கவிதைகள் - சீராளன் கவிதைகள்

வாலிபக் கவிஞனே வாலியே...!

வாலிபக் கவியே உந்தன்
வரிகளில் வாழ்ந்தேன் என்றும்
துயரினை பரிசாய் தந்த
ஏனையவை சீராளன் கவிதைகள் 22, July 2013 More

எனக்கான உன் காதல்..!

எனக்கான உன் காதல்
எழுதாத காவியத்தை
கனாக்கண்ட காகிதமாய்
கற்பத்தில் வெறுமை  காக்கும் ...!

காதல் கவிதை சீராளன் கவிதைகள் 13, July 2013 More

இருப்பாயா என் தேவதையாய்....!

ஒரு சொல்
உயிர்வரை ஊடுருவி
மூளைக்குள் முகாமிட்டால்
காதல் கவிதை சீராளன் கவிதைகள் 08, July 2013 More

உன்னைப் போல் அழகாக...!

நீண்ட நாட்களின் பின்
இன்று தான்
நீண்ட நேரம் பேசி
காதல் கவிதை சீராளன் கவிதைகள் 07, July 2013 More

எப்போதும் உன்னருகில்..!

கோபப்படும்
உன் மூச்சைக் கூட
குளிர்மையாக்கி என்னில்
காதல் கவிதை சீராளன் கவிதைகள் 28, May 2013 More

உயிரின் இதழ் நீ...!

சொந்தத்தின் பந்தத்தில்
வந்துதித்த வளர்பிறை நீ
தந்தை வழி உறவென்று
தள்ளி நின்றாய் தாய்மடியில்...!

காதல் கவிதை சீராளன் கவிதைகள் 21, May 2013 More

உயிர் தீபம்...!

எரியும் இதயத்தில்
ஏந்திநிற்கும் உயிர் திரியில்
உம ஊனங்கள் இங்கே
ஒவ்வொன்றும் ஒழி கொள்ளும்
புரட்சி கவிதை சீராளன் கவிதைகள் 20, May 2013 More

உயிரில் மணக்கும் உன்பெயரால் ...!

சந்தேக நிழல் உன்னில்
தவறி விழுந்திட
சித்திரம் ஒன்று
சிதைந்தது நெஞ்சில்..!

காதல் கவிதை சீராளன் கவிதைகள் 16, May 2013 More

உயிர்த்துளிகள்...!

உன் கடைசித் துளி
கண்ணீரோடு
எரிக்கப்பட்டதால்
காதல் கவிதை சீராளன் கவிதைகள் 11, May 2013 More

மாறாயோ மானிடனே....?

குருதிப்பால் ஊட்டியவள்
கொட்டுகின்ற கண்ணீரில்
ஒடமிட்டு விளையாடி
உவகை கொள்ளும் உள்ளங்கள்
ஏனையவை சீராளன் கவிதைகள் 11, May 2013 More