும் தொடருமா
வெடிச்சத்தத்தில் வேகுதே நெஞ்சம் உங்களுக்கு
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 18, May 2016 More

இவர்கள் விதவைகள் அல்ல...விடிவின் ஒளிப்பிளம்புகள்!

முறத்தால் புலி விரட்டிய
மறத்தாய் பெற்ற வீரமாதுக்கள்
சிரம்தாழ் பதியாதா
வீரப்பரம்பரை இனத்தோர்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 16, May 2016 More

நாம் ஆளுவோம்...!

ஊர் என்ன சொன்னாலும்
யார் என்ன செய்தாலும்
நேருக்கு நேர் போகும்
நம் பாதையே!
புரட்சி கவிதை Inthiran 26, April 2016 More

தோழா

மலிவுப் பதிப்பு தோழர்
ஒரு தேநீர்க் காசில்
புத்தகம் படிக்கலாம்.
காசில்லையா தோழர்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, April 2016 More

சமூகக்கண் திறக்கட்டும்

ஒத்தையிலே நிற்கின்றாள்
ஓரங்கட்டி நிற்கின்றாள்
பெத்தவரை இழந்தபோதும் …..
பெறாத்துயரம் இதுவன்றோ?
புரட்சி கவிதை Kavivaan 21, March 2016 More